"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) และ อปท./อบต.เข้าไปยืนยันสิทธิ์รับเงิน LTC คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้

หมายเหตุ
         หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591 ต่อ 5216 โทรสาร 045-255393 หรือติดต่อ นายศรชัย  ผลจันทร์  โทร.098-2797699 อีเมล : sornchai.p@nhso.go.th 

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) เข้าไปเขียน Care Plan ออนไลน์  คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
 เข้าไลน์กลุ่ม LTCอำเภอขุขันธ์  
เอกสารดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลLTCพร้อมใช้จาก ต.ห้วยเหนือ

 ขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)เบื้องต้น  คลิก

 ชุดเอกสารที่ 1- ตั้งอนุกรรมการLTCและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 ชุดเอกสารที่ 2 - ตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 คู่มือ LTC2559  คลิก

 แนวทางดำเนินการLTC 2559  คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  คลิก

 ประกาศ สปสช หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและพิการ 2560 คลิก

 ตัวอย่างรูปภาพประกอบกิจกรรมการเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 คลิก

 ตัวอย่างภาพนำเสนอLTC-ผู้สูงอายุต้นแบบ  คลิก