"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานบริหาร (ศรายุทธ)

วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.อำเภอขุขันธ์      
             มีนาคม 2564
                     กุมภาพันธ์ 2564 
ตุลาคม 2563  
ตุลาคม 2562      พฤศจิกายน 2562     ธันวาคม 2562
พฤษภาคม 63     มิถุนายน 2563         สิงหาคม63


คำสั่ง OT
เมษายน 63      พฤษภาคม 63    มิถุนายน63
กรกฎาคม63     สิงหาคม63        กันยายน63 

ดาวโหลดเอกสารงานบริหาร


ใบตรวจสอบหลักฐานการส่งเบิกต่างๆ