"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนพฤศจิกายน 2556

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม​และอาชีวอนามัย
1. ด้วยงานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะจัดประชุมพัฒนาสุขภาพจิตวัยทำงาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายยน 2556 ณ ห้องประชุมกิตติรังสี ร.พ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของ รพ.สต.ของท่านที่ได้ลงทะเบี่ยนเข้าร่วมประชุมแล้วตามรายชื่อในลิงก์ด้านล่างนี้  เข้าร่วมประชุมแห่งละ 1 ท่าน

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dEhVNzhTWmxEeFFDMmlCcy1taXRTM2c&usp=sharing
     สำหรับเนื้อหาการประชุม/อบรม  ประกอบด้วย
         1) ความสุขที่ชีวิตต้องการ ระดับและชนิดของความสุข (1ชั่วโมง)
         2) การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น      
         3) ความขัดแย้งและยุทธวิธีแก้ไขความขัดแย้ง      
         4) ศิลปะในการเจรจาต่อรองเพื่องาน       
         5) แนวคิดการสร้างสรรค์ที่ทำงานให้เป็นองค์กรแห่งความรักและความสุข      
         6) ธรรมะและธรรมะปฏิบัติส่งเสริมความสุขในการทำงาน

      *** วิทยากร ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ หนังสือสสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก. 0032.006/ว.4995 ลง 31 ต.ค. 2556 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1402053_598568470200015_2046147090_o.jpg


2. ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้จัดประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2556 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จำนวน 27 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสุขลักษณะของส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุข เป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร และนอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ในการประกวดครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 กลุ่ม คือ เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่านั้น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ 1.ด้านความสะอาด (Healthy) 2.ด้านความเพียงพอ (Accessibility) และ 3.ด้านความปลอดภัย (Safety) หรือเรียกชื่อย่อว่า “เกณฑ์ HAS” สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วม ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
          สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วม ปี 2556 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมฯ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

          และ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิทย์ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกโพน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรอย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดรีสะเกษ
http://kk03356.blogspot.com/  http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/  

พิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วม(HAS+GREEN+ASEAN) อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2556
เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมใหญที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

         นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  สุดยอดทั้งส้วม สุดยอดทั้ง ผอ.รพ.สต. ครับ ...ดังนั้น อย่าลืมปรับปรุงส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ของท่านให้ได้ครบทั้ง 3 มิติ คือ HAS + GREEN + ASEAN และในโอกาสต่อไปท่าน หน.ปิ่น จะทำป้ายสัญลักษณ์ ในระยะ 100 เมตร ว่า รพ.สต.ของท่าน จะมีบริการหลัก 4 ด้าน มอบให้ด้วย ได้แก่ การรักษาพยาบาล + ส้วมสาธารณะที่สะอาด + นวดแผนไทย + เครื่องออกกำลังกาย อีกด้วย ...ถ้าจะพูดแบบภาษาอังกฤษให้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซี่ยนเข้าใจสั้นๆ คือ 3 D 4 S ก็คือ 3 Dimension (HAS+GREEN+ASEAN) 4 Services(Service Treatment +Service clean Public toilets +Service Thai Massage +Service Exercise place) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษให้ จนท.สาธารณสุขในสังกัดขอรหัสผ่านเข้าใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ของ สสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้พัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ข้อมูลในระบบได้ถึงระดับบุคคล ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น 

    บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อไปแล้ว 55 ท่าน ดังปรากฏชื่อแล้วในตารางรายชื่อด้านล่างนี้ ตามหลักฐานเอกสารในลิงก์นี้  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1441367_599684560088406_1459457904_n.jpg 

