"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยการพยาบาลและพนักงานบริการ)

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยการพยาบาลและพนักงานบริการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สนใจดูรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1UU3-Flg-v0W2VHxXPVnKjzfpU6Cfx6Sy/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ) สอบข้อเขียน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ) สอบข้อเขียน สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/15ms7vl6gLIlBjTxVXSC1zJsZj1ERsx2J/view?usp=sharing


วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ คลิก

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการนำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ปรือใหญ่(25640518)
           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รับมอบหมายฯเข้าประชุมคณะอนุกรรมการLTC ร่วมรับฟังการนำเสนอ Care Plan ปี 2564 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านปรือคัน รพ.สต.บ้านปรือใหญ๋ และ รพสต.บ้านทับทิมสยาม 06 มีจำนวน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งสิ้น 238 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น1,428,000บาท ผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณ นายเสริมศักดิ์ รองนายก อบต.ปรือใหญ่ , ปลัดจุไรรัตน์  เมธาวัชรากร  ผอ.รพ.สต.ปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต.ปรือคัน , ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06  และทีมงานCM CG และCCGทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ต.ปรือใหญ่ มา ณโอกาสนี้...ทุกท่านสุดยอด...ครับ 💜💙💚
ที่มา : ที่ ศก(สปสช) 71301/3 ลว 12 พ.ค. 2564  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

2. รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการนำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ปราสาท(25640519)
         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการLTC ร่วมรับฟังการนำเสนอ Care Plan ปี 2564 ณ  #องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านปราสาท และ รพสต.บ้านบ่อทอง มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งสิ้น 42 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น217,000บาท ผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณ นายสุบรรณ์ นันทชาติ นายก อบต.ปราสาท , ปลัด อบต.ปราสาท และทีมงานCM  CG และCCGทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชน...ทุกท่านยอดเยี่ยม...ครับ 

วาระการประชุมธนากฤต ยุธธเลิศ เดือนพฤษภาคม 2564

แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรค #Covid19  #แยกรายตำบล #อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564