"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 งานคุ้มครองผู้บริโภค

1. 💗งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งผลการสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อเเดง อำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2567

        ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ได้ดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อเเดง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษให้ได้รับความปลอดภัย เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น
        ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) อำเภอขุขันธ์ พบตัวอย่างที่มีสารเร่งเนื้อเเดง จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้เเก่ เนื้อวัว ร้านยายดำเนื้อสด ต.หนองฉลอง โดยมีเเหล่งที่มาจากร้านเขียงบ้านพราน ตำบลบ้านห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ และปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์จะกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเเหล่งที่มาต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือน/เฝ้าระวัง ตลอดจนให้ความรู้ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยเพื่อมาบริโภคเเก่ประชาชน

หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย
เนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มีสารเร่งเนื้อเเดงจะมีสีเเดงเข้ม เนื้อเเห้งกว่าปกติ มีสัดส่วน มัน:เนื้อ 30:70 เมื่อวางทิ้งไว้และสัมผัสอากาศจะมีสีเเดงเข้มกว่าปกติ ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีชมพูอ่อน ตลอดจนสังเกตป้าย "ปศุสัตว์ OK"  ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่กรมปศุสัตว์ออกให้กับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองว่าไม่มีสารเร่งเนื้อเเดงและยาปฏิชีวนะตกค้าง

ตัวอย่างป้ายปศุสัตว์ OK2. 💗รายงานความก้าวหน้าการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ ผ่านแอพลิเคชั่น "หอมแดง Project Next Gen Ver.3"
        ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงาน คบส.ประจำ รพ.สต.ทุกท่าน ดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ อันประกอบด้วย ยา อาหาร เครื่องสำอาง บุหรี่ สุรา (เป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 67 นี้ค่ะ 


คลิ็กลิงค์สำรวจ 👉 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL6w6QVwapXAM35OaHk1OaiHOTMCC81-IddOjzw3CcsyeiHA/viewform

 านส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

1. 💗เรื่องการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 และขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจคนไทยเเข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ซีซั่น 6

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจคนไทยเเข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตั้งเเต่วัน 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ผ่านดิจิทัลเเพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
        โดยอำเภอขุขันธ์มีเป้าหมายผู้ลงทะเบียนรายใหม่จำนวน 23,343 คน (ต้องผ่าน 70% ที่ 16,340 คน) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตรับผิดชอบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

#ก้าวท้าใจคนไทยเเข็งแรง #พิชิต100วัน100แต้มสุขภาพ

2. 💗ขอความร่วมมือ รพ.สต. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย "สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567" ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67


รพ.สต.ที่สมัครเข้าร่วมภารกิจแล้ว จำนวน 13 เเห่ง (สังกัด สสจ.) ได้เเก่ 

รพ.สต. บ้านอาวอย  
รพ.สต. บ้านสมบูรณ์

รพ.สต. ทับทิมสยาม 06 
รพ.สต. บ้านบ่อทอง 
รพ.สต. บ้านโคกโพน 
รพ.สต. บ้านขนุน 
รพ.สต. บ้านปรือใหญ่ 
รพ.สต. บ้านคลองกลาง 
รพ.สต. บ้านสำโรงตาเจ็น 
รพ.สต. บ้านกวางขาว 
รพ.สต. บ้านสมบูรณ์ 
รพ.สต. บ้านหัวเสือ
รพ.สต. บ้านหนองลุง

เป้าหมายอำเภอขุขันธ์ หน่วยบริการ 30 เเห่ง (รวม สสอ.) นับรวมเป็นผลงานอำเภอ จึงขอความร่วมมือ รพ.สต. ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมภารกิจให้ดำเนินการต่อไป🙏

3. 💗ขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน 

        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนโดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค ซึ่งกำหนดให้มีค่าไอโอดีนอยู่ระหว่าง 20-40 ppm. 


        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนประจำ รพ.สต. ดังต่อไปนี้ ได้เเก่ 
✅ รพ.สต. บ้านโนน
✅ รพ.สต. บ้านคลองกลาง
✅ รพ.สต. บ้านหัวเสือ
✅ รพ.สต. บ้านสมบูรณ์

        ให้มารับชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) ได้ที่งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อดำเนินการสุ่มตรวจ และรณรงค์ให้ความรู้เเก่ประชาชนเกี่ยวโรคจากการขาดสารไอโอดีน พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ผู้รับผิดชอบงานกำหนด ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 67 เพื่อรายงานข้อมูลจังหวัดต่อไป