"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนกรกฎาคม 2556

งานฝากจาก หน.ปิ่น นันทะเสน 
1. ท่านคิดว่า "อาคาร สสอ.ขุขันธ์ หลังใหม่ น่าจะเป็นแบบใด? โปรดคลิกที่แบบสอบถามข้างล่างนี้ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ผลการตอบแบบสอบถามล่าสุดในขณะนี้

งานไอทีพัฒนา
 1. เนื่องจากการทำข้อมูลสารสนเทศ มีข้อผิดพลาดในการกำหนดจุดหมู่บ้าน และสถานที่สำคัญต่างๆ จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
    ๑. หมู่บ้าน รหัส หมู่บ้านที่ รับผิดชอบ
    ๒. ลงพิกัดใหม่ โดยใช้ แผนที่ google map
โดยดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ตามไฟล์แนบ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/50326557/gis_suvey277moo.rar
     สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.แจ้งผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดดำเนินการ กรอกรายงานส่งผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เพื่อรวบรวมส่งผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดฯ ภายใน 30 กรกฎาคม 2556 ที่อีเมล์ weerawut.p@moph.mail.go.th ต่อไป ครับ

2. ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ กรอกรายงานทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ปี 2555-2556 ของ รพ.สต.ของท่านที่ยังคงใช้งานได้ดี แจ้งให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายใน 20 ก.ค. 2556 ให้จงได้
(หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่

3. ขอความร่วมมือ รพ.สต.ที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมช่วยกรุณากรอกลงในปฏิทินสาธารณสุขออนไลน์มาด้วย เพื่อจะได้วางแผนงานร่วมกัน และจะได้เลี่ยงการจัดประชุม/อบรม/กิจกรรม ไม่ให้ตรงกัน... ซึ่งท่านสามารถเข้าไปกรอกเพิ่มกิจกรรมเข้าปฏิทินฯได้ที่หน้าเวปฯ ของรพ.สต.ของท่าน ได้ที่...
  4. ถึง ณ วันนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธา รณสุขอำเภอขุขันธ์ มีเวปฯเป็นของตนเอง 100 % ขอเชิญชวน และติดตามแวะเยี่ยมชื่นชมผลงาน และกิจกรรมของแต่ละแห่งได้ ตาม URLที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
48 รพ.สต.โคกโพน http://kk03348.blogspot.com/
49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง http://kk03349.blogspot.com/
50 รพ.สต.จะกง http://kk03350.blogspot.com/
51 รพ.สต.ใจดี http://kk03351.blogspot.com/
52 รพ.สต.กันจาน http://kk03352.blogspot.com/
53 รพ.สต.อาวอย http://kk03353.blogspot.com/
54 รพ.สต.หนองคล้า http://kk03354.blogspot.com/
55 รพ.สต.ขนุน http://kk03355.blogspot.com/
56 รพ.สต.ปรือใหญ่ http://kk03356.blogspot.com/
57 รพ.สต.ปรือคัน http://kk03357.blogspot.com/
58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 http://kk03358.blogspot.com/
59 รพ.สต.หนองลุง http://kk03359.blogspot.com/
60 รพ.สต.สมบูรณ์ http://kk03360.blogspot.com/
61 รพ.สต.หัวเสือ http://kk03361.blogspot.com/
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก http://kk03362.blogspot.com/
63 รพ.สต.กวางขาว http://kk03363.blogspot.com/
64 รพ.สต.คลองกลาง http://kk03364.blogspot.com/
65 รพ.สต.โคกเพชร http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/
66 รพ.สต.ปราสาท http://kk03366.blogspot.com/
67 รพ.สต.บ่อทอง http://kk03367.blogspot.com/
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น http://kk03368.blogspot.com/
69 รพ.สต.นาก๊อก http://kk03369.blogspot.com/
70 รพ.สต.กฤษณา http://kk03370.blogspot.com/
71 รพ.สต.วิทย์ http://kk03371.blogspot.com/
72 รพ.สต.ตรอย http://kk03372.blogspot.com/
73 รพ.สต.นิคมซอยกลาง http://kk03373.blogspot.com/
74 รพ.สต.โนน http://kk03374.blogspot.com/
*** มีเวปฯแล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
       โดย รพ.สต.ใดที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูล
เวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน
ในแต่ละรอบ  จะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจำเดือน
ในแต่ละรอบเพื่อเชิดชูต่อไป และพร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจาก รพ.สต.ดังกล่าว ก็จะได้รับเกียรติบัตรไปพร้อมกันนี้ด้วย โดย...
>> รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
     ***สำหรับรอบที่ 1 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.โคกเพชร และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
         1. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
         2. นายสมศักดิ์   ทวีพันธ์
>> รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2556
     ***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
       
1. นายฤทธาธร  ดอกพอง
        2. นายรณรงค์  ยกพล


 >> รอบที่ 3
ระหว่างวันที่   2 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม     2556
***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ.....................
และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร.....ท่าน คือ...............
5. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำ แสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รับแจ้งจากคุณนิทัศน์(ช่างเทคนิค CATศรีสะเกษ) ว่า วันนี้ทีมงานช่างฯเริ่มลงพื้นที่ขุขันธ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2556 นี้เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้คุณนิทัศน์แจ้งว่า กำลังขึ้นNode อยู่ที่ตำบลหัวเสือ คาดว่า ทีมงานช่างฯจะออกเชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เนตความเร็วสูงให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่ลากสายเข้าไปแล้วได้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้    โดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%
  >>> มีข้อสงสัยโทรศัพท์ประสานโดยตรงที่ คุณคำรณ กสท.ศรีสะเกษ โทร.081-2380121 หรือ คุณนิทัศน์(ช่างเทคนิค) โทร.081-2380122
6. ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดร่วมกันรายงานระบบฐานข้อมูลภาพหน่วยบริการในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ จนแล้วเสร็จทุกแห่ง ภายใน 10 มิถุนายน  2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเราสามารถตรวจสอบการอัพโหลดรูปภาพที่ลิงก์ ราย รพ.สต. ได้ที่ลิงก์  http://203.157.165.22/photobank/showall.php 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.
ขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้เร่งรัด รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN COMMUNITY) บัดนี้ได้ลิงก์ข้อมูล ทั้ง 2 ลิงก์ ด้านล่างนี้
...ส่ง สสจ.ศก.เรียบร้อยแล้ว...
*** ลิงก์แรก  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGNoV2hRV0xVbkdrd3o2dXZwZkh3SFE#gid=8
*** ลิงก์ที่ 2  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGNoV2hRV0xVbkdrd3o2dXZwZkh3SFE#gid=2


หมายเหตุ สามารถตรวจสอบหลักฐานการส่งรายงานจาก สสอ.ขุขันธ์ถึงผู้รับผิดชอบงานฯ สสจ.ศรีสะเกษที่ลิงก์นี้  https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/249040_529168420473354_1387707620_n.jpg

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 13.30 น.