"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในความรับผิดชอบของอัจฉรา ประสงค์จินดา

งานที่ได้รับมอบหมาย

1.งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3.งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก
4.งานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.งานควบคุมโรคติดต่อ (ร้านส้มตำ/งานบุญปลาร้าสุก)
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

1. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
           คลิก 👉 แบบสำรวจร้านชำหอมแดงโปรเจค X ร้านชำ GIS

2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเเละอาชีวอนามัย
    2.1 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
       
  
 คลิก 👉 เอกสาร/สื่อ/คู่มือ PM2.5 

           คลิก 👉 แบบคัดกรองเชิงรับ เชิงรุก (กรณีฝุ่น PM2.5)

           คลิก 👉 แนวทางการลงรหัสโรคและอาการที่เกี่ยวข้อง

           คลิก 👉 แนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

    2.2 งานอาชีวอนามัย
           คลิก 👉  มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับ รพ.สต. (5 องค์ประกอบ เกณฑ์การดำเนินงาน 25 ข้อ)

           
คลิก 👉 ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ


 วาระการประชุม(อัจฉรา ประสงค์จินดา) ปีงบฯ2567

เดือนตุลาคม 2566เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
เดือนพฤศจิกายน 2566# เดือนมีนาคม 256​​7# เดือนกรกฎาคม 2567
เดือนธันวาคม 2566# เดือนเมษายน 2567# เดือนสิงหาคม 2567
เดือนมกราคม 2567# เดือนพฤษภาคม 2567# เดือนกันยายน 2567

 วาระการประชุม(อัจฉรา ประสงค์จินดา) ปีงบฯ2566

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2566# เดือนมิถุนายน 2566
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 256​​6# เดือนกรกฎาคม 2566
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2566# เดือนสิงหาคม 2566
# เดือนมกราคม 2566# เดือนพฤษภาคม 2566# เดือนกันยายน 2566