"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

            สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในช่วง 7 วันอันตราย (27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562) ดังนี้
        1. จัดบุคลากรอยู่เวรปฏิบัติงานประจำ รพ.สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
        2. เปิดวิทยุสื่อสารเพื่อรับข่าวสารทางวิทยุตลอด 24 ชั่วโมง
        3. เตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ยา ให้เพียงพอ
        4. จัด จนท.ออกปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมกับอำเภอและอปท.
ที่มา : ที่ ศก 0432/ว823  ลง 19 ธ.ค. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่