"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วีดีทัศน์งานพัฒนาองค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2557

“สานสัมพันธ์พี่น้องสาธารณสุขขุขันธ์ รัก ศรัทธา เชื่อมั่น
ร่วมกันสร้างพลังการทำงาน เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขขุขันธ์ให้เป็นหนึ่ง”อำนวยการสร้างโดย...ปิ่น  นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ภาพและตัดต่อ... สุเพียร  คำวงศ์ งานไอทีพัฒนา สสอ.ขุขันธ์

แผนที่

แผนที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ(GPS : 14.713519, 104.197560)