"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558(อ.สุเพียร)

มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ  จังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน รอง ผวจ.ศก นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์ ประชุมแทน นายอำเภอขุขันธ์ นายสมศักดิ์ นิสัยสม
สรุปดังนี้
1. ประธานแจ้งการลงนามศีล 5 ขอให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ลงชื่อทุกคน ขณะนี้ศรีสะเกษ มีผู้ลงนาม 3 แสนคนเศษ จากสำนักพุทธ ไม่จำเป็นต้องลงทุกข้อขอให้ลงชื่อก่อน และส่วนสาธารณสุขเป็นเลขา ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงนามให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 (หากไม่ถึงจะไม่ให้ขึ้นเงินเดือน 0.1 % จากจังหวัด) และแจ้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
2. การจำหน่ายสุราในสถานที่ราชการ ต้องดำเนินการตามกฏหมายทั้งผู้ขายและเจ้าของสถานที่ส่วนราชการ
3.การกำหนดการอนุญาตขายเหล้ารอบสถานศึกษา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

มติที่ประชุม
1.ไม่ออกใบอนุญาตให้ขายเหล้าภายในรัศมี 300 เมตรจากสถานศึกษา (รายใหม่)
2.กรณีเป็นรายเก่าที่อยู่ในรัศมี 300 เมตร ให้หมดอายุ (ธ.ค.58) และไม่ต่อใบอนุญาต
3. การจัดงานพิธีประกาศเจตนารมณ์งดเหล้า ลดบุหรี่ การพนันครบพรรษา วันที่ 11 ส.ค. 58 เวลา 08.30-11.00 น.ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ แจ้งผู้เกี่ยข้องทราบดำเนินการ
ปิดประชุม 15.30 น.
ขอบคุณที่มา : จากไลน์ นายสมศักดิ์  ทวีพันธ์   

สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือลงชื่อเข้าร่วมการจัดงานมุทิตาจิตป๋าเกษม ศิลาชัยและODทีมงานในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2558 วัน
ที่....กันยายน 2558 (หมดเขต20 ส.ค. 2558 นี้นะครับ)
ลงชื่อเข้าร่วมฯที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1wTl6uYiMGQFQo3EJj3_18ela3W6a27nqSsGldhesJy0/viewform

ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1awaEnR4dSvf4maNulYyMmF82XgKptXBU3S9grjd8Mpg/edit?usp=sharing

       ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ อัพโหลดภาพถ่ายแห่งความประทับใจกับป๋าเกษม...มาที่อัลบั้มรวมภาพนี้ เพื่อเป็นภาพตั้งต้นให้ทีมงานวีดิทัศน์ ได้นำมาใช้งานด้านการตัดต่อมอบแด่ป่าเกษมในโอกาสดีอันใกล้นี้ ครับ  คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรูปครับ 

งานดูแลผู้สูงอายุ 
1. รับแจ้งทางไลน์จากพี่เหน่ง แบบRanking งานดูแลผู้สูงอายุ รอบ 2/2558 ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZebYw4lassaJqWfD9H1N5eueJlBMVwyw_f61LuGxr0/edit?usp=sharing  
หมายเหตุ-รอบ 2/2558 ไม่เอาเป็นเล่ม ให้กรอกตามแบบรายงานนี้  และอย่าลืม...ดูและทำแบบรายงานเดิมงวด2/2558 ด้วยนะครับ 

งานดูแลผู้พิการ
1.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน (ห้องหมายเลข ๑๖) ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามวันที่กำหนด พร้อมให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้
          1) คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการ (บัตรทอง ท74) เท่านั้น หากใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอื่นๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
          2) คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเอง เพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่องฯ 
          3) นำบัตร/สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรมาด้วย ซึ่งบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ หากบัตรดังกล่าวหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง ฯ มิเช่นนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  นายพรรณศักดิ้ บุรกรณ์ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย เบอรโทรศัพท ๐๘๖-๘๙๑๒๑๘๙ หรือ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โทร. ๐๔๕-๐๑ ๑๕๐๓ ต่อ ๓๐๐๓ โทรสาร ๐๔๕-๖๑ ๒๕๐๒

ที่มา: ที่หนังสือ รพ.ศก. ที่ 0032.205/ว.2459 ลง 23 ก.ค. 2558 เรื่อง ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง 

2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ          ด้วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Opertion Smile Foundation Thailand) เป็นองค์กรการกุศลให้ ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้า แก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ ความพิการอื่นๆ บนใบหน้าให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ มือติด นิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ เริ่มวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่มคัดกรอง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป้าหมาย จำนวน ๘๐ ราย
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ค้นหา และนำพาผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/๒๕๙๑ ลง ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

งานคุณธรรมจริยธรรม
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านร่วมลงนามในใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5 โดยกรอกประวัติส่วนตัว ระบุหน่วยงาน และศีลข้อที่ตั้งใจรักษา โดยขอความร่วมมือเข้าไปลงนามในใบสมัครออนไลน์ที่ลิงก์ ด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5  ออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขที่ลิงก์  http://core.sila5.com/sila/web/index

ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์  http://core.sila5.com/report/web/getSilaReport11/project_type/9

ดาวโหลดไฟล์ใบสมัครฯเพื่อพิมพ์ให้จนท.และบุคลากรทุกคนในรพ.สต.กรอกด้วยลายมือตนเองแล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรับแรงกิ้ง 2/2558 โดยคลิกขวาที่กลางภาพใบสมัครด้านล่างนี้ แล้วคลิก Save image as เพื่อนำไฟล์ที่ Saveเรียบร้อยแล้วนำไปพิมพ์ที่เครื่องปรินท์ต่อไป

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด /รพ.สต.ทุกแห่ง สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดย สสจ.ศก. มีโครงการ"เข้าพรรษา ฝึกจิตเบิกบาน ผสานศีล5 ออกกำลังกายา ลดหวานมันเค็ม" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 27 ตุลาคม 2558 ดังนี้
    1) หน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ลงนามผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปกิจกรรมหลังเสร็จสิน โครงการ

    2) ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ประดับธงชาติและธงธรรมจักร

    3) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรสาธารณสุข ลด ละ เลิกอบายมุข ปฎิบ้ติธรรม ทำสมาธิก่อนการทำงาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดการรับประทานหวานมันเค็ม ทำกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์

    4) ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตามโอกาสอันควร แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนในวันอาสาพหบูชา ณ วัดใกล้บ้าน


    5) เชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ร่วมลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามหนังสือที่ ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 ข้างต้น
หมายเหตุ -ขอภาพถ่ายเชิงประจักษ์ของกิจกรรมของ รพ.สต.ทุกแห่งในข้อ 2) - 4) อย่างน้อยข้อละ จำนวน 3 ภาพส่งทางไลน์ สสอ.ขุขันธ์ ส่งตรง ให้ อ.สุเพียร ด้วย หรือส่งทางช่องข้อความในเฟสตรงมาที่เฟส สุเพียร  คำวงศ์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และให้นำภาพกิจกรรมดังกล่าว พิมพ์ลงเก็บเป็นหลักฐานที่แฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่งด้วย เพื่อรับแรงกิ้ง 2/2558

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3220 ลง 24 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558

3. สรุปและรายงานยอดกองบุญผ้าป่ามหากุศลฯ ภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
          ตามที่ อำเภอขุขันธ์ ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ สายธารศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนคนดีทุกๆคณะที่มาร่วมทำบุญในโครงการทอดผ้าปามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ที่มา: http://mueangkhukhanculturalcouncil.blogspot.com/2015/07/blog-post_23.html

4. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ทำบุญ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าฯ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันนำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย และได้กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ  วัน  เวลา สถานที่ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและฟ้งพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ นพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
             ๑) วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วัดปรือคัน ต.ปรือใหญ่ 
             ๒) วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วัดกลาง ต.ห้วยเหนือ

             ดังนั้น อำเภอขุขันธ์ขอเชิญท่าน ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพล ขอให้จัดเตรียมอาหารคาว หวาน ปัจจัยไทยธรรม ตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมทำบุญด้วย

ที่มา : หนังสือ อำเภอขุขันธ์  ที่ ศก 0418/ว.3731 ลง 26 ส.ค. 2558 เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

 งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
        พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่ (4 ส.ค. 58) มีผลบังคับใช้แล้ว...

ขอบคุณภาพข่าวจากยูทูป Thai PBB