"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานความรับผิดชอบธนวิชญ์

 วาระการประชุม(อ.ธนวิชญ์) ปีงบฯ2567

# เดือนตุลาคม 2566# เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
# เดือนพฤศจิกายน 2566# เดือนมีนาคม 256​​7# เดือนกรกฎาคม 2567
# เดือนธันวาคม 2566เดือนเมษายน 2567# เดือนสิงหาคม 2567
# เดือนมกราคม 2567# เดือนพฤษภาคม 2567# เดือนกันยายน 2567

 งานที่ได้รับมอบหมาย
        1. งานเลปโตสไปโรซีส
        2. งานโรคเรื้อน
        3. งานโรคเอดส์
        4. งานโรคพิษสุนัขบ้า
        5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย