"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เส้นทางเรื่องราวชาวสาธารณสุขขุขันธ์ (Story Timeline of Khukhan Public Health Professionals)

พ.ศ. 2555
    - วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 สมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขศรีสะเกษ  จัดตั้งขึ้นครั้งแรก มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขุขันธ์ เลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ถนนไกรภักดี ตําบลห้วยเหนือ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2558
     - วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภขุขันธ์ ชนะเลือกตั้งเป็น “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขคนใหม่” พร้อมคณะกรรมการบริหารยกทีมด้วย 765 คะแนน ชนะผู้แข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ” ได้รับ 673 คะแนน พร้อมเปิดใจ “ภูมิใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหมออนามัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง” เตรียมรับมอบส่งงานจากผู้บริหารชุดเดิม ประกาศเดินหน้าแก้ระเบียบสมาคม เน้นโปร่งใส ธรรมาภิบาล ผลักดันจัดตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขใน 6 เดือน