"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในความรับผิดชอบ ของธนากฤต ยุธธเลิศ

กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 3เรื่อง คลิก

กิจกรรมสมรรถนะงานแพทย์แผนไทย 2564  คลิก


วาระการประชุม(อ.ธนากฤต) ปีงบฯ2564

# เดือนตุลาคม 2563# เดือนกุมภาพันธ์ 2564# เดือนมิถุนายน 2564
# เดือนพฤศจิกายน 2563# เดือนมีนาคม 2564​​​# เดือนกรกฎาคม 2564
# เดือนธันวาคม 2563# เดือนเมษายน 2564# เดือนสิงหาคม 2564
# เดือนมกราคม 2564# เดือนพฤษภาคม 2564# เดือนกันยายน 2564


 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด(25631027) คลิก

 คำร้องขอพักชำระหนี้สหกรณ์สามัญ(25631027) คลิก

 คำร้องขอพักชำระหนี้สหกรณ์เงินกู้พิเศษ(25631027) คลิก