"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานรับผิดชอบ นายไตรรงค์ ทองนาค

วาระการประชุม(นายไตรรงค์ ทองนาค) ปีงบฯ2563


เอกสาร ระเบียบ ข้อสั่งการที่สำคัญ
การประเมินITA ปีงบประมาณ 2563  คลิก

แนวทาง การเบิกเบี้ยเลี้ยง ปีงบฯ 2563  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร

# ตัวอย่าง ขออนุมัติยืมเงินบำรุง คลิก
# เอกสารการประชุม พชอ ๒๔ กย ๖๓ คลิก
# เอกสารการประชุมงานบริหาร  ๒๕ กย ๖๓  คลิก