"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในความรับผิดชอบของอัจฉรา ประสงค์จินดา

งานที่ได้รับมอบหมาย

1. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2.งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก
3.งานควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วาระการประชุม(อัจฉรา ประสงค์จินดา) ปีงบฯ2566

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2566# เดือนมิถุนายน 2566
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 256​​6# เดือนกรกฎาคม 2566
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2566# เดือนสิงหาคม 2566
# เดือนมกราคม 2566# เดือนพฤษภาคม 2566# เดือนกันยายน 2566