"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เทคนิคคัดกรองV/A โดย จนท.

การคัดกรองตาต้อกระจกโดย เจ้าหน้าที่
ซึ่งจะมีผลดีคือ คัดกรองเสร็จ ใน JHCIS แล้วก็ส่งออกข้อมูล และนำเข้า VISION 2020 ได้เลย
โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ 2 ครั้ง (เหนื่อยทีเดียว..คุ้ม) ...เดี๋ยวมาดูกัน
1.เข้าการให้บริการ ของ JHCIS  ตามนี้

2.ค้นหาชื่อผู้สูงอายุ ที่จะคัดกรองV/A และเข้าหน้าข้อมูลเบื้องต้น ...จากนั้นเติมรายละเอียด
ตามหมายเลข 1,2,3,4และ5 ตามลำดับ

3.จากนั้นไปที่ คัดกรองอื่นๆ ตาม 1,2 ...และเข้าบันทึกคัดกรองตาต้อกระจก

4.เข้าคัดกรอง กรอกค่า V/A ตาขวา และตาซ้าย ตามหมายเลข 1
ส่วนหมายเลข 2 (ค่าPH หรือ pinhole) ให้กรอกตามเงื่อนไข ,หมายเลข4ใช้กรณีบันทึก(Stroke)
ซึ่งจะบันทึกร่วมด้วยก็ได้หากตรวจจริง...แต่ถ้าไม่ตรวจไม่ควรบันทึกนะจ๊ะ ..(ส่วนใหญ่จะมีกรอบขึ้นมาฟ้อง
กรณี ผู้สูงอายุและเป็นความดันร่วมด้วยครับ)..เสร็จแล้วก็บันทึกตามหมายเลข 3
4.1 สำหรับค่าที่กรอกในหมายเลข(1) และหมายเลข(2) ให้ถือตามรูปแบบด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ...
ซึ่งจะเป็นผลดีกับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลของ website Vision2020 ด้วยค่ะ
 หมายเหตุ มี รพ.สต.หลายแห่งที่กรอกตามความเข้าใจ เช่นวัดได้ ระยะ 1.9 ฟุต แล้วกรอกข้อมูลเป็น
 "Cf 3 นิ้ว" (อย่างนี้ไม่ถูกนะค่ะ) แนะนำให้กอกตามรูปที่เห็นเลย คือ "CF 3" ก็พอ ไม่ต้องแถมนะค่ะ
(เพราะเวลา Query เอาข้อมูลแล้ว อาจมีข้อมูลบางส่วนตกหล่นได้ค่ะ) .ส่วนใครจะวัดแบบเมตร
ก็ใช้ด้านขวานะ..(เฉพาะเขต8 ของเราใช้แบบฟุตเท่านั้นจ้า)

 5.วินิจฉัยโรคและจ่ายยา ..หลักสำคัญคือ ตามกฎ ICD10 หากDiag A-T ห้ามDiag Z
ดังนั้น แนะนำให้Diagตามผลทีคัดกรองได้ค่ะ (ตัวเดียวก็พอนะจ๊ะ)
หมายเหตุ หากมีdiag เด้งขึ้นมา ก็ให้ลบออก
ส่วนการจ่ายยาก็ ใส่ 897 (ค่าบริการทางการแพทย์) ก็พอ

5.1 สำหรับการใส่ Diag ก็ตามนี้..ทั้งนี้ให้ดูการมองเห็นของผู้สูงอายุว่า ตาข้างเดียวหรือ 2 ข้าง 
ได้ผล อย่างไร ให้ดูตารางเปรียบเทียบ และวินิจฉัยตามนั้นจ้า

5.2 ตามรูปด้านบน V/A ตั้งแต่ 20/30 จนถึง 20/200 ควรมีการตรวจด้วย pinholeซ ้ำอีกรอบ
(ณ ตำแหน่งเดิมที่อ่านได้ครั้งสุดท้าย) @ ส่วนที่ตำแหน่ง 20/200 หากอ่านไม่ได้ให้ขยับเข้าไป
ทีละ 5 ฟุต ..โดยผู้ตรวจ เดินเข้าหา (ทั้งนี้อย่าให้ผู้สูงอายุเดินเข้าหานะ  ..ผิดหลักการจ้า)
และนำค่าที่ได้ก็กรอกในหมายเลข 1 หรือ หมายเลข 2 ตามเงื่อนไข  (ทั้งนี้รายละเอียด
ตามคู่มือการวัดสายตา สสจ.อุดรธานี)

6.หลังจากคีย์ครบแล้วก็ถึงขั้นตอนการส่งออกและนำเข้า ในweb Vision2020
  ขั้นตอน ..
6.1 ก่อนอื่น แนะนำให้ใช้ Script รันตรวจสอบ ความเรียบร้อยของข้อมูลก่อน ..ตามนี้
...............................................................................
SELECT p.idcard cid,ctitle.titlename pname,p.fname,p.lname,p.birth birthdate,p.sex sex,house.hno address,village.villno moo,
                left(house.villcode,6)aid,'f'
,case WHEN (vof.eyerightva like '%20/20%'AND vof.eyerightph IS NULL) THEN '14' WHEN (vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph) like '%20/20%'
THEN '14'
WHEN vof.eyerightva like '%20/30%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyerightva like '%20/40%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyerightva like '%20/50%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyerightva like '%20/70%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyerightva like '%20/100%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyerightva like '%20/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyerightva like '%15/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyerightva like '%10/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyerightva like '%5/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 3%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 2%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 1%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyerightva like '%h%m%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyerightva like '%p%j%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%j%'
THEN '11'
WHEN vof.eyerightva like '%p%l%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%l%'
THEN '12'
WHEN vof.eyerightva like '%no%p%l' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%no%p%l'
THEN '13' ELSE vof.eyerightva end va_r
,case WHEN vof.eyeleftva like '%20/20%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '14' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/20'
THEN '14'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/30%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/40%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/50%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/70%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/100%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyeleftva like '%15/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyeleftva like '%10/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyeleftva like '%5/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 3%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 2%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 1%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyeleftva like '%hm%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyeleftva like '%pj%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pj%'
THEN '11'
WHEN vof.eyeleftva like '%pl%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pl%'
THEN '12'
WHEN vof.eyeleftva like '%no%pl' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%no%pl'
THEN '13' ELSE vof.eyeleftva end va_l,visit.visitdate,visit.pid,visit.visitno,vof.pcucode hospcode
FROM visit
INNER JOIN visitcataractofficer vof ON visit.visitno = vof.visitno AND visit.pcucode = vof.pcucode
INNER JOIN visitdiag vd ON vd.pcucode = visit.pcucode AND vd.visitno = visit.visitno
INNER JOIN person p  ON visit.pcucodeperson = p.pcucodeperson AND visit.pid = p.pid
LEFT JOIN ctitle on p.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN house ON p.hcode = house.hcode AND p.pcucodeperson = house.pcucodeperson
INNER JOIN village ON house.villcode = village.villcode AND house.pcucode = village.pcucode
where vd.diagcode IN ('H54.0','H54.1','H54.2','H54.4','H54.5','H54.6')
and visit.visitdate BETWEEN '2015-10-01' and '2016-09-30' #แก้ไขวันที่ที่ต้องการข้อมูล
GROUP BY p.pid;
..............................................................................
@@ วิธีตรวจสอบ  ข้อมูลที่ผิดปกติให้ดูที่ช่อง va_r และ va_l (หมายเลข1,2) จะต้องเป็นตัวเลข 1-17
ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ..หากพบตัวเลขอื่นๆนอกจากนี้ แสดงว่า ท่านคีย์ข้อมูลคนนั้นผิด ..แนะนำให้กลับไป
แก้ไข โดยดูที่ช่องVisitdate และ Pid (หมายเลข3,4)