รหัสสถานบริการ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
00294นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
03373นายวิชัย ย่อมมีผอ.รพ.สต.
03369นายสุธี จาตุมนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03372นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03364น.ส.นันท์นภัส ลีลานวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03358นายสุทธิรักษ์ จงราชนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03373นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ
03361นางจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03361นางมนัชญา สุขทองสาผอ.รพ.สต.
03361นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ
03361นางสำเนียง จันทราผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
03359นางสมนึก นิยมหาญนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03359นายอนุชา โพธิ์กระสังข์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
03362นายสมสนอง พันธ์จันทร์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
00294นายศรายุทธ สารภาพนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03365นายทวี ศิลารักษ์พยาบาลวิชาชีพ
03364นางสุกัญญา คำศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03360นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03371นายวินิจ มนทองนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
03350นายสมัย จำปาผอ.รพ.สต.
03349นายกฤษดา สอนพูดนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03354นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพ
03355นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ผอ.รพ.สต.
03364นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพ
03356นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพ
03354นายเชียรชัย นอกไธสงนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03374นางดรุณี สารศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03358นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพ
03353นางสุชาดา รัศมีพยาบาลวิชาชีพ
03374นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ
03370นางสุพิทยา โมฆะศิรินวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03356นางจันทรา มะลิพันธ์จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03353นางสาวกานดา ดวงมณีนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
03353นายยุทธชัย ต้นเกตุผอ.รพ.สต.
03374สุวรรณี ชัยพงษ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03367นางวรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพ
03357นายสรัล ศรีชำนาญชาญชัยนักการแพทย์แผนไทย
03357นางสาวปณิตา ไชยาจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03365นางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
03360นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ
03368นายรณรงค์ ยกพลจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03368นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ
03354นางทองใบ บุสบกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
03354นายศุภกฤต ยุทธเลิศจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
03358นางสาวศิริพร กัญญาโพะจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03369น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ
03370นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพ
03370นางวรรณภา บุญมาผอ.รพ.สต.
03373นางภัชราวรรณ สีหาพลผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
03348นายพนมกร อินทนนท์ผอ.รพ.สต.
03356นางถนอมศรี อินทนนท์ผอ.รพ.สต.
03367นางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
03370นายโยธา กลางมณีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03357นางสิริลักษณ์ พูลเพิ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
03350นางจันทรา บุญศักดิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
กรอกรายชื่อเพิมเติมที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/11a-2HWgD6cuwKQ4HKlksXBc7Yh1xHEhyb6b8JdW9cW0/viewform

2. มีเวปฯ รพ.สต. แล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
   หมายเหตุ - เมื่อ รพ.สต.ของท่านมีกิจกรรม หรือได้ดำเนินโครงการต่าง ๆตามที่ได้ขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว ขอให้เก็บภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์อัพโหลดภาพขึ้นไว้บนระบบออนไลน์เช่นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่าน , Facebook ,Drop Box ,Email.com เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลภาพมาใช้งาน หรือติดตามนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์คุณภาพการทำงานร่วมกัน 

3. ขอความร่วมมือทุกท่านในที่ประชุมตรวจสอบ และทบทวนกิจกรรมในปฏิทินสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556...ว่ามีกิจกรรมใดที่ยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในปฏิทิน  และขอความร่วมมือผู้ที่ได้อบรมการใช้งานปฏิทินออนไลน์ร่วมกันแล้วช่วยกันระบุเพิ่มเติมเข้ามาด้วย 
 งานดูแลคนพิการ
1. คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรฐานในกฏกระทรวง และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็นการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนต่อไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์PDF  
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    *** บันทึกความร่วมมือ(MOU)ของกระทรวงสาธารณสุข      
    *** นโยบายการดำเนินงานด้านคนพิการ    
    *** รายละเอียดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ   
งานดูแลผู้สูงอายุ
1.ขอย้ำแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 >>>ดาวน์โหลด    เอกสารเพิ่มเติมจากพี่ สรัณรัตน์ สสจ.ศก.      
  1.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน  “ อำเภอสุขภาพดี  80  ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ)  ประกอบด้วย          
        1) ร้อยละ 30  ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
        
        2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  อย่างน้อยร้อยละ  20
        3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน  อย่างน้อยร้อยละ  20

  1.2 องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2557     
        1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living : ADL )         2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ     
        3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน     
        4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข     
        5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล     
        6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)     
        7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

ภาพถ่ายส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ล่าสุด ณ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556

