"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมเดือนเมษายน 2567 นายธนวิชญ์ โคษา

งานที่ได้รับมอบหมาย  เบอร์ประสานงาน (0622985291)

           1. งานเลปโตสไปโรซีส

           2. งานโรคเรื้อน   

            ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน คลิ๊ก        

                      ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน คลิ๊ก        

         คริปวิดีโอโรคเรื้อน คลิ๊ก

             โรคเรื้อนสำหรับเจ้าหน้า  คลิ๊ก

     3. งานโรคเอดส์  คลิ๊ก

     4. งานโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก

            5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย