"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนมิถุนายน 2556

งานไอทีพัฒนา
1.  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อตกลงเข้าใช้โครงข่าย
วิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กับบริษัท
อสมท. จำกัด(มหาชน) ในปี 2556 เพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขสู่
สาธารณชน ตลอด 24 ชั่วโมง และจะเริ่มดำเนินการออกอากาศ
เต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งกระทรวงได้ขอให้ดำเนินการสำรวจ
ข้อมูลด้านความถี่ระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ
หน้วยบริการในสังกัด นั้น

       ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  ขอขอบคุณรพ.สต.ทุกแห่ง.ที่ร่วมกัน
สำรวจข้อมูลฯ บัดนี้ส่ง สสจ.ศก เรียบร้อยแล้ว
*** คลิกที่นี่ ตรวจสอบข้อมูลที่รายงานฯ
*** หลักฐานการส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบงานที่ สสจ.ศก   
2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานระบบฐานข้อมูลภาพหน่วยบริการในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 มิถุนายน  2556 นี้ 
*** ขอขอบคุณ รพ.สต.โคกเพชร ที่ได้ส่งรายงานแล้ว***
สำหรับ รพ.สต.แห่งอื่น ๆให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน นะครับ
โดยเข้าไปดำเนินการที่ลิงก์ 
   
http://203.157.165.22/photobank/login.php
    *** หากมีข้อสงสัย ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการอัพโหลดภาพที่ลิงก์
         
http://203.157.165.22/photobank/photobank.pdf
    *** ตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพที่ลิงก์
         
http://203.157.165.22/photobank/showall.php
    *** ตัวอย่างภาพถ่ายหน่วยบริการที่ลิงก์
         
http://203.157.165.22/photobank/manual.pdf
3. ถึง ณ วันนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธา รณสุขอำเภอขุขันธ์ มีเวปฯเป็นของตนเอง 100 % ขอเชิญชวน และติดตามแวะเยี่ยมชื่นชมผลงาน และกิจกรรมของแต่ละแห่งได้ ตาม URLที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
48 รพ.สต.โคกโพน http://kk03348.blogspot.com/
49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง http://kk03349.blogspot.com/
50 รพ.สต.จะกง http://kk03350.blogspot.com/
51 รพ.สต.ใจดี http://kk03351.blogspot.com/
52 รพ.สต.กันจาน http://kk03352.blogspot.com/
53 รพ.สต.อาวอย http://kk03353.blogspot.com/
54 รพ.สต.หนองคล้า http://kk03354.blogspot.com/
55 รพ.สต.ขนุน http://kk03355.blogspot.com/
56 รพ.สต.ปรือใหญ่ http://kk03356.blogspot.com/
57 รพ.สต.ปรือคัน http://kk03357.blogspot.com/
58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 http://kk03358.blogspot.com/
59 รพ.สต.หนองลุง http://kk03359.blogspot.com/
60 รพ.สต.สมบูรณ์ http://kk03360.blogspot.com/
61 รพ.สต.หัวเสือ http://kk03361.blogspot.com/
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก http://kk03362.blogspot.com/
63 รพ.สต.กวางขาว http://kk03363.blogspot.com/
64 รพ.สต.คลองกลาง http://kk03364.blogspot.com/
65 รพ.สต.โคกเพชร http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/
66 รพ.สต.ปราสาท http://kk03366.blogspot.com/
67 รพ.สต.บ่อทอง http://kk03367.blogspot.com/
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น http://kk03368.blogspot.com/
69 รพ.สต.นาก๊อก http://kk03369.blogspot.com/
70 รพ.สต.กฤษณา http://kk03370.blogspot.com/
71 รพ.สต.วิทย์ http://kk03371.blogspot.com/
72 รพ.สต.ตรอย http://kk03372.blogspot.com/
73 รพ.สต.นิคมซอยกลาง http://kk03373.blogspot.com/
74 รพ.สต.โนน http://kk03374.blogspot.com/
มีเวปฯแล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ
โดย รพ.สต.ใดที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูล
เวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน
ในแต่ละรอบ  จะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจำเดือน
ในแต่ละรอบเพื่อเชิดชูต่อไป และพร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจาก รพ.สต.ดังกล่าว ก็จะได้รับเกียรติบัตรไปพร้อมกันนี้ด้วย โดย...
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม -  5 มิถุนายน    2556
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่   6 มิถุนายน    -  1 กรกฎาคม  2556
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่   2 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม     2556
สำหรับรอบที่ 1 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.โคกเพชร
และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
         1. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
         2. นายสมศักดิ์   ทวีพันธ์
4. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำ แสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ขณะนี้ กำลังลากสายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และช่างแผนกติดตั้งจะออกมาติดตั้งให้สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ในสัปดาห์หน้าโดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%
  >>> โทรศัพท์ประสานโดยตรงที่ คุณคำรณ กสท.ศรีสะเกษ โทร.081-2380121   ,คุณนิทัศน์(ช่างเทคนิค) โทร.081-2380122
เดือนกรกฎาคม 2556 อุปกรณ์เบิกมาแล้วพร้อมเชื่อมต่อสัญญาณให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่มีสายใยแก้วนำแสงลากเข้าไป เดือนมิถุนายน นี้ กำลังเชื่อมต่อสัญญาณในพื้นที่ขุนหาญ
 งานดูแลผู้พิการ
1. ฝากจาก น้องหลิว ร.พ.ขุขันธ์ (LiewAna Suebson)งานดูแลคนพิการ ร.พ.ขุขันธ์  "อยากให้พี่ๆที่ รพ.สต.ช่วยลงไปดูให้หน่อยว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีภาวะอ่อนแรงรึป่าวน่ะค่ะ แล้วก็มีพวกแผลกดทับหรือว่าข้อติดแข็งมั๊ยอะค่ะ รบกวนสำรวจให้เสร็จภายในวันพุธที่ 29 พ.ค. 2556 นะค่ะ" โดยคลิกที่นี่เพื่อรายงานผลสำรวจแบบออนไลน์
 
2. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการร่วมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการได้ยิน
และการสื่อความหมาย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมกิตติรังสี
ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ สสอ.ขุขันธ์
ขอขอบคุณ รพ.สต.กันจาน , ปรือคัน และ นาก๊อก ที่ได้แจ้ง
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ของท่านเข้าร่วม
   1. รพ.สต. ปรือคัน - น.ส.ปณิตา ไชยา เข้าร่วมประชุมฯ
   2. รพ.สต. กันจาน - นส.อำไพ เกิดกุล เข้าร่วมประชุมฯ
   3. รพ.สต. นาก๊อก - นายสุธี จาตุม      เข้าร่วมประชุมฯ
สำหรับรายละเอียดการประชุมตามไปเยี่ยมชมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529023863821143.1073741878.100001406013048&type=1&l=84169b6394
3. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว จัดโดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ส่งแบบตอบรับ
ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
https://dl.dropboxusercontent.com/u/50326557/Khukhan-Disable-Men/255605015-DisableTraining.pdf
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.
รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN COMMUNITY) ขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่เร่งรัดดำเนินการกรอกรายงานเข้ามา บัดนี้ได้ลิงก์ข้อมูล ทั้ง 2 ลิงก์ ด้านล่างนี้ ...ส่ง สสจ.ศก.เรียบร้อยแล้ว...
*** ลิงก์แรก  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGNoV2hRV0xVbkdrd3o2dXZwZkh3SFE#gid=8
*** ลิงก์ที่ 2  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGNoV2hRV0xVbkdrd3o2dXZwZkh3SFE#gid=2

ตรวจสอบหลักฐานการส่งรายงานจาก สสอ.ขุขันธ์ถึงผู้รับผิดชองานฯ สสจ.ศรีสะเกษที่ลิงก์นี้  https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/249040_529168420473354_1387707620_n.jpg

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนพฤษภาคม 2556งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

          1.
รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN COMMUNITY) ขอความร่วมมือ รพ.สต.ดังต่อไปนี้ เร่งรัดดำเนินการด้วยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ค. 2556
              
>>> ( ตะเคียนบังอิง จะกง  ใจดี อาวอย หนองคล้า ขนุน ปรือคัน หนองลุง สมบูรณ์ หัวเสือ ตะเคียนช่างเหล็กกวางขาว คลองกลาง ปราสาท บ่อทอง สำโรงตาเจ็น นาก๊อก กฤษณา วิทย์ นิคมซอยกลาง และโนน)
โดยให้เข้าไปเร่งรัดดำเนินการกรอกรายงานข้อมูลที่ลิงก์ ทั้ง 2 ลิงก์ ด้านล่างนี้

งานดูแลผูพิการ
          1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนหูหนวกเข้าโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์

            รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์
            
http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201305011422526.pdf

งานไอทีพัฒนา
         1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานระบบฐานข้อมูลภาพหน่วยบริการในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 พฤษภาคม  2556 นี้  โดยเข้าไปดำเนินการที่ลิงก์   http://203.157.165.22/photobank/login.php
             *** หากมีข้อสงสัย ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการอัพโหลดภาพที่ลิงก์
                  
http://203.157.165.22/photobank/photobank.pdf
             *** ตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพที่ลิงก์ 
http://203.157.165.22/photobank/showall.php
             *** ตัวอย่างภาพถ่ายหน่วยบริการที่ลิงก์  
http://203.157.165.22/photobank/manual.pdf
           2. ระวัง ! ไวรัสโทรจัน ลงเครื่อง...ขณะนี้ เวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ http://www.kkph.com/ กำลังติดไวรัสโทรจัน HTML:Iframe-ZG [trj] รายละเอียดความร้ายแรง/อันตรายเพียงใด ให้ท่านโปรด ตามไปดูที่http://forum.avast.com/index.php?topic=120485.0
ดังนั้น...งดคลิก...รับข้อมูลข่าว แต่สามารถเข้าไปอ่านหัวข้อข่าวได้ เพราะเมื่อท่านคลิก ครั้งหนึ่ง ไวรัสโทรจัน ก็จะลงเครื่องของท่านทันที...
วิธีป้องกัน... ลงแอนตี้ไวรัสอัพเดทให้พร้อม เช่น Avas ,ร่มแดง ฯลฯ

สำหรับโปรแกรม Avast Anti Virus เวอร์ชั่น 6011 ดาวโหลดได้ที่ลิงก์  https://dl.dropboxusercontent.com/u/49301156/AvastAntiVirus6011.rar

        3. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำแสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการ
ลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ขณะนี้ กำลังลากสาย
ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และช่างแผนกติดตั้งจะออกมาติดตั้งให้สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ในสัปดาห์หน้า
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2556 เป็นต้นไป) โดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%
สำหรับ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทั้ง 6 แห่ง ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้ช่างลากสายใยแก้วนำแสง
หากเปลี่ยนใจ และเห็นความสำคัญที่จะให้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลใน รพ.สต.ของท่าน.สามารถส่งข้อมูล
งานบริการเข้าData Centerของ สสจ.ได้เร็วขึ้น ก็ให้รีบตัดสินใจ  และขอความร่วมมือท่าน ผอ.รพ.สต.
ทั้ง 6 แห่ง โทรศัพท์ประสานโดยตรงที่ คุณคำรณ กสท.ศรีสะเกษ โทร.081-2380121
ได้เลยภายในวันที่ 3 พ.ค. 2556 นี้