"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ... ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือก 22-30 มิถุนายน 2560 หรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://tephinetglobal.cvent.com (ท่านละ 3,500 บาท)

เทคนิคคัดกรองV/A โดย จนท.

การคัดกรองตาต้อกระจกโดย เจ้าหน้าที่
ซึ่งจะมีผลดีคือ คัดกรองเสร็จ ใน JHCIS แล้วก็ส่งออกข้อมูล และนำเข้า VISION 2020 ได้เลย
โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ 2 ครั้ง (เหนื่อยทีเดียว..คุ้ม) ...เดี๋ยวมาดูกัน
1.เข้าการให้บริการ ของ JHCIS  ตามนี้

2.ค้นหาชื่อผู้สูงอายุ ที่จะคัดกรองV/A และเข้าหน้าข้อมูลเบื้องต้น ...จากนั้นเติมรายละเอียด
ตามหมายเลข 1,2,3,4และ5 ตามลำดับ

3.จากนั้นไปที่ คัดกรองอื่นๆ ตาม 1,2 ...และเข้าบันทึกคัดกรองตาต้อกระจก

4.เข้าคัดกรอง กรอกค่า V/A ตาขวา และตาซ้าย ตามหมายเลข 1
ส่วนหมายเลข 2 (ค่าPH หรือ pinhole) ให้กรอกตามเงื่อนไข ,หมายเลข4ใช้กรณีบันทึก(Stroke)
ซึ่งจะบันทึกร่วมด้วยก็ได้หากตรวจจริง...แต่ถ้าไม่ตรวจไม่ควรบันทึกนะจ๊ะ ..(ส่วนใหญ่จะมีกรอบขึ้นมาฟ้อง
กรณี ผู้สูงอายุและเป็นความดันร่วมด้วยครับ)..เสร็จแล้วก็บันทึกตามหมายเลข 3
4.1 สำหรับค่าที่กรอกในหมายเลข(1) และหมายเลข(2) ให้ถือตามรูปแบบด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ...
ซึ่งจะเป็นผลดีกับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลของ website Vision2020 ด้วยค่ะ
 หมายเหตุ มี รพ.สต.หลายแห่งที่กรอกตามความเข้าใจ เช่นวัดได้ ระยะ 1.9 ฟุต แล้วกรอกข้อมูลเป็น
 "Cf 3 นิ้ว" (อย่างนี้ไม่ถูกนะค่ะ) แนะนำให้กอกตามรูปที่เห็นเลย คือ "CF 3" ก็พอ ไม่ต้องแถมนะค่ะ
(เพราะเวลา Query เอาข้อมูลแล้ว อาจมีข้อมูลบางส่วนตกหล่นได้ค่ะ) .ส่วนใครจะวัดแบบเมตร
ก็ใช้ด้านขวานะ..(เฉพาะเขต8 ของเราใช้แบบฟุตเท่านั้นจ้า)

 5.วินิจฉัยโรคและจ่ายยา ..หลักสำคัญคือ ตามกฎ ICD10 หากDiag A-T ห้ามDiag Z
ดังนั้น แนะนำให้Diagตามผลทีคัดกรองได้ค่ะ (ตัวเดียวก็พอนะจ๊ะ)
หมายเหตุ หากมีdiag เด้งขึ้นมา ก็ให้ลบออก
ส่วนการจ่ายยาก็ ใส่ 897 (ค่าบริการทางการแพทย์) ก็พอ

5.1 สำหรับการใส่ Diag ก็ตามนี้..ทั้งนี้ให้ดูการมองเห็นของผู้สูงอายุว่า ตาข้างเดียวหรือ 2 ข้าง 
ได้ผล อย่างไร ให้ดูตารางเปรียบเทียบ และวินิจฉัยตามนั้นจ้า

5.2 ตามรูปด้านบน V/A ตั้งแต่ 20/30 จนถึง 20/200 ควรมีการตรวจด้วย pinholeซ ้ำอีกรอบ
(ณ ตำแหน่งเดิมที่อ่านได้ครั้งสุดท้าย) @ ส่วนที่ตำแหน่ง 20/200 หากอ่านไม่ได้ให้ขยับเข้าไป
ทีละ 5 ฟุต ..โดยผู้ตรวจ เดินเข้าหา (ทั้งนี้อย่าให้ผู้สูงอายุเดินเข้าหานะ  ..ผิดหลักการจ้า)
และนำค่าที่ได้ก็กรอกในหมายเลข 1 หรือ หมายเลข 2 ตามเงื่อนไข  (ทั้งนี้รายละเอียด
ตามคู่มือการวัดสายตา สสจ.อุดรธานี)

6.หลังจากคีย์ครบแล้วก็ถึงขั้นตอนการส่งออกและนำเข้า ในweb Vision2020
  ขั้นตอน ..
6.1 ก่อนอื่น แนะนำให้ใช้ Script รันตรวจสอบ ความเรียบร้อยของข้อมูลก่อน ..ตามนี้
...............................................................................
SELECT p.idcard cid,ctitle.titlename pname,p.fname,p.lname,p.birth birthdate,p.sex sex,house.hno address,village.villno moo,
                left(house.villcode,6)aid,'f'
,case WHEN (vof.eyerightva like '%20/20%'AND vof.eyerightph IS NULL) THEN '14' WHEN (vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph) like '%20/20%'
THEN '14'
WHEN vof.eyerightva like '%20/30%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyerightva like '%20/40%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyerightva like '%20/50%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyerightva like '%20/70%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyerightva like '%20/100%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyerightva like '%20/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyerightva like '%15/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyerightva like '%10/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyerightva like '%5/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 3%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 2%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 1%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyerightva like '%h%m%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyerightva like '%p%j%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%j%'
THEN '11'
WHEN vof.eyerightva like '%p%l%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%l%'
THEN '12'
WHEN vof.eyerightva like '%no%p%l' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%no%p%l'
THEN '13' ELSE vof.eyerightva end va_r
,case WHEN vof.eyeleftva like '%20/20%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '14' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/20'
THEN '14'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/30%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/40%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/50%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/70%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/100%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyeleftva like '%15/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyeleftva like '%10/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyeleftva like '%5/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 3%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 2%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 1%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyeleftva like '%hm%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyeleftva like '%pj%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pj%'
THEN '11'
WHEN vof.eyeleftva like '%pl%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pl%'
THEN '12'
WHEN vof.eyeleftva like '%no%pl' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%no%pl'
THEN '13' ELSE vof.eyeleftva end va_l,visit.visitdate,visit.pid,visit.visitno,vof.pcucode hospcode
FROM visit
INNER JOIN visitcataractofficer vof ON visit.visitno = vof.visitno AND visit.pcucode = vof.pcucode
INNER JOIN visitdiag vd ON vd.pcucode = visit.pcucode AND vd.visitno = visit.visitno
INNER JOIN person p  ON visit.pcucodeperson = p.pcucodeperson AND visit.pid = p.pid
LEFT JOIN ctitle on p.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN house ON p.hcode = house.hcode AND p.pcucodeperson = house.pcucodeperson
INNER JOIN village ON house.villcode = village.villcode AND house.pcucode = village.pcucode
where vd.diagcode IN ('H54.0','H54.1','H54.2','H54.4','H54.5','H54.6')
and visit.visitdate BETWEEN '2015-10-01' and '2016-09-30' #แก้ไขวันที่ที่ต้องการข้อมูล
GROUP BY p.pid;
..............................................................................
@@ วิธีตรวจสอบ  ข้อมูลที่ผิดปกติให้ดูที่ช่อง va_r และ va_l (หมายเลข1,2) จะต้องเป็นตัวเลข 1-17
ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ..หากพบตัวเลขอื่นๆนอกจากนี้ แสดงว่า ท่านคีย์ข้อมูลคนนั้นผิด ..แนะนำให้กลับไป
แก้ไข โดยดูที่ช่องVisitdate และ Pid (หมายเลข3,4)


6.2 หลังจากตรวจสอบและปรับแก้เรียบร้อยตามเงื่อนไขแล้ว ก็ใช้ scpt ต่อไปนี้รัน แล้วจะได้ไฟล์
ชื่อ "of_vision2016" อยู่ที่ path C:\JHCIS_export\of_vision201ุ6
***แจ้งเพื่อทราบ..หากท่านตรวจ V/A และ Pinhole ร่วมด้วย ..script นี้จะรัน เอาค่าV/A จาก pinhole 
ซึ่งถือเป็นค่า final (เพื่อความถูกต้อง)  
...................................................................................
SELECT 'cid','pname','fname','lname','birthdate','sex','address','villag_moo','aid','va_unit','va_r','va_l','va_date','hospcode'
UNION
select * from (
SELECT p.idcard cid,ctitle.titlename pname,p.fname,p.lname,DATE_FORMAT(p.birth,'%d/%m/%Y') AS birth,p.sex sex,house.hno address,village.villno moo,
                left(house.villcode,6)aid,'f'
,case WHEN (vof.eyerightva like '%20/20%'AND vof.eyerightph IS NULL) THEN '14' WHEN (vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph) like '%20/20%'
THEN '14'
WHEN vof.eyerightva like '%20/30%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyerightva like '%20/40%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyerightva like '%20/50%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyerightva like '%20/70%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyerightva like '%20/100%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyerightva like '%20/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyerightva like '%15/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyerightva like '%10/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyerightva like '%5/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 3%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 2%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 1%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyerightva like '%h%m%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyerightva like '%p%j%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%j%'
THEN '11'
WHEN vof.eyerightva like '%p%l%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%l%'
THEN '12'
WHEN vof.eyerightva like '%no%p%l' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%no%p%l'
THEN '13' ELSE vof.eyerightva end va_r
,case WHEN vof.eyeleftva like '%20/20%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '14' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/20'
THEN '14'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/30%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/40%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/50%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/70%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/100%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyeleftva like '%15/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyeleftva like '%10/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyeleftva like '%5/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 3%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 2%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 1%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyeleftva like '%hm%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyeleftva like '%pj%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pj%'
THEN '11'
WHEN vof.eyeleftva like '%pl%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pl%'
THEN '12'
WHEN vof.eyeleftva like '%no%pl' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%no%pl'
THEN '13' ELSE vof.eyeleftva end va_l,visit.visitdate,vof.pcucode
FROM visit
INNER JOIN visitcataractofficer vof ON visit.visitno = vof.visitno AND visit.pcucode = vof.pcucode
INNER JOIN visitdiag vd ON vd.pcucode = visit.pcucode AND vd.visitno = visit.visitno
INNER JOIN person p  ON visit.pcucodeperson = p.pcucodeperson AND visit.pid = p.pid
LEFT JOIN ctitle on p.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN house ON p.hcode = house.hcode AND p.pcucodeperson = house.pcucodeperson
INNER JOIN village ON house.villcode = village.villcode AND house.pcucode = village.pcucode
where vd.diagcode IN ('H54.0','H54.1','H54.2','H54.4','H54.5','H54.6')
and visit.visitdate BETWEEN '2015-10-01' and '2016-09-30' #แก้ไขวันที่ที่ต้องการข้อมูล
GROUP BY p.pid
)a
INTO OUTFILE 'C:\\JHCIS_export\\of_vision2016.txt'
FIELDS TERMINATED BY '|' OPTIONALLY ENCLOSED BY ''
LINES TERMINATED BY '\r\n';

...................................................................................
หมายเหตุ   1.หากท่านสั่งรันแล้วหาไฟล์ไม่เจอ แสดงว่า อยู่ใน Path ของเครื่อง Server นะค่ะ
2. หรือหากพบข้อความฟ้องว่า Error แสดงว่ามีไฟล์ชื่อ "of_vision2016"  ..ท่านก็ไปลบออกก่อน
3.ไม่งั้นก็เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก "of_vision2016" เป็น "of_vision2017" ก็น่าจบ
(ตัวอย่างรันแล้ว Error)


6.3 หลังจากได้ไฟล์ of_vision2016 ก็login vision2020
  **** ขั้นตอนการนำเข้า***
6.3.1  ก่อนอื่นให้คลิ๊กเตรียมข้อมูล เป็น ปี 2559 ก่อนนะคะ ตามนี้
 และ


และ


6.4 คลิ๊กที่ก้อนเมฆ แล้วก็เรียกดูไฟล์ of_vision2016


และ
และ
และ

6.5 เป็นอันเสร็จสิ้น
  ในส่วนตรวจสอบรายงานการนำเข้าว่าถูกต้องหรือไม่ ..ให้รอประมวลผลจากทางเวปไซต์ (เท่าที่สอบถาม
อาจารย์ที่ดูแลweb vision2020) ท่านแจ้งว่า .ให้รอแป๊บ เพราะช่วงนี้กำลังเตรียมข้อมูลให้ทั้ง 12 เขต ..
ซึ่งหากได้ผลประการใด จะมา Update อีกที

ขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์  

แนวทางการดำเนินงานเลปโตสไปโรซิส

คู่มือการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
*******************
ก่อนเกิดโรค
          1.  ตั้งทีมควบคุมโรคในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน
          2.  อบรมให้ความรู้  ทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน / อสม.  ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
3.  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยการใช้เครือข่าย อสม.  โดยการให้ความรู้แก่ อสม.  ในการค้นหาผู้ป่วย  โดยเมื่อพบผู้ที่มีอาการสงสัยให้แนะนำมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน  และแจ้งข่าวเหตุผิดปกติในชุมชน เพื่อลงทะเบียนรับแจ้งข่าวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ทราบด้วยและทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ดำเนินงานตามขั้นตอน
4. สำรวจแหล่งที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน  ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง สระน้ำ ห้วย บึง ลงในแผนที่แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ดังนี้ คือ
          - เป็นข้อมูลประกอบการสอบสวนโรค  ในการค้นหาแหล่งโรค
          - เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคให้ประชาชนทราบ
          - เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในหมู่บ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น
ระยะเกิดโรค
1.     การวินิจฉัยโรคได้เร็วในสถานบริการ
*  รพสต /แผนก OPD / ER  เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย ดังนี้คือ
                    - มีไข้สูงเฉียบพลัน (38-40 องศา C)
                    - ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา
                    - ปวดกล้ามเนื้อที่น่อง ต้นขา หรือสะโพก
                    - มีประวัติลุยน้ำ แช่น้ำ หรือสัมผัสแหล่งน้ำ
                    ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนู  ให้แจ้งกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   เพื่อทำการสอบสวนโรค
                  * แผนก IPD เมื่อแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้ฉี่หนู หรือ R/O แจ้งกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค  และแจ้งให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทราบ  เพื่อดำเนินการควบคุมโรค
2. การสอบสวนโรค
-  เมื่อได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยให้ทำการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสแหล่งรังโรคโดยเร็วโดยเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส  ดังเอกสารอ้างอิง ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากับ 20 คะแนน ขึ้นไป ให้สรุปว่าเป็นผู้ป่วย  ผู้สัมผัสเเหล่งรังโรคร่วมกับผู้ป่วยให้เฝ้าระวังอาการและในผู้ใหญ่ให้จ่ายยา Doxycycline  วันละ 2  ครั้ง ๆ ละ 100 mg  นาน  7  วัน (ไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บป่วยก่อน แนะนำเรื่องการรับประทานยา ลดอาการข้างเคียง )ในเด็กให้ปรึกษาหมอเด็กก่อนให้ยา
- ดำเนินการสอบสวนโรคทันที  ตามแบบสอบสวนโรคเฉพาะราย ถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์เก็บไว้ที่รพสต.และส่งงานระบาด สสอ.1 ชุด  สสอ.ส่งงานระบาดสสจ 1 ชุด

