"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ

            ด้วย สภากาขาดไทยได้จัดทำโครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคตาให้พระภิกษุ และแม่ชี ในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าสาธารณสุข ทุก รพ.สต.ออกตรวจคัดกรอง ค้นหา พระภิกษุ แม่ชี นักบวช ที่ด้อยโอกาสที่มีปีญหาเกี่ยวกับต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อนํ้าตาอุดตัน โรคเกี่ยวกับเปลือกตา และส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แบบมานี้ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๙

​ คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อสำรวจคัดกรอง/ค้นหาฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZUJpYJHRnGoI9rzhGMCTcuXinLBGct9JnsPIwG9TaCK4uQ/viewform

​ คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmTF7PVoRk1xqOYS_8JUT4kLuS09-PosvbG_MIF9Cp8/edit?usp=sharing

ที่มา: ที่ศก 003.007/ว 5964  ลง 29 กันยายน 2559 เรื่องการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคตาของสภากาชาดไทย

​  ดูภาพเชิงประจักษ์การออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