รพ.สต.ปรือใหญ่
รพ.สต.โคกเพชร
รพ.สต.สมบูรณ์
รพ.สต.ขนุน
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
รพ.สต.โคกโพน
รพ.สต.หัวเสือ
รพ.สต.อาวอย
รพ.สต.นิคมซอยกลาง
รพ.สต.หนองลุง
รพ.สต.บ่อทอง
รพ.สต.ปรือคัน
รพ.สต.โนน
รพ.สต.จะกง
รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.กันจาน
รพ.สต.ใจดี
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
รพ.สต.ตรอย
รพ.สต.วิทย์
รพ.สต.นาก๊อก
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
รพ.สต.หนองคล้า
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
รพ.สต.กวางขาว
รพ.สต.กฤษณา
รพ.สต.ปราสาท (ไม่ส่ง)
หมายเหตุ
            หน.ปิ่น นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./จนท.รพ.สต.ที่รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะ ของสถานีอนามัยทุกแห่ง ส่งภาพถ่ายส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ท่านล่าสุดให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายในก่อนเที่ยง(12.00 น.)ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยให้ส่งได้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
            1. สร้างอัลบั้มภาพชื่อส้วมสาธารณะ รพ.สต.-วัน เดือน ปี พ.ศ.ที่ถ่ายภาพบนเฟสบุคแล้วส่งลิงก์แชร์มาให้ สสอ.ขุขันธ์ ที่กลุ่มทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ หรือ
            2. ซิปไฟล์ภาพทั้งหมดส่งผ่านทางเมล์มาที่ itkhukhan@gmail.com หรือผ่านทางช่องข้อความของเฟสบุคของ สุเพียร คำวงศ์ หรือ
            3. ดีที่สุดคือ นำเสนอภาพถ่ายบนเพจของเวปฯ รพ.สต.ของท่าน แล้วส่งลิงก์URL มาให้ สสอ.ขุขันธ์ทราบทางไลน์ เฟสบุคกลุ่มทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ นี้ หรือทางสไกพ์ก็ได้
หมายเหตุ-จำนวนไฟล์ไม่จำกัด แต่ขอให้อิงเกณฑ์ HAS ครับ

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนตุลาคม 2556

งานดูแลคนพิการ
1. คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรฐานในกฏกระทรวง และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็นการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนต่อไป
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์PDF

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ขอความร่วมมือรายงานผลการสนับสนุนการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พร้อมรับประชาคมอาเซี่ยน
     1.1 บันทึกความร่วมมือ(MOU)ของกระทรวงสาธารณสุข
     1.2 นโยบายการดำเนินงานด้านคนพิการ
     1.3 รายละเอียดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

     1.4 แบบรายงานการสำรวจและแผนการสนับสนุนฯ(Kick offสธ1)
     1.5 แบบรายงานการดำเนินงานฯ(Kick off สธ 2)
     หมายเหตุ-ขอความร่วมมือรายงานข้อ 1.4และ1.5ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เพื่อส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป
2. การสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2556 สสจ.ศรีสะเกษ เน้นให้สำรวจสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ที่มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานHAS สำหรับอำเภอขุขันธ์ มี 2 แห่งที่ผ่านได้แก่
          1) ป้๊ม ปตท.หน้าโลตัส

              (GPS : 14.723865, 104.199344)          2) ปั๊ม ปตท.ตรงข้ามห้างกิจเจริญไทย สาขาขุขันธ์
              (GPS :
14.703542, 104.200838)
ได้ดำเนินการออกสำรวจและส่งข้อมูลให้ สสจ.ศก.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งต่อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป


งานดูแลผู้สูงอายุ
 1.แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 >>>ดาวน์โหลด    เอกสารเพิ่มเติมจากพี่ สรัณรัตน์ สสจ.ศก.
      1.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน  “ อำเภอสุขภาพดี  80  ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ) 
ประกอบด้วย  
          1) ร้อยละ 30  ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
          2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  อย่างน้อยร้อยละ  20
          3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน  อย่างน้อยร้อยละ  20
*** คุณรัตนา วรสาร ฝากถาม รง.สรุปการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่ง สำหรับที่ส่งแล้วได้แก่
Cmuห้วยเหนือ ,นาก๊อก ,หนองคล้า และบ่อทอง...

