"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รายงานปีงบประมาณ 2553-55

รายงานปีงบประมาณ 2555 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี(ไอทีพัฒนา)

ทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สสอ.ขุขันธ์2555 (หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่  


งานดูแลผู้สูงอายุ
แบบสำรวจรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 95 ปีขึ้นไปของจังหวัดศรีสะเกษ 

งานดูแลผู้พิการ
แบบ สำรวจคนพิการทางสายตาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการทำความ คุ้นเคย กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(Orientation  &  Mobility) ปี 2555  ตรวจสอบการกรอกข้อมูลฯที่นี่

OK กรอกแบบสำรวจเครื่องช่วยอุปกรณ์ผู้พิการ ปีงบฯ2555
    >>> ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเครื่องช่วยฯ ที่นี่
*** ดาวน์โหลดแบบสำรวจ(ไมโครซอฟต์เวิร์ด2003) ได้ที่นี่

***
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สสจ.ศก
*** ดาวน์โหลดโปรแกรมคนพิการ ปี ๒๕๕๒ [แก้ไขล่าสุด 27/07/52] 

งานยาเสพติด
สำรวจผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต ปีงบฯ 2555 งวด 1-2(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554&31 มิถุนายน 2555)

แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำกิจกรรม TO BE NO ONE อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูล
***ใบสมัครTO BE NUMBER ONE
***แบบประเมินผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (Ranking) ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
***รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์  ประจำปี 2555
***
รายงานการประเมินตนเองของสถานบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(GREEN) ปี 2555
 
รายงานลดโลกร้อน(Carbon Footprint)ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.ต้องสมัครเข้าร่วมและจัดทำรายงานส่งทุกเดือน โดยเริมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน  สงสัยรายละเอียดการกรอกรายงานปลีกย่อยโปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูคลิปนิเทศงานแรงกิ้ง 1/2555

*** UserName@PasswordโปรแกรมCFราย รพ.สต.กรณีลืมให้แจ้ง081-0751512ก่อนครับ
*** เกณฑ์ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน
*** แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
*** แบบ รายงานการดำเนินงานรณรงค์ลดโลกร้อน ปี 2555 งวดที่ 1 ตุลาคม 2554 - มีนาคม  2555 และงวดที่ 2 เดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2555(พี่ต๋อย...เน้นมา ทุกรพ.สต.ทีถูกสุมต้องมีรายงานนี้ในแฟ้มด้วย)

รายงานปีงบประมาณ 2554 
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

OK >รายงานการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน  2554)

งานดูแลผู้สูงอายุ
OK >เกณฑ์ประเมินตนเองรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
OK >แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ(สส.1) ต้นปีงบประมาณ 2554
OK >แบบรายงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(สส.2) ต้นปีงบฯ 2554
*** แบบรายงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2554


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
OK > รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2554     พร้อมภาพกิจกรรมราย รพ.สต.คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม....ครับ
OK >แบบประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรม GREEN ครบตามเกณฑ์ ปี 2554
OK >รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพรอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ รพ.สต. รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ ร้านอาหาร รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ ตลาดสด รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว รอบ7เดือนปี 2554
OK >รายงานส้วมสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน รอบ7เดือนปี 2554

งานไอทีพัฒนา
งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

OK >แบบสำรวจข้าราชการฯจัดทำบัตรตาม พรบ.สาธารณสุขฯ2535
กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลครับ

งานยาเสพติด
OK >สำรวจผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต ปีงบฯ 2554 งวด 1-2(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553&31 มิถุนายน 2554)


รายงานปีงบประมาณ 2553
OK >แบบสอบถามข้อมูลเพื่อพัฒนาการสื่อสารในสถานบริการสุขภาพ(e-Radio)
OK >รายชื่อคนพิการชมรมสานฝันคนพิการ จ.ศรีสะเกษ ปี2553ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์
OK >รายงานเมืองน่าอยู่ ปี 2553
OK >รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัด ศรีสะเกษ รณรงค์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2553
OK >แบบสำรวจประปาหมู่บ้านอำเภอขุขันธ์ 2553
OK >รายงานการสำรวจรายชื่อประชาชน / ผู้สูงอายุสายตายาวอายุ 50 ปีขึ้นไป อ.ขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 - 25 มี.ค. 2553
OK >รายงานการประเมินตนเองมาตรฐานส้วมสาธารณะใน สอ.และ รพ.สต.CMU สังกัด คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2553