"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รายงานการตรวจสอบและแก้ไขวงจร Cat ID ประเภทบริการ Cinternet ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)

      เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.15 - 12.26 น. มีเจ้าหน้าที่ช่างจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มาตรวจสอบและแก้ไขความเร็ว อินเตอร์เนตใยแก้วนำแสง วงจร Cat ID ประเภทบริการ C-internet ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ซึ่งปัจจุบัน เรามีและใช้งานฯ จำนวน 2 วงจร ได้แก่ 
      วงจรที่1  ติดตั้งที่อาคารบริหาร สสอ.ขุขันธ์ หมายเลข odno12312729 ความเร็ว 200/200Mbps All Day Home  สสอ.ขุขันธ์ จ่ายเอง (*เวลากลางวันความเร็วอยู่ที่  200/200Mbps ส่วนเวลากลางคืน ความเร็ว 50/50Mbps) จ่ายสัญญาณผ่านโมเด็มที่ 1 นี้ ออกไปยังAccess Point จำนวน 5 ตัว ได้แก่ SSO1 , SSO2, @Hallsso3 , HOMEsso1(ซึ่งล้วนเป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณแบบ wireless G ซึ่งไม่ทันสมัยแล้วในปัจจุบัน เพราะมีการถ่ายโอนข้อมูลเร็วสุดที่เพียงแค่ 54 Mbps ดังนั้น จึงทำให้ความเร็วอินเตอร์เนตช้ามาก)และCatWifi (ปล่อยสัญญาณจากโมเด็มตรง อ.แก๊ป ดูแลฯ)

     วงจรที่2  ติดตั้งที่อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ หมายเลข odno12689478 ความเร็ว 100/50Mbps Smart Government Public Ip เขต10 เบิกจ่ายงบประมาณค่าอินเตอร์เนตให้ สสอ.ขุขันธ์ จ่ายสัญญาณผ่านโมเด็มที่ 2 นี้ ออกไปยังAccess Point จำนวน 5 ตัว ได้แก่ @OFFICEsso1 , @ROOMsso1@ROOMsso2 , @Hallsso1 , @Hallsso2(ซึ่งล้วนเป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณแบบ wireless G ซึ่งไม่ทันสมัยแล้วในปัจจุบัน เพราะมีการถ่ายโอนข้อมูลเร็วสุดที่เพียงแค่ 54 Mbps ดังนั้น จึงทำให้ความเร็วอินเตอร์เนตช้ามาก)
 ประกอบกับในปัจจุบัน ระบบอินเตอร์เนตของเรายังขาดระบบ Authentication คือ การยืนยันตัวตนในขณะที่เรากำลังใช้งานระบบบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคล พร้อมทั้งทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผู้ใช้งานระบบนั้นมีสิทธิ์ใช้งานอินเตอร์เนต และยังขาดการจัดสรรความเร็วอินเตอร์เนต และที่สำคัญไม่มีการจัดเก็บ Logไฟล์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ. 2560  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องที่ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อถือเป็นกฏหมายฉบับหนึ่งประชาชนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะถือเป็นหน้าที่และมีบทปรับอีกด้วย  ดังนั้น การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลภายในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการถูกคุกคามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีหรือจากโปรแกรมบางประเภทที่เพิ่มมากขึ้น และอาจนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นถ้าภายในระบบมีการควบคุมความปลอดภัยที่ดีจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการถูกคุกคามได้ 
ผลการตรวจสอบและแก้ไขวงจร Cat IDของ สสอ.ขุขันธ์ พบว่า ทั้งสองวงจรเร็วขึ้นตามปกติ ตามแพ็คเกจที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับความเร็วอินเตอร์เนตในภาพรวมของสำนักงาน สสอ.ขุขันธ์ จะเร็วขึ้นหากได้มีการเปลี่ยนตัว Access Point แบบwireless G ออกให้หมด มาใช้เป็น Access Point แบบปัจุบัน คือ wireless รุ่นปัจจุบัน และควรมีการจัดทำระบบAuthentication เพื่อยืนยันตัวตนในขณะที่เรากำลังใช้งานระบบ มีการจัดสรรความเร็วอินเตอร์เนต และที่สำคัญควรมีการจัดเก็บ Logไฟล์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
- หากมีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center

ภาพ/ข่าว : นายสุเพียร  คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์(27 พฤศจิกายน 2562)