"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ภาพถ่ายส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ล่าสุด ณ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556

รพ.สต.ปรือใหญ่
รพ.สต.โคกเพชร
รพ.สต.สมบูรณ์
รพ.สต.ขนุน
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
รพ.สต.โคกโพน
รพ.สต.หัวเสือ
รพ.สต.อาวอย
รพ.สต.นิคมซอยกลาง
รพ.สต.หนองลุง
รพ.สต.บ่อทอง
รพ.สต.ปรือคัน
รพ.สต.โนน
รพ.สต.จะกง
รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.กันจาน
รพ.สต.ใจดี
รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
รพ.สต.ตรอย
รพ.สต.วิทย์
รพ.สต.นาก๊อก
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
รพ.สต.หนองคล้า
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
รพ.สต.กวางขาว
รพ.สต.กฤษณา
รพ.สต.ปราสาท (ไม่ส่ง)
หมายเหตุ
            หน.ปิ่น นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./จนท.รพ.สต.ที่รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะ ของสถานีอนามัยทุกแห่ง ส่งภาพถ่ายส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ท่านล่าสุดให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายในก่อนเที่ยง(12.00 น.)ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยให้ส่งได้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
            1. สร้างอัลบั้มภาพชื่อส้วมสาธารณะ รพ.สต.-วัน เดือน ปี พ.ศ.ที่ถ่ายภาพบนเฟสบุคแล้วส่งลิงก์แชร์มาให้ สสอ.ขุขันธ์ ที่กลุ่มทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ หรือ
            2. ซิปไฟล์ภาพทั้งหมดส่งผ่านทางเมล์มาที่ itkhukhan@gmail.com หรือผ่านทางช่องข้อความของเฟสบุคของ สุเพียร คำวงศ์ หรือ
            3. ดีที่สุดคือ นำเสนอภาพถ่ายบนเพจของเวปฯ รพ.สต.ของท่าน แล้วส่งลิงก์URL มาให้ สสอ.ขุขันธ์ทราบทางไลน์ เฟสบุคกลุ่มทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ นี้ หรือทางสไกพ์ก็ได้
หมายเหตุ-จำนวนไฟล์ไม่จำกัด แต่ขอให้อิงเกณฑ์ HAS ครับ