"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สื่อสุขศึกษา ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้ ปี 2553

1. สื่อสุขศึกษา งานป้องกันโรคเอดส์
2. สื่อสุขศึกษา งานครอบครัวอบอุ่น
3. สื่อสุขศึกษา งานยาเสพติดเพิ่มทักษะชีวิต

4. สื่อสุขศึกษา สมาธิบำบัด

โดย เพ็ญทิวา สารบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สอ.บ้านโคกเพชร

รายงานปีงบประมาณ 2553-55

รายงานปีงบประมาณ 2555 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี(ไอทีพัฒนา)

ทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สสอ.ขุขันธ์2555 (หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่  


งานดูแลผู้สูงอายุ
แบบสำรวจรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 95 ปีขึ้นไปของจังหวัดศรีสะเกษ 

งานดูแลผู้พิการ
แบบ สำรวจคนพิการทางสายตาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการทำความ คุ้นเคย กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(Orientation  &  Mobility) ปี 2555  ตรวจสอบการกรอกข้อมูลฯที่นี่

OK กรอกแบบสำรวจเครื่องช่วยอุปกรณ์ผู้พิการ ปีงบฯ2555
    >>> ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเครื่องช่วยฯ ที่นี่
*** ดาวน์โหลดแบบสำรวจ(ไมโครซอฟต์เวิร์ด2003) ได้ที่นี่

***
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สสจ.ศก
*** ดาวน์โหลดโปรแกรมคนพิการ ปี ๒๕๕๒ [แก้ไขล่าสุด 27/07/52] 

งานยาเสพติด
สำรวจผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต ปีงบฯ 2555 งวด 1-2(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554&31 มิถุนายน 2555)

แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำกิจกรรม TO BE NO ONE อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูล
***ใบสมัครTO BE NUMBER ONE
***แบบประเมินผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (Ranking) ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
***รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์  ประจำปี 2555
***
รายงานการประเมินตนเองของสถานบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(GREEN) ปี 2555
 
รายงานลดโลกร้อน(Carbon Footprint)ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.ต้องสมัครเข้าร่วมและจัดทำรายงานส่งทุกเดือน โดยเริมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน  สงสัยรายละเอียดการกรอกรายงานปลีกย่อยโปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูคลิปนิเทศงานแรงกิ้ง 1/2555

*** UserName@PasswordโปรแกรมCFราย รพ.สต.กรณีลืมให้แจ้ง081-0751512ก่อนครับ
*** เกณฑ์ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน
*** แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
*** แบบ รายงานการดำเนินงานรณรงค์ลดโลกร้อน ปี 2555 งวดที่ 1 ตุลาคม 2554 - มีนาคม  2555 และงวดที่ 2 เดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2555(พี่ต๋อย...เน้นมา ทุกรพ.สต.ทีถูกสุมต้องมีรายงานนี้ในแฟ้มด้วย)

รายงานปีงบประมาณ 2554 
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

OK >รายงานการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน  2554)

งานดูแลผู้สูงอายุ
OK >เกณฑ์ประเมินตนเองรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
OK >แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ(สส.1) ต้นปีงบประมาณ 2554
OK >แบบรายงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(สส.2) ต้นปีงบฯ 2554
*** แบบรายงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2554


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
OK > รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2554     พร้อมภาพกิจกรรมราย รพ.สต.คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม....ครับ
OK >แบบประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรม GREEN ครบตามเกณฑ์ ปี 2554
OK >รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพรอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ รพ.สต. รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ ร้านอาหาร รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ ตลาดสด รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน รอบ7เดือนปี 2554

งานไอทีพัฒนา
งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

OK >แบบสำรวจข้าราชการฯจัดทำบัตรตาม พรบ.สาธารณสุขฯ2535
กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลครับ

งานยาเสพติด
OK >สำรวจผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต ปีงบฯ 2554 งวด 1-2(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553&31 มิถุนายน 2554)


รายงานปีงบประมาณ 2553
OK >แบบสอบถามข้อมูลเพื่อพัฒนาการสื่อสารในสถานบริการสุขภาพ(e-Radio)
OK >รายชื่อคนพิการชมรมสานฝันคนพิการ จ.ศรีสะเกษ ปี2553ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์
OK >รายงานเมืองน่าอยู่ ปี 2553
OK >รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัด ศรีสะเกษ รณรงค์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2553
OK >แบบสำรวจประปาหมู่บ้านอำเภอขุขันธ์ 2553
OK >รายงานการสำรวจรายชื่อประชาชน / ผู้สูงอายุสายตายาวอายุ 50 ปีขึ้นไป อ.ขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 - 25 มี.ค. 2553
OK >รายงานการประเมินตนเองมาตรฐานส้วมสาธารณะใน สอ.และ รพ.สต.CMU สังกัด คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2553

วิทยุออนไลน์ 88.0 Wave FM


ดูทีวีออนไลน์ ช่อง ททก(กัมพูชา)

 
...โปรดคลิ๊กกลางจอวีดิทัศน์ เพื่อชมภาพเต็มจอ...

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง EARTH

 
...โปรดคลิ๊กกลางจอวีดิทัศน์ เพื่อชมภาพเต็มจอ...

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง ไทยไชโย

 
...โปรดคลิ๊กกลางจอวีดิทัศน์ เพื่อชมภาพเต็มจอ...

ดูทีวีออนไลน์ ช่องบันเทิง
...โปรดคลิ๊กกลางจอวีดิทัศน์ เพื่อชมภาพเต็มจอ...

การปรับแต่งระบบมัลติมีเดียบนเวบไซต์ ให้สมบูรณ์แบบที่สุด


หน้าเวปไซต์เฉพาะกิจ...โดยงานไอทีพัฒนา สสอ.ขุขันธ์ เพื่อแก้ปัญหาระบบมัลติมีเดียบนเวบไซต์

1.Mozilla Firefox Plugin Support

on Microsoft Windows


***Install Adobe Flash Player

2.Mozilla Firefox Plugin Support on LINUX มันจะเรียกหาเองโดยอัตโนมัติ...ถ้ามันต้องการPluginใด...เราไม่ต้องกังวล...

3.Add-on ของ Internet Explorer ไม่ขอแนะนำ...ถ้าคุณใช้วินโดว์แท้มันจะมีให้ครบ......ถ้าไม่ใช่ของแท้
แนะนำให้พยายามใช้ Mozilla Firefoxจะดีกว่านะครับ...


หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ

คุณสุเพียร คำวงศ์

โทร.081-0751512 หรือ SKYPE :supian2008 ก็ได้นะครับ