"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง สำหรับผู้ปฏิบัติงานจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561(13 ธันวาคม 2561)

การประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูลจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการใช้โปรแกรมฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารการประชุมโปรแกรมกองทุนตำบลและLTC_11-14_12_61 ดาวน์โหลด