"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558(อ.สุเพียร)

มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ  จังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน รอง ผวจ.ศก นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์ ประชุมแทน นายอำเภอขุขันธ์ นายสมศักดิ์ นิสัยสม
สรุปดังนี้
1. ประธานแจ้งการลงนามศีล 5 ขอให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ลงชื่อทุกคน ขณะนี้ศรีสะเกษ มีผู้ลงนาม 3 แสนคนเศษ จากสำนักพุทธ ไม่จำเป็นต้องลงทุกข้อขอให้ลงชื่อก่อน และส่วนสาธารณสุขเป็นเลขา ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงนามให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 (หากไม่ถึงจะไม่ให้ขึ้นเงินเดือน 0.1 % จากจังหวัด) และแจ้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
2. การจำหน่ายสุราในสถานที่ราชการ ต้องดำเนินการตามกฏหมายทั้งผู้ขายและเจ้าของสถานที่ส่วนราชการ
3.การกำหนดการอนุญาตขายเหล้ารอบสถานศึกษา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

มติที่ประชุม
1.ไม่ออกใบอนุญาตให้ขายเหล้าภายในรัศมี 300 เมตรจากสถานศึกษา (รายใหม่)
2.กรณีเป็นรายเก่าที่อยู่ในรัศมี 300 เมตร ให้หมดอายุ (ธ.ค.58) และไม่ต่อใบอนุญาต
3. การจัดงานพิธีประกาศเจตนารมณ์งดเหล้า ลดบุหรี่ การพนันครบพรรษา วันที่ 11 ส.ค. 58 เวลา 08.30-11.00 น.ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ แจ้งผู้เกี่ยข้องทราบดำเนินการ
ปิดประชุม 15.30 น.
ขอบคุณที่มา : จากไลน์ นายสมศักดิ์  ทวีพันธ์   

สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือลงชื่อเข้าร่วมการจัดงานมุทิตาจิตป๋าเกษม ศิลาชัยและODทีมงานในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2558 วัน
ที่....กันยายน 2558 (หมดเขต20 ส.ค. 2558 นี้นะครับ)
ลงชื่อเข้าร่วมฯที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1wTl6uYiMGQFQo3EJj3_18ela3W6a27nqSsGldhesJy0/viewform

ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1awaEnR4dSvf4maNulYyMmF82XgKptXBU3S9grjd8Mpg/edit?usp=sharing

       ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ อัพโหลดภาพถ่ายแห่งความประทับใจกับป๋าเกษม...มาที่อัลบั้มรวมภาพนี้ เพื่อเป็นภาพตั้งต้นให้ทีมงานวีดิทัศน์ ได้นำมาใช้งานด้านการตัดต่อมอบแด่ป่าเกษมในโอกาสดีอันใกล้นี้ ครับ  คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรูปครับ 

งานดูแลผู้สูงอายุ 
1. รับแจ้งทางไลน์จากพี่เหน่ง แบบRanking งานดูแลผู้สูงอายุ รอบ 2/2558 ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZebYw4lassaJqWfD9H1N5eueJlBMVwyw_f61LuGxr0/edit?usp=sharing  
หมายเหตุ-รอบ 2/2558 ไม่เอาเป็นเล่ม ให้กรอกตามแบบรายงานนี้  และอย่าลืม...ดูและทำแบบรายงานเดิมงวด2/2558 ด้วยนะครับ 

งานดูแลผู้พิการ
1.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน (ห้องหมายเลข ๑๖) ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามวันที่กำหนด พร้อมให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้
          1) คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการ (บัตรทอง ท74) เท่านั้น หากใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
          2) คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเอง เพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่องฯ 
          3) นำบัตร/สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรมาด้วย ซึ่งบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ หากบัตรดังกล่าวหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง ฯ มิเช่นนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  นายพรรณศักดิ้ บุรกรณ์ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย เบอรโทรศัพท ๐๘๖-๘๙๑๒๑๘๙ หรือ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โทร. ๐๔๕-๐๑ ๑๕๐๓ ต่อ ๓๐๐๓ โทรสาร ๐๔๕-๖๑ ๒๕๐๒

