"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ประกาศ ปีงบประมาณ 2566

 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พกส.ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.บ้านหัวเสือ  คลิกที่นี่ 

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล) (1อัตรา) ประจำ รพ.สต.บ้านหัวเสือ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 - 18 ม.ค. 2566) ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  คลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็น      พกส.ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์              พกส.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พกส.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้ 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่ง นว.สาธารณสุข 2 อัตรา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-8 เมษายน  2565 ในวันและเวลาราชการ สน ใจ คลิกที่นี้

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต./หน่วยบริการที่ได้ให้ความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

         อำเภอขุขันธ์ โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จัด สัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 
          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยกำหนดให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ 10 ในการ Kick off "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” นั้น 
          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ โดย โรงพยาบาลขุขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอขุขันธ์  คณะเจ้าหน้าสหวิชาชีพสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องอาสาสาสมัครสาธารณสุขทุกตำบล ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข   โดยมี นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ร.พ.ขุขันธ์ และ สสอ.ขุขันธ์ ร่วมกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์  ณ อาคารเวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาลขุขันธ์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ในเวลาราชการ  

           สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลในอำเภอขุขันธ์ และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ 9 ด้าน (Geriatric syndromes) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application หรือ Smart อสม. มีกิจกรรมให้บริการคัดกรองสุขภาพความถดถอย 9 ด้าน โดยเนันการประเมินภาวะสมองเสื่อม และประเมินภาวะการพลัดตกหกล้ม เป็นต้น ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ โดยเฉพาะผู้สูงวัยสามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับบริการได้ทันที

        สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต./หน่วยบริการที่ได้ให้ความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
        หมายเหตุ 
แนวทางสนับสนุนแว่นตาผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว362 ลว 20 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

2. จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการ Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”
            เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2568  คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับมอบหมายให้จัดบูธนิทรรศการ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย" อสม.ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ในหัวข้อ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานของรัฐ พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน
            กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาการมอบของขวัญปีใหม่ พศ. ๒๕๖๖ เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศให้ปี พศ. ๒๕๖๖ เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และกำหนดจัด Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการ Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
            ในการนี้ คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต 10 และขอขอบคุณ ทีมงานชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยเหนือ และเครือข่ายจิตอาสาข้าราชการบำนาญอำเภอขุขันธ์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว 454 ลว 25 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการ "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย"

3. 
การจัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) 

            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะดำเนินการจัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มี ปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) ทั้งหมด ๒ รุ่น ดังนี้
            รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
                        ปิดรับสมัคร 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
           
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
                        ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ACAI ชั้น ๒ ตึกกรมการแพทย์ ๕ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว97 ลว 9 ม.ค. 2566 เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ)สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งที่ได้ส่งกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ 
          ตามที่ สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ จัดโดย อบจ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยค่าอาหารว่าง และค่าที่พัก เบิกจ่ายจาก อบจ.ศรีสะเกษ และได้ขอความร่วมมือส่งรายชื่อCGร่วมการอบรม ภายในวันที ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเป้าหมายของอำเภอขุขันธ์ ที่จัดสรรให้ราย รพ.สต. ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้รับรายชื่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ ครบทั้ง 40 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
            สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
          ตรวจสอบจำนวนการลงทะเบียนราย รพ.สต. คลิก shorturl.at/cF367 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว266 ลว 17 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

5. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ
    5.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว  ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan คือ หลังปี 65
    5.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบคลอบคลุม พื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่ เยอะคะ
    5.3 คลีนิกผู้สูงอายุ วันพฤหัส สัปดาห์ ที่ 1 และสัปดาห์สุดท้าย ของเดือน ที่ ศสม.ห้วยเหนือ
    5.4 วัคซีน covid-19 ศสม.ห้วยเหนือ บริการฉีดทุกวันในเวลาราชการ
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในพื้นที่ของตำบลที่ยังไม่มีพระคิลานุปัฏฐาก ที่ได้ส่งตัวแทนผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เข้าร่วมประชุมฯ
          ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะโดยบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อส่งเสริมให้มีพระศิลานุปัฏฐาก อย่างน้อย ๑ รูป/๑ ตำบล ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ นั้น
          สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในพื้นที่ของตำบลที่ยังไม่มีพระคิลานุปัฏฐาก ที่ได้ส่งตัวแทนผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว270 ลว 17 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์

2. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดวัดโคกโพน อำเภอขุขันธ์ 
        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศตวรรษ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ  พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 10 ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้ากราบนมัสการ พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ (ป.ธ.๗ , น.ธ.เอก , พธ.บ.) เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโคกโพน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายมหานิกาย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ในระดับอำเภอและจังหวัด  ทั้งนี้รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ พระแข็งแรง  วัดมั่นคง  ชุมชนเป็นสุข ต่อไป
ที่มา : เพจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. https://www.facebook.com/khukhanpho/posts/489378023371244.

3. คู่มือเกี่ยวกับงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
 Infographic พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สำหรับพระสงฆ์ คลิก
 สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์  คลิก
 คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 คลิก
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี2565 คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักศุตรพระคิลานุปัฏฐากขั้นตัน (35 ชั่วโมง) คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (70 ชั่วโมง) คลิก 
ที่มา : ระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(Health Temple) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4. สื่อคลิปวีดีโอ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


4. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ตามเกณฑ์ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มีวาระ) 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การลงทะเบียนดิจิทัลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ประเด็นผลักดันให้ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) เป็นระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มารับบริการ  เพื่อเข้าถึงข้อมูลประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการในหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งข้อมูลเข้าระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม  และได้กำหนดความครอบคลุมของประชาชนหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้ลงทะเบียนดิจิทัลไอดี  เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   โดยหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นหน่วยลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเพื่อมีดิจิทัลไอดี ครบทุกแห่งแล้ว นั้น
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการพิสูจน์ ตัวตนผู้มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุข ดังนี้
            ๑. ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนลงทะเบียนดิจิทัลไอดีในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
            ๒. เร่งรัดประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนลงทะเบียนดิจิทัลไอดีในประชาชนให้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๕ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และครอบคลุมรอยละ ๒๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
            คู่มือดำเนินงาน/สื่อประชาสัมพันธ์  คลิก
            สื่อวีดีโอ สำหรับเจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวตน 
            สื่อวีดีโอ สำหรับประชาชนพิสูจน์ตัวตน

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 466 ลว 25 มกราคม 2566 เรื่อง  การลงทะเบียนดิจิทัลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน  

2. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับคำสั่งอำเภอขุขันธ์ แต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์หลักเมืองขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
            ตามที่อำเภอขุขันธ์ โดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ได้กําหนดจัด งานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขุขันธ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอขุขันธ์  ในการสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งเป็นการหลอมรวมขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคีความสงบสุขในท้องถิ่น นั้น
            ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อำเภอขุขันธ์  จึงได้แต่งตั้ง นายสุเพียร คำวงศ์ เป็นคณะกรรมการจัดงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0418/ว84 ลว 25 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอส่งคำสั่งเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองขุขันธ์

โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

ทางลัดรายงานการคักรอง 9 ด้าน ...สำหรับทีมงานอำเภอขุขันธ์...ครับ
        template นำเข้าการคัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน (Geriatric syndromes) อำเภอขุขันธ์ ออนไลน์ กรณีกรอกผ่าน Blue Book แล้วเข้าใช้แอพช้ามาก ให้กรอกรายชื่อการประเมินเข้าตารางชีทออนไลน์นี้เลย 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10v9ZSo1iLERDDVpE3PdvvisO7UlLP5f-zbDnnnInPkg/edit?usp=sharing

จะได้นำส่งไอที สสจ.ศรีสะเกษ อัพเดทเข้าฐานBlue Book โดยตรง ครับ (ปิดรับข้อมูล 12.00 น.ของทุกวัน เพื่อสรุปนำส่งtemplateให้ไอที สสจ.ศรีสะเกษ ครับ 
หมายเหตุ เริ่มใช้templateออนไลน์นี้  ตั้งแต่เช้าวันที่ 24  เป็นต้นไป - 27 มกราคม 2565 ครับ

สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
        - ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยกำหนดให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการ Kick off "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” นั้น
         - ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือท่าน ดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

          ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลดำเนินการ จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน (Geriatric syndromes) โดยอาสาสมัคร สาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application หรือ Smart อสม. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

          ๒. โรงพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมเปิดคลินิกผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

          ๓. จัดกิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมกันทุกอำเภอ 

          ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook live และแชร์ลิ้งค์ไลฟ์สดไปที่เพจ facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดย ประสานงานไปที่ นายศตวรรษ อ้อมแก้ว เบอร์โทร ๐๖๑ ๐๓๐๕๖๕๙ และรายงานผลการดำเนินงาน ข้อที่ ๑ เป็นภาพถ่ายกิจกรรม และคลิปวีดีโอ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ID Line : 0992195045  

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว362 ลว 20 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ของขวัญปี ใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผ่านระบบ webex 
     1. (ร่าง)การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 
ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย วันที่ 28 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 12.00 - 13.30 น. 
         จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
                 ห้องประชุม
ฑีปังกรรัศมีโชติ
         เป้าหมาย 
                - เจ้าหน้าที่ และอสม.เข้าร่วมฯ 1,200คน(จาก 8 อำเภอ)
                - จัดบูธนิทรรศการ : อำเภอขุขันธ์ เรื่อง 
ของขวัญผู้สูงวัย โดยใช้งบ คปสอ.แต่ละแห่ง / ออแกนไนซ์จัดสรรบริเวณจัดบูธให้ 

     2. เป้าหมายการดำเนินงานฯ
          ระดับจังหวัด : ศรีสะเกษ 
           2.1 การคัดกรองสุขภาพ : 230,526 คน
           2.2 คลีนิคผู้สูงอายุ :  22 แห่ง
           2.3 Long Term Care : 25,879 คน
           2.4 วัสดุอุปกรณ์ : -แว่นตา              11,612  ชิ้น
                                         - ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 22,296 ชิ้น
                                         - ฟันเทียม               964 ราย
                                         - รากฟันเทียม           65 ราย
            2.5 ชมรมผู้สุงอายุ :  206 แห่ง 
     3. การคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน จาก App Blue book
           3.1 รพ.สต.
 และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล ดำเนินการคัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ 9 ด้าน(Geriatric syndromes) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่ ภายในไตรมาสที่ 2

           3.2 จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้านพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2566 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานวันที่ 28 มกราคม 2566

     4. การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
          4.1 ระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นระบบอย่างไร้รอยต่อ
                รพ.สต. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น- ส่งต่อ
                รพช. ขนาดเล็ก
                       - 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Health promotion, prevention and vaccination)
                       - 
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบถ้วนรอบต้าน (Comprehensive geriatric care)
                       - 
ประเมิน - วินิจฉัย - รักษา - ส่งต่อ - ติดตาม
 
                รพช. ขนาดใหญ่
                       - ดูแลรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) 
                 รพศ. / รพท. - Advanced Geriatric care team

         4.2 มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุ  4 องค์ประกอบ
                1) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม(Structure)
                2) ด้านการจัดบริการ(Service)
                3) 
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก(Staff)
                4) 
ด้านการบริหารจัดการคลินิก(Service Management) 
           *** ร.พ.ขุขันธ์ เป็น รพช.แม่ข่าย เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย ระดับ 
M2 (รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป)  เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
          4.3 การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ร.พ.

                 1) โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความถดถอยผู้สูงอายุ 9 ด้าน
                 2) 
น้นการให้บริการ 2 ด้าน คือ ภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม
                  3) 
ให้ รพ.ทุกแห่งปรับปรุงคลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐานกรมแพทย์ หลังจากวันที่ 15 กพ. 2566 สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดทำแผนติดตามเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุทุก ร.พ. 

     5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม และรากฟันเทียม)
         5.1 
ประสานงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพ(Long Term Care) ในพื้นที่ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการจัดหาแว่นตา (สายตาสั้น ยาว) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย/แผ่นซึมซับการขับถ่าย 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน 
        5.2 
สำรวจความต้องการ การใช้แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม รากฟันเทียม คืนข้อมูล และเร่งรัดดำเนินการการเขียน Care plan การใช้ผ้าอ้อม โดย Care Manager
        5.3 พื้นที่จัดหา แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม รากฟันเทียม

เอกสารการประชุม : 
1. ของขวัญปีใหม่ 2566 สสจ.ศรีสะเกษ 
 คลิก    
2. คู่มือการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน สำหรับอสม.และเจ้าหน้าที่  คลิก


ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/14 ลว 18 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมของขวัญปีใหม่

******************************

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Webex

        1. นำเสนอฯ25660118 คลิก
        2. เป้าหมายและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุฯ คลิก
        3. การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 คลิก
        4. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและระบบข้อมูล การกำกับติดตาม คลิก
        5. แนวทางการคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบ smart อสม. คลิก
        6. แนวทางการคัดกรองและดำเนินงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ แว่นตา ㆍ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ · ฟันเทียม รากฟันเทียม คลิก
        7. มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุ คลิก
        8. เตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖  ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เขตสุขภาพที่ ๙ คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,256601181025.

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย(25660113-17)

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยให้มีการจัดกิจกรรม “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย การคัดกรองสุขภาพ คัดกรองความถดถอย ๙ ด้าน โรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับการ ขับถ่าย และฟันเทียม รากฟันเทียม นั้น
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรม “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖  ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ดังนี้
        ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล ดำเนินการคัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน (Geriatric syndromes) โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ในพื้นที่

แนะนำการใช้งาน สมุดผู้สูงอายุ (Blue Book Application)
 โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข​

        ๒. โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน
        ๓. ประสานงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพ (Long Term Care) ในพื้นที่ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการจัดหาแว่นตา (สายตาสั้น / ยาว) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นซึมซับการขับถ่าย ๓ ชิ้นต่อคนต่อวัน
          ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม ด้านล่างนี้
         1. รายงานรายชื่อผู้สูงอายุต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อำเภอขุขันธ์ คลิก (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)
         2. รายงานรายชื่อผู้สูงอายุต้องการแว่นสายตา   อำเภอขุขันธ์ คลิก (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)
         3. รายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับฟันเทียม   อำเภอขุขันธ์ คลิก (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)
        4. แบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว95 ลว 9 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย
หมายเหตุ : 
1. รายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานของขวัญปีใหม่2566 คลิก
2. ของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข 2566 v2 คลิก
3. ไฟล์นำเสนอนำเสนอของขวัญปีใหม่ กสธ.(25651214) คลิก
4. คู่มือการดำเนินงานโครงการฟันเทียม_ฉบับเเก้ไข คลิก
5. ตัวชี้วัด จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม คลิก
6. คู่มือLTC65สปสชและผ้าอ้อม.zip  คลิก
7. ดาวน์โหลดแบบป้ายสังกัดสาสุข 1.2x3 เมตร ไวนิลของขวัญปีใหม่ แบบเพิ่มชื่อหน่วยงาน.psb  คลิก (พร้อมฟอนต์ตัวหนังสือ)
        ทุกสถานบริการต้องทำป้ายนี้  ติดหน้าสถานบริการ)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

การบริหารจัดการที่ดี  มีระบบสุขภาพได้มาตรฐาน
ประสานงานภาคีเครือข่ายเป็นเลิศ
เพื่อให้เกิดสุขภาวะของประชาชน

พันธกิจ(Mission)หรือหน้าที่ตามกฎหมาย

            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ข(2) โดยมี สาธารณสุขอำเภอ  เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ  ตามมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42  และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม กำกับ ควบคุม ประเมินผล และสนับสนุน  แบ่งกลุ่มงาน 3  กลุ่มงาน   โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์

            2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์

            3.กำกับ  ดูแล   ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

            4.ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณ

            5.พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  การสื่อสารสาธารณด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ 

            6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์(Goals)     

            1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม    (การมีส่วนร่วม)

            2.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน (รพ.สต.ติดดาว)

            3.บุคลากรมีคุณภาพ การจัดการกำลังคน เหมาะสมกับงาน (HPI)

            4.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ (ธรรมาภิบาล)

ค่านิยมร่วม(Core Value)       

            1.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

            2.มีการทำงานเป็นทีมในรูปแบบภาคีเครือข่าย

            3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร(Corporate Culture)

ตรงต่อเวลา  รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ

สมรรถนะหลัก (Competency) 

            1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก

            2. การอุทิศตน/จิตบริการ/จิตอาสา

            3. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย       

ITA

📂 MOIT 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

      😃 1. บันทึก ขอนุมัติกรอ แนวทาง     คลิก
      😃 1. คำสั่ง มาตรการ  / กรอบแนวทาง    คลิก     
      😃 1. ประกาศ  แนวทาง     คลิก 
     😃 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  คลิก
     😃 แบบขอขึ้นเว็บไซต์ คลิก  

📂 MOIT 2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      😃 1. ข้อมูลพื้นฐาน คลิก
      😃 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิก
      😃 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  คลิก
      😃 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  คลิก
      😃 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 คลิก
      😃 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ชุดปัจจุบัน คลิก
      😃 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   คลิก
      😃 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    คลิก
      😃 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) คลิก
      😃 10. รายงานนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิก
       😃11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิก
      😃 12.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่     คลิก
      😃 13.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ     คลิก      
      😃 14.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน     คลิก      
      😃 15.  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)    คลิก
      😃 16.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ     คลิก
      😃 17.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     คลิก
      😃 18.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    
                    18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)     คลิก
                    18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี     คลิก
                    18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง     คลิก
                    18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่     คลิก
                    18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (แบบ สขร. 1)     คลิก

📂 MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      😃 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2565
            - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิก
            - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน       คลิก
     😃 แบบขอขึ้นเว็บไซต์ คลิก

📂 MOIT 4  มาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
      😃 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ คลิก
      😃 หนังสือจัดสรรงบประมาณ คลิก
       😃แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก
      😃 คำสั่ง จนท.ปิด ปลด ประกาศ  คลิก
      😃 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      😃 บันทึกขออนุมัติ ประกาศ สป.สธ.  คลิก
      😃 แบบขอเผยแพร่ ขึ้นเว็บ   คลิก

📂 MOIT 5  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
      😃 บันทึก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2565  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2565  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธันวาคม 2565  คลิก
      😃 แบบขอเผยแพร่ ขึ้นเว็บ   คลิก

📂 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      😃 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก
      😃 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  คลิก

📂 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
      😃 บันทึก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร   คลิก
      😃 ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารฯ   คลิก
      😃 หนังสือแจ้งเวียน   คลิก
      😃 แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็บ   คลิก

📂 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      😃 ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) คลิก
     😃 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) คลิก

📂 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      😃 บันทึกข้อความ โครงการ  คลิก
      😃 รายชื่อผู้อบรม บันทึกและรายงานผลการอบรม  คลิก
      😃 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ฯ  คลิก

📂 MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
      😃 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  คลิก
      😃 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
      😃 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  คลิก

📂 MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      😃 บันทึกรายงาน   คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
      😃 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ฯ  คลิก

📂  MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
      😃 หลักฐานการจัดโครงการ บันทึกขออนุมัติ โครงการ   คลิก
      😃 รายงานการประชุม สรุปผลการประชุม  

📂 MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
      😃 บันทึก ประกาศ คำสั่ง มาตรการ การแจ้งเวียน   คลิก
      😃 รายงาน สรุปผลการติดตาม แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็บ

📂 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
      😃 บันทึกขออนุมัติ  แนวทาง คำสั่ง ประกาศเจตนารมย์   การแจ้งเวียน  คลิก

📂 MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
      😃 บันทึก แนวปฏิบัติ คำสั่ง การแจ้งเวียน   คลิก

📂 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      😃 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    บันทึก เจตจำนง  การดำเนินการ   คลิก
      😃 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   บันทึก เจตจำนง  การดำเนินการ  คลิก

📂 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      😃 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิก
      😃 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิก

📂 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
      😃 หลักฐานการประชุม    คลิก
      😃 สรุปรายงาน  

📂 MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
      😃 บันทึก แนวทางปฏิบัติ การแจ้งเวียน   คลิก
      😃 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”   คลิก

📂 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      😃 บันทึก รายงาน  แบบขอเผยแพร่ฯ คลิก

📂 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษ
      😃 บันทึก โครงการ หลักฐาน การแจ้งเวียน   คลิก

📂 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      😃 บันทึกขออนมุติ โครงการ   คลิก

📂 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      😃 บันทึก ประกาศเจตนา แนงทาง    คลิก
      😃 คู่มือการดำเนินงาน หนังสือแจ้ง   
      😃  รายงาน การติดตาม  
Aging Health Data