6.2 หลังจากตรวจสอบและปรับแก้เรียบร้อยตามเงื่อนไขแล้ว ก็ใช้ scpt ต่อไปนี้รัน แล้วจะได้ไฟล์
ชื่อ "of_vision2016" อยู่ที่ path C:\JHCIS_export\of_vision201ุ6
***แจ้งเพื่อทราบ..หากท่านตรวจ V/A และ Pinhole ร่วมด้วย ..script นี้จะรัน เอาค่าV/A จาก pinhole 
ซึ่งถือเป็นค่า final (เพื่อความถูกต้อง)  
...................................................................................
SELECT 'cid','pname','fname','lname','birthdate','sex','address','villag_moo','aid','va_unit','va_r','va_l','va_date','hospcode'
UNION
select * from (
SELECT p.idcard cid,ctitle.titlename pname,p.fname,p.lname,DATE_FORMAT(p.birth,'%d/%m/%Y') AS birth,p.sex sex,house.hno address,village.villno moo,
                left(house.villcode,6)aid,'f'
,case WHEN (vof.eyerightva like '%20/20%'AND vof.eyerightph IS NULL) THEN '14' WHEN (vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph) like '%20/20%'
THEN '14'
WHEN vof.eyerightva like '%20/30%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyerightva like '%20/40%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyerightva like '%20/50%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyerightva like '%20/70%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyerightva like '%20/100%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyerightva like '%20/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyerightva like '%15/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyerightva like '%10/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyerightva like '%5/200%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 3%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 2%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyerightva like '%c%f 1%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%c%f 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyerightva like '%h%m%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyerightva like '%p%j%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%j%'
THEN '11'
WHEN vof.eyerightva like '%p%l%' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%p%l%'
THEN '12'
WHEN vof.eyerightva like '%no%p%l' AND vof.eyerightph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyerightva IS not NULL AND vof.eyerightph like '%no%p%l'
THEN '13' ELSE vof.eyerightva end va_r
,case WHEN vof.eyeleftva like '%20/20%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '14' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/20'
THEN '14'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/30%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '6' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph LIKE '%20/30%'
THEN '6'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/40%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '5' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/40%'
THEN '5'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/50%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '4' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/50%'
THEN '4'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/70%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '3' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/70%'
THEN '3'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/100%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '2' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/100%'
THEN '2'
WHEN vof.eyeleftva like '%20/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '1' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%20/200%'
THEN '1'
WHEN vof.eyeleftva like '%15/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '17' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%15/200%'
THEN '17'
WHEN vof.eyeleftva like '%10/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '15' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%10/200%'
THEN '15'
WHEN vof.eyeleftva like '%5/200%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '16' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%5/200%'
THEN '16'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 3%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 3%'
THEN '7'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 2%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '8' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 2%'
THEN '8'
WHEN vof.eyeleftva like '%cf 1%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '7' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%cf 1%'
THEN '9'
WHEN vof.eyeleftva like '%hm%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '10' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%h%m%'
THEN '10'
WHEN vof.eyeleftva like '%pj%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '11' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pj%'
THEN '11'
WHEN vof.eyeleftva like '%pl%' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '12' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%pl%'
THEN '12'
WHEN vof.eyeleftva like '%no%pl' AND vof.eyeleftph IS NULL THEN '13' WHEN vof.eyeleftva IS not NULL AND vof.eyeleftph like '%no%pl'
THEN '13' ELSE vof.eyeleftva end va_l,visit.visitdate,vof.pcucode
FROM visit
INNER JOIN visitcataractofficer vof ON visit.visitno = vof.visitno AND visit.pcucode = vof.pcucode
INNER JOIN visitdiag vd ON vd.pcucode = visit.pcucode AND vd.visitno = visit.visitno
INNER JOIN person p  ON visit.pcucodeperson = p.pcucodeperson AND visit.pid = p.pid
LEFT JOIN ctitle on p.prename = ctitle.titlecode
INNER JOIN house ON p.hcode = house.hcode AND p.pcucodeperson = house.pcucodeperson
INNER JOIN village ON house.villcode = village.villcode AND house.pcucode = village.pcucode
where vd.diagcode IN ('H54.0','H54.1','H54.2','H54.4','H54.5','H54.6')
and visit.visitdate BETWEEN '2015-10-01' and '2016-09-30' #แก้ไขวันที่ที่ต้องการข้อมูล
GROUP BY p.pid
)a
INTO OUTFILE 'C:\\JHCIS_export\\of_vision2016.txt'
FIELDS TERMINATED BY '|' OPTIONALLY ENCLOSED BY ''
LINES TERMINATED BY '\r\n';

...................................................................................
หมายเหตุ   1.หากท่านสั่งรันแล้วหาไฟล์ไม่เจอ แสดงว่า อยู่ใน Path ของเครื่อง Server นะค่ะ
2. หรือหากพบข้อความฟ้องว่า Error แสดงว่ามีไฟล์ชื่อ "of_vision2016"  ..ท่านก็ไปลบออกก่อน
3.ไม่งั้นก็เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก "of_vision2016" เป็น "of_vision2017" ก็น่าจบ
(ตัวอย่างรันแล้ว Error)


6.3 หลังจากได้ไฟล์ of_vision2016 ก็login vision2020
  **** ขั้นตอนการนำเข้า***
6.3.1  ก่อนอื่นให้คลิ๊กเตรียมข้อมูล เป็น ปี 2559 ก่อนนะคะ ตามนี้
 และ


และ


6.4 คลิ๊กที่ก้อนเมฆ แล้วก็เรียกดูไฟล์ of_vision2016


และ
และ
และ

6.5 เป็นอันเสร็จสิ้น
  ในส่วนตรวจสอบรายงานการนำเข้าว่าถูกต้องหรือไม่ ..ให้รอประมวลผลจากทางเวปไซต์ (เท่าที่สอบถาม
อาจารย์ที่ดูแลweb vision2020) ท่านแจ้งว่า .ให้รอแป๊บ เพราะช่วงนี้กำลังเตรียมข้อมูลให้ทั้ง 12 เขต ..
ซึ่งหากได้ผลประการใด จะมา Update อีกที

ขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์