"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนพฤษภาคม 2556งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

          1.
รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN COMMUNITY) ขอความร่วมมือ รพ.สต.ดังต่อไปนี้ เร่งรัดดำเนินการด้วยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ค. 2556
              
>>> ( ตะเคียนบังอิง จะกง  ใจดี อาวอย หนองคล้า ขนุน ปรือคัน หนองลุง สมบูรณ์ หัวเสือ ตะเคียนช่างเหล็กกวางขาว คลองกลาง ปราสาท บ่อทอง สำโรงตาเจ็น นาก๊อก กฤษณา วิทย์ นิคมซอยกลาง และโนน)
โดยให้เข้าไปเร่งรัดดำเนินการกรอกรายงานข้อมูลที่ลิงก์ ทั้ง 2 ลิงก์ ด้านล่างนี้

งานดูแลผูพิการ
          1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนหูหนวกเข้าโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์

            รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์
            
http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201305011422526.pdf

งานไอทีพัฒนา
         1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานระบบฐานข้อมูลภาพหน่วยบริการในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 พฤษภาคม  2556 นี้  โดยเข้าไปดำเนินการที่ลิงก์   http://203.157.165.22/photobank/login.php
             *** หากมีข้อสงสัย ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการอัพโหลดภาพที่ลิงก์
                  
http://203.157.165.22/photobank/photobank.pdf
             *** ตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพที่ลิงก์ 
http://203.157.165.22/photobank/showall.php
             *** ตัวอย่างภาพถ่ายหน่วยบริการที่ลิงก์  
http://203.157.165.22/photobank/manual.pdf
           2. ระวัง ! ไวรัสโทรจัน ลงเครื่อง...ขณะนี้ เวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ http://www.kkph.com/ กำลังติดไวรัสโทรจัน HTML:Iframe-ZG [trj] รายละเอียดความร้ายแรง/อันตรายเพียงใด ให้ท่านโปรด ตามไปดูที่http://forum.avast.com/index.php?topic=120485.0
ดังนั้น...งดคลิก...รับข้อมูลข่าว แต่สามารถเข้าไปอ่านหัวข้อข่าวได้ เพราะเมื่อท่านคลิก ครั้งหนึ่ง ไวรัสโทรจัน ก็จะลงเครื่องของท่านทันที...
วิธีป้องกัน... ลงแอนตี้ไวรัสอัพเดทให้พร้อม เช่น Avas ,ร่มแดง ฯลฯ

สำหรับโปรแกรม Avast Anti Virus เวอร์ชั่น 6011 ดาวโหลดได้ที่ลิงก์  https://dl.dropboxusercontent.com/u/49301156/AvastAntiVirus6011.rar

        3. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำแสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการ
ลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ขณะนี้ กำลังลากสาย
ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และช่างแผนกติดตั้งจะออกมาติดตั้งให้สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ในสัปดาห์หน้า
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2556 เป็นต้นไป) โดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%
สำหรับ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทั้ง 6 แห่ง ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้ช่างลากสายใยแก้วนำแสง
หากเปลี่ยนใจ และเห็นความสำคัญที่จะให้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลใน รพ.สต.ของท่าน.สามารถส่งข้อมูล
งานบริการเข้าData Centerของ สสจ.ได้เร็วขึ้น ก็ให้รีบตัดสินใจ  และขอความร่วมมือท่าน ผอ.รพ.สต.
ทั้ง 6 แห่ง โทรศัพท์ประสานโดยตรงที่ คุณคำรณ กสท.ศรีสะเกษ โทร.081-2380121
ได้เลยภายในวันที่ 3 พ.ค. 2556 นี้