     1.2 องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2557
      1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living : ADL )
      2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
      3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
      4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
      5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
      6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
      7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

*** ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557
  1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง 1 ท่าน
  2. นายก อบต./หรือผู้แทนที่ดูแลงานผู้สูงอายุประจำ อบต.  1 ท่าน
  3. ประธาน อสม.ตำบล  1 ท่าน
  4. ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล   1 ท่าน
เลื่อนเป็นวันพุธที่ 9 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์แพทย์ชุมชนห้วยเหนือ เวลา 09.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ...ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.ศก แจ้งยกเลิกรายงานในปีงบประมาณ 2557...
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ(สส.1) ปี 2556

                 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. การขอรหัสผ่านเข้าใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ของ สสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้พัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ข้อมูลในระบบได้ถึงระดับบุคคล ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย  กรอกชื่อเพื่อขอรหัสผ่านฯ ที่นี่

2. แนวทางการส่งข้อมูล21 และ43 แฟ้ม ปี 2557

    - ขอให้ส่งตามกำหนดเพื่อ ให้สามารถตรวจรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นรายเดือน เพื่อลดปัญหาเมื่อเวลารับการประเมิน
   
    - หากมีข้อสงสัย หรือ ติดปัญหา ในเรื่องความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และการส่งข้อมูล ให้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
   
    - เกี่ยวกับ โปรแกรม ให้สอบถาม ผู้พัฒนาโปรแกรม ทาง โทรศัพท์ หรือ FB , line
   
    - การส่งข้อมูล จนท.สสจ. ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลระบาด : วราวุธ อสิพงษ์ /การอัพโหลดไฟล์ 43 แฟ้ม อาทิตย์ สุทาศรี 21 แฟ้ม ยุพราช พันแสน
   
   
- รายงานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ วีระชัย พุทธิชน รายงานการตรวจสอบข้อมูล ยุพราช พันแสน รายงานระบาด วราวุธ อสิพงษ์ 045 - 616040-308 หรือ 045 -616047

หมายเหตุ ปี นี้ การใช้ข้อมูลในระบบ 21และ43 แฟ้ม เพื่อการประเมินผล ติดตาม กำกับ จะมีมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ [online].แหล่งที่มา ​: http://www.ssko.moph.go.th/news2/details.php?id=280&cat_id=7 ,5 กันยายน 2556.


 2. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ กำหนดจุดหมู่บ้าน / สถานที่สำคัญต่างๆ และได้ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน รหัส หมู่บ้านที่ รับผิดชอบ และลงพิกัดใหม่ โดยใช้ แผนที่ google map  บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานฯ สสอ.ขุขันธ์ ได้รวบรวมส่งผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดฯ แล้วที่อีเมล์ weerawut.p@moph.mail.go.th ตามรายละเอียด ข้อมูลพิกัดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอขุขันธ์
หมายเหตุ CMUห้วยเหนือ  ได้ประสานขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ยังไม่พบดำเนินการ 
3. ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ กรอกรายงานทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ปี 2555-2556 ของ รพ.สต.ของท่านที่ยังคงใช้งานได้ดี แจ้งให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายใน 15 ก.ย. 2556 ให้จงได้
(หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่

4. ขอบคุณ จนท.รพ.สต.และจนท.รพ.ผู้สนใจ จำนวนแห่งละ 2 ท่านที่ได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูเวปไซต์ รพ.สต.และพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในงานสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ ...วันนี้มีใบประกาศมอบให้ทุกท่านด้วย นะครับ...
          ถึง ณ วันนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานส
าธา รณสุขอำเภอขุขันธ์ มีเวปฯเป็นของตนเอง 100 % ขอเชิญชวน และติดตามแวะเยี่ยมชื่นชมผลงาน และกิจกรรมของแต่ละแห่งได้ ตาม URLที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
48 รพ.สต.โคกโพน http://kk03348.blogspot.com/
49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง http://kk03349.blogspot.com/
50 รพ.สต.จะกง http://kk03350.blogspot.com/
51 รพ.สต.ใจดี http://kk03351.blogspot.com/
52 รพ.สต.กันจาน http://kk03352.blogspot.com/
53 รพ.สต.อาวอย http://kk03353.blogspot.com/
54 รพ.สต.หนองคล้า http://kk03354.blogspot.com/
55 รพ.สต.ขนุน http://kk03355.blogspot.com/
56 รพ.สต.ปรือใหญ่ http://kk03356.blogspot.com/
57 รพ.สต.ปรือคัน http://kk03357.blogspot.com/
58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 http://kk03358.blogspot.com/
59 รพ.สต.หนองลุง http://kk03359.blogspot.com/
60 รพ.สต.สมบูรณ์ http://kk03360.blogspot.com/
61 รพ.สต.หัวเสือ http://kk03361.blogspot.com/
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก http://kk03362.blogspot.com/
63 รพ.สต.กวางขาว http://kk03363.blogspot.com/
64 รพ.สต.คลองกลาง http://kk03364.blogspot.com/
65 รพ.สต.โคกเพชร http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/
66 รพ.สต.ปราสาท http://kk03366.blogspot.com/
67 รพ.สต.บ่อทอง http://kk03367.blogspot.com/
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น http://kk03368.blogspot.com/
69 รพ.สต.นาก๊อก http://kk03369.blogspot.com/
70 รพ.สต.กฤษณา http://kk03370.blogspot.com/
71 รพ.สต.วิทย์ http://kk03371.blogspot.com/
72 รพ.สต.ตรอย http://kk03372.blogspot.com/
73 รพ.สต.นิคมซอยกลาง http://kk03373.blogspot.com/
74 รพ.สต.โนน http://kk03374.blogspot.com/
*** มีเวปฯแล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
       โดย รพ.สต.ใดที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูล
เวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน
ในแต่ละรอบ  จะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจำเดือน
ในแต่ละรอบเพื่อเชิดชูต่อไป และพร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจาก รพ.สต.ดังกล่าว ก็จะได้รับเกียรติบัตรไปพร้อมกันนี้ด้วย โดย...
>> รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
     ***สำหรับรอบที่ 1 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.โคกเพชร และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
         1. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
         2. นายสมศักดิ์   ทวีพันธ์
>> รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2556
     ***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
       
1. นายฤทธาธร  ดอกพอง
        2. นายรณรงค์  ยกพล


 >> รอบที่ 3
ระหว่างวันที่   2 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม     2556
***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ....ไม่มี.......
และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร..ไม่มี...ท่าน คือ....-......
5. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำ แสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่งโดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%

           ถึง ณ วันนี้ ขอ แสดงความยินดีกับ รพ.สต.ที่มีเนตใยแก้วนำแสง(FiberObtics)ความเร็วสูง 20 เมก ใช้แล้ว...17...แห่ง ได้แก่ สำโรงตาเจ็น  กฤษณา  ปราสาท  นาก๊อก โคกโพน ใจดี ตะเคียนช่างเหล็ก นิคมซอยกลาง คลองกลาง หนองคล้า โคกเพชร ขนุน วิทย์ จะกง หัวเสือ หนองลุง และตะเคียนบังอีง ครับ   สำหรับ รพ.สต.ตรอย ใช้บริการ TRUE CAT ,สมบูรณ์ ใช้บริการทองพันช่าง ,หนองคล้า บ่อทอง อาวอย โนน และ กันจาน ใช้ TOT สำหรับทับทิมสยาม 06,ปรือใหญ่และกวางขาว สายหมดยังไม่ได้ลากสายเข้าไป ก็คงต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน
หมายเหตุ -โทรติดต่อตรงที่ผู้จัดการ กสท.ศรีสะเกษ คนใหม่คือคุณ สมภพ  เหลาสุภาพ โทร.081-2380120 ครับ
               - มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อช่างกบโทร. 086-4426321   หัวหน้างานฯพื้นที่อำเภอขุขันธ์  คุณบันเทิง โทร.081-2380126และเลขาฯดำเนินงานพื้นที่อำเภอขุขันธ์ คือ คุณสุริยนต์โทร.081-2380120 
               - ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าบริการรายเดือนถามคุณนิทัศน์ โทร.081-2380122