ที่มา: ที่หนังสือ รพ.ศก. ที่ 0032.205/ว.2459 ลง 23 ก.ค. 2558 เรื่อง ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง 

2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ          ด้วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Opertion Smile Foundation Thailand) เป็นองค์กรการกุศลให้ ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้า แก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ ความพิการอื่นๆ บนใบหน้าให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ มือติด นิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ เริ่มวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่มคัดกรอง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป้าหมาย จำนวน ๘๐ ราย
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ค้นหา และนำพาผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/๒๕๙๑ ลง ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

งานคุณธรรมจริยธรรม
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านร่วมลงนามในใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5 โดยกรอกประวัติส่วนตัว ระบุหน่วยงาน และศีลข้อที่ตั้งใจรักษา โดยขอความร่วมมือเข้าไปลงนามในใบสมัครออนไลน์ที่ลิงก์ ด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5  ออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขที่ลิงก์  http://core.sila5.com/sila/web/index

ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์  http://core.sila5.com/report/web/getSilaReport11/project_type/9

ดาวโหลดไฟล์ใบสมัครฯเพื่อพิมพ์ให้จนท.และบุคลากรทุกคนในรพ.สต.กรอกด้วยลายมือตนเองแล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรับแรงกิ้ง 2/2558 โดยคลิกขวาที่กลางภาพใบสมัครด้านล่างนี้ แล้วคลิก Save image as เพื่อนำไฟล์ที่ Saveเรียบร้อยแล้วนำไปพิมพ์ที่เครื่องปรินท์ต่อไป

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด /รพ.สต.ทุกแห่ง สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดย สสจ.ศก. มีโครงการ"เข้าพรรษา ฝึกจิตเบิกบาน ผสานศีล5 ออกกำลังกายา ลดหวานมันเค็ม" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 27 ตุลาคม 2558 ดังนี้
    1) หน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ลงนามผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปกิจกรรมหลังเสร็จสิน โครงการ

    2) ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ประดับธงชาติและธงธรรมจักร

    3) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรสาธารณสุข ลด ละ เลิกอบายมุข ปฎิบ้ติธรรม ทำสมาธิก่อนการทำงาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดการรับประทานหวานมันเค็ม ทำกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์

    4) ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตามโอกาสอันควร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนในวันอาสาพหบูชา ณ วัดใกล้บ้าน


    5) เชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ร่วมลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามหนังสือที่ ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 ข้างต้น
หมายเหตุ -ขอภาพถ่ายเชิงประจักษ์ของกิจกรรมของ รพ.สต.ทุกแห่งในข้อ 2) - 4) อย่างน้อยข้อละ จำนวน 3 ภาพส่งทางไลน์ สสอ.ขุขันธ์ ส่งตรง ให้ อ.สุเพียร ด้วย หรือส่งทางช่องข้อความในเฟสตรงมาที่เฟส สุเพียร  คำวงศ์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และให้นำภาพกิจกรรมดังกล่าว พิมพ์ลงเก็บเป็นหลักฐานที่แฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่งด้วย เพื่อรับแรงกิ้ง 2/2558

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3220 ลง 24 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558

3. สรุปและรายงานยอดกองบุญผ้าป่ามหากุศลฯ ภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
          ตามที่ อำเภอขุขันธ์ ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ สายธารศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนคนดีทุกๆคณะที่มาร่วมทำบุญในโครงการทอดผ้าปามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ที่มา: http://mueangkhukhanculturalcouncil.blogspot.com/2015/07/blog-post_23.html

4. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ทำบุญ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าฯ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันนำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย และได้กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ  วัน  เวลา สถานที่ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและฟ้งพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ นพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
             ๑) วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วัดปรือคัน ต.ปรือใหญ่ 
             ๒) วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วัดกลาง ต.ห้วยเหนือ

             ดังนั้น อำเภอขุขันธ์ขอเชิญท่าน ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพล ขอให้จัดเตรียมอาหารคาว หวาน ปัจจัยไทยธรรม ตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมทำบุญด้วย

ที่มา : หนังสือ อำเภอขุขันธ์  ที่ ศก 0418/ว.3731 ลง 26 ส.ค. 2558 เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

 งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
        พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่ (4 ส.ค. 58) มีผลบังคับใช้แล้ว...

ขอบคุณภาพข่าวจากยูทูป Thai PBB

ข้อมูลเพื่อการเยี่ยมเสริมพลัง DHS PCA FCT อำเภอขุขันธ์ ปี 2558

โครงสร้างFCT อำเภอขุขันธ์ รายสถานบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ 2560

ข้อมูลทีมหมอครอบครัว(Family Care Team;FCT)อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 

 แบบสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัว อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
รายงานFCT ศรีสะเกษ รอบ1 ปี 2560 ( ตค.59-พค.60)แผนการเยี่ยมบ้านรายเดือนจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561


แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายLTCบูรณาการ5กลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2560-พี่อังคณาลักษณ์ แสวงดี
FCT เป็น critical success factors สูงสุดต่อผลสำเร็จ
ของDHSและงานปฐมภูมิ จากการสรุปของทีมวิจัยประเมินผล

 รวมสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยประคับประคองฯ

เรื่องที่ 1: Intro to palliative http://youtu.be/drSQR1kYHWE
เรื่องที่ 2: เรื่องอาการรบกวนระยะท้าย http://youtu.be/ok7RHg49zK4
เรื่องที่ 3-1: ศูนย์อุปกรณ์หมุนเวียน http://youtu.be/3BKdAvnXTgg
เรื่องที่ 3-2: การใช้อุปกรณ์หมุนเวียนต่างๆ การใช้เครื่อง ดูดเสมหะ  http://youtu.be/DmEaTizaNgQ
เรื่องที่ 3-3: การใช้เครื่องผลิตออกซิเจน http://youtu.be/xPuZtXtoufw
เรื่องที่ 3-4: การใช้ที่นอนลม http://youtu.be/oo_gChXfDCE
เรื่องที่ 4-1: การทำแผลกดทับ http://youtu.be/D61afFKl6Gk
เรื่องที่ 4-2: การดูแลถุงทวารเทียมทางหน้าท้อง http://youtu.be/GQC5THMG30s
เรื่องที่ 4-3: การดูแลสายสวนปัสสาวะ http://youtu.be/JTw1bkQKL6g
เรื่องที่ 4-4: โภชนาการผู้ป่วย การผสมอาหารปั่น http://youtu.be/_g7XtIyTojc
เรื่องที่ 4-5 การดูแลสายให้อาหาร http://youtu.be/SyX6OyI-GBw
เรื่องที่ 5: การใช้ยามอร์ฟีน  http://youtu.be/ay6xHyo7doI
เรื่องที่ 6: การดูแลผู้ดูแล http://youtu.be/HixTVZXRV-s
เรื่องที่ 7-1: การกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง http://youtu.be/9u5rgrqMy-w
เรื่องที่ 7-2: กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยติดเตียง http://youtu.be/pzqbN_4Kvf4
เรื่องที่ 8 การใช้ syringe driver ในผู้ป่วยระยะท้าย https://youtu.be/LTHL1RmPG08

วัคซีนมะเร็ง ความหวังใหม่ของการรักษา(3 พ.ค. 58) 

ลองทำ 3 ท่านี้ ดู!!! จะช่วยให้ท่านทานยาลดลง หรือหยุดโรคไปเลย เช่น เบาหวาน ความดัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย โรคปวดหลัง ปวดเข่า ต่อมลูกหมาก ทั้งหมดนี้เป็นผลงาน วิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ง่ายๆ เริ่มทำทันทีนะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่งต่อเป็นวิทยาทานได้บุญ ครับ  http://youtu.be/_TyvWKewHOQ