3. การควบคุมโรคในชุมชน
                    1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่ามีการเกิดโรคในพื้นที่
                    2. ติดป้ายเตือนภัยโรคเลปโตสไปโรซิส  ว่าพื้นที่นี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องระมัดระวังในการลงสัมผัสแหล่งรังโรค และเน้นสุขวิทยาส่วนบุคคลในการป้องกันตนเอง
                    3. ประชุมให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้าน  เรื่อง
                             - สาเหตุของโรค
                             - แหล่งรังโรค  หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรค
                             - การติดต่อ
                                        - อาการที่สำคัญของโรค  โดยเน้นให้ผู้ป่วยที่มีอาการไข้   หรือสงสัยให้รีบมารับการรักษาทันที
                             - การป้องกันโรค  โดยอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมโรคในระดับบุคคล ครอบครัวและหมู่บ้าน
                    4. การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน
                             - ค้นหาผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีประวัติสัมผัสแหล่งน้ำพื้นที่แหล่งรังโรค ด้วยยาปฏิชีวนะครบชุดทันที   ดังนี้  คือ
                                       - Doxycycline  วันละ 2  ครั้ง ๆ ละ 100 mg  นาน  7  วัน
                                       หรือ Amoxycyclin 500 mg ทุก 6 ชั่วโมง  นาน 5-7 วัน
                                       หรือ Ampicillin 500 mg  ทุก 6 ชั่วโมง นาน 5-7 วัน
                                          ร่วมกับการให้ยาตามอาการ  เช่น ยาลดไข้  Paracetamol  และเจ้าหน้าที่ต้องลงติดตามอาการไข้ ระบบปัสสาวะ วัดความดัน ทุกวัน จนกว่าอาการดีขึ้น ถ้าสองวันไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อโรงพยาบาล
    หมายเหตุ  ในกรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการเกิน 48 ชั่วโมง  ให้เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ถ้าไม่มีพาหนะนำส่ง ให้ติดต่อขอความอนุเคราะห์หน่วยบริการกู้ชีพ 1669
                    5. สอบสวนค้นหาแหล่งรังโรคที่น่าสงสัย  และลงไปดูและตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของแหล่งรังโรค  ถ้าสงสัยให้ติดป้ายประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยโรคเลปโตสไปโรซิส
         


4. การเฝ้าระวังโรค
          1. เฝ้าระวังโรคและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วัน  นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก
          2. สร้างเครือข่ายการรายงานโรคในหมู่บ้านโดยทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน เครือข่าย อสม.
          3. วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์โรค  โดยการทำ Epidemic curve เป็นรายหมู่บ้าน และทำแผนที่แบบจุด (Sport map)

เกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิส

ชื่อผู้ป่วย................................................................ที่อยู่.....................................................................HN…………
วิธีการบันทึก    1.  โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง (    ) 
     2.รวมคะแนนจากช่อง  (   )  ที่ทำเครื่องหมาย /
        สรุป  ผลการวินิจฉัยทางคลินิก  ถ้าคะแนนรวมเท่ากับ 20  คะแนน  ขึ้นไป  สรุปได้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส
คำถาม
คำตอบ
คะแนน
คำตอบ
คะแนน
ก.     ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี้
1. ปวดศรีษะเฉียบพลัน

(     ) มี

2

(     ) ไม่มี

0
2.  มีไข้
(     ) มี
2
(     ) ไม่มี
0
3.   ไข้สูงกว่า  39  องศาเซลเซียส
(     ) มี
2
(     ) ไม่มี
0
4.  ตาแดงจัด  ( ทั้ง  2  ข้าง )
(     ) มี
4
(     ) ไม่มี
0
5.  ปวดกล้ามเนื้อ (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง)
(     ) มี
4
(     ) ไม่มี
0
6.   คอแข็ง
(     ) มี
4
(     ) ไม่มี
0
7.  มีอาการ 3  อย่าง  ( ตาแดง  ปวดกล้ามเนื้อและคอแข็ง)
(     ) มี
10
(     ) ไม่มี
0
8.  มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือ ไอเป็นเลือด หรือมีผื่น หรือจุดเลือดออกทางผิวหนัง
(     ) มี
1
(     ) ไม่มี
0
9.  ดีซ่าน
(     ) มี
1
(     ) ไม่มี
0
10.  มีโปรตีนในปัสสาวะ  หรือปัสสาวะไม่ออก หรือปัสสาวะน้อย
(     ) มี
2
(     ) ไม่มี
0
ข.      ภายใน  14  วันก่อนป่วย มีปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง
-   ทำงานหรือย่ำในน้ำ หรือที่ชื้นแฉะ หรือ
-   แช่น้ำหรือว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  หรือ
-  ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือ
-  ทำงานในโรงงานฆ่าสัตว์ หรือ
-  ชำแหละซากสัตว์โดยเฉพาะหนู  หรือ
-   สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย  หรือ
-   รับประทานอาหารค้างมื้อไม่มีภาชนะปิด  หรืออุ่นให้ร้อนก่อน
(     ) มี
(     ) มี
(     ) มี
(     ) มี
(     ) มี
(     ) มี
(     ) มี
(     ) มี
10
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
(     ) ไม่มี
0
รวมคะแนนทั้งหมด

                                                     
แผนการการควบคุมและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ

กระบวนการหลัก

แนวทางปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร อ้างอิง
1
ก่อนการระบาด
1.1
1. ตั้งทีมควบคุมโรคในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
1. ตั้งทีมควบคุมโรคในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน
เดือน ก.พ.
SRRT
ทะเบียนทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน
1.2
2. อบรมให้ความรู้  ทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน อสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค

- ประชุม อสม. และทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน  ให้ความรู้  เกี่ยวกับการควบคุมโรคในหมู่บ้าน
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในหมู่บ้าน
- การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยการใช้เครือข่าย อสม./ทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน โดยการให้ความรู้แก่ อสม./ ทีมควบคุมโรค ในการค้นหาผู้ป่วย  โดยเมื่อพบผู้ที่มีอาการสงสัยให้นำส่งมาพบ จนท รพสต.และแจ้งข่าวรายงานเหตุการณ์ผิดปกติด้วย

เดือน ก.พ.

ฤดูกาลระบาด
SRRT

อสม.และทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน
บันทึกการประชุม
ทะเบียนรายงานเหตุเหตุการณ์ผิดปกติของ รพสต.
1.3
สำรวจแหล่งที่มี
น้ำขังในหมู่บ้าน

สำรวจแหล่งที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน  ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง สระน้ำ ห้วย หนองบึง ลงในแผนที่แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ดังนี้ คือ
- เป็นข้อมูลประกอบการสอบสวนโรค  ในการค้นหาแหล่งโรคประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคให้ประชาชนทราบ
- เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในหมู่บ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น
เดือน เม.ย.
SRRT
แฟ้มอนามัยชุมชน

ลำดับ

กระบวนการหลัก

แนวทางปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
อ้างอิง
2
เมื่อมีการระบาด
2.1
ลงทะเบียนรับแจ้งโรค
ลงทะเบียนรับแจ้งโรค เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรค
เมื่อพบผู้ป่วย
SRRT
ทะเบียนรับแจ้งโรค
2.2
สอบสวนโรคในพื้นที่
- เมื่อได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยจากกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที  ตามแบบสอบสวนโรคเฉพาะราย
เมื่อพบผู้ป่วย
SRRT
แบบสอบสวนโรค
2.3
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- แจ้ง อสม. และทีมควบคุมโรคในหมู่บ้านเพื่อวางแผนการควบคุมโรคและแจ้งให้ประชาชนทราบทางหอกระจายข่าว  การเดินบอก  และแจกเอกสารให้คววามรู้
เมื่อพบผู้ป่วย
SRRT
บันทึกการประชุม
2.4
ประชาคมในหมู่บ้าน
3. ประชุมให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้าน  เรื่อง
- สาเหตุของโรค
- การติดต่อหรือการถ่ายทอดโรค
- แหล่งรังโรค  หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรค
- อาการที่สำคัญของโรค  โดยเน้นให้ผู้ป่วยที่มีอาการไข้  หรือสงสัยให้รีบมารับการรักษาทันที
- การป้องกันโรค  โดยอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมโรคในระดับบุคคล บ้าน และหมู่บ้าน
เมื่อพบผู้ป่วย
SRRT
เอกสารให้ความรู้
ลำดับ

กระบวนการหลัก

แนวทางปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
อ้างอิง
2.5
ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้าน
การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน
- ค้นหาผู้ที่มีอาการไข้  ร่วมกับมีประวัติสัมผัสพื้นที่เสี่ยงต่อโรค  ด้วยยาปฏิชีวนะครบชุดทันที
ดังนี้  คือ
     Doxycycline  วันละ 2  ครั้ง ๆ ละ 100 mg  นาน  7  วัน
  หรือ Amoxycyclin 500 mg ทุก 6 ชั่วโมง  นาน 5-7 วัน
     ร่วมกับการให้ยาตามอาการ  เช่น ยาลดไข้  Paracetamol   ในกรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการเกิน 48 ชั่วโมง  ให้เจ้าหน้าที่รีบส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที
   โดยเจ้าหน้าที่ต้องลงไปติดตามทุก  2  วัน   เพื่อติดตามอาการไข้
- ถ้าพบว่าอาการไมดีขึ้นให้ส่งต่อโรงพยาบาล
เมื่อพบผู้ป่วย 30 วันหลังจากพบผู้ป่วย
SRRT
อสม.
ทะเบียนรับแจ้งโรค
2.6
ค้นหาพื้นที่เสี่ยง แหล่งรังโรค
- สอบสวนค้นหาแหล่งรังโรคที่น่าสงสัย  และลงไปดูและตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของแหล่งรังโรค  ถ้าสงสัยให้ติดป้ายประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยโรคไข้ฉี่หนู
เมื่อพบผู้ป่วย 30 วันหลังจากพบผู้ป่วย
SRRT
ป้ายประกาศลำดับ

กระบวนการหลัก

แนวทางปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
อ้างอิง
3.
เฝ้าระวังโรค
- เฝ้าระวังโรคและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วัน  นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก
- สร้างเครือข่ายการรายงานโรคในหมู่บ้านโดยทีมควบคุมโรคในหมู่บ้าน
- วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์โรค  โดยการทำ Epidemic curve เป็นรายหมู่บ้าน และทำแผนที่แบบจุด (Sport map)

เมื่อพบผู้ป่วย
 30 วัน
หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก
SRRT
Epidemic curve และแผนที่แบบจุด (Sport map)


4.

รายงานการสอบสวนโรคเฉพาะราย
รายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์

-ทำรายงานสรุปผลการสอบสวนโรคตามแบบสอบสวนโรคเฉพาะราย(จากแบบสอบสวนในคู่มือนิยามโรคติดเชื้อ สำนักระบาด)  เพื่อรายงานผลการสอบสวนโรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เก็บไว้ 1 ชุด ส่งงานระบาด สสอ 1ชุด
-ทำรายงานสรุปผลการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต  เพื่อรายงานผลการสอบสวนโรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เก็บไว้ 1 ชุด ส่งงานระบาด สสอ 1ชุด สสอ.ส่งงานระบาด สสจ. 1 ชุด 7 วันหลังจากพบผู้ป่วย
30 วัน  หลังพบผู้ป่วย

SRRT


SRRT


รายงานสอบสวนโรค
รายงานสอบสวนโรคหนังสืออ้างอิง

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิส, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2548

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา,  แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ  สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอ, นครราชสีมา :โรงพิมพ์โฟกัสการพิมพ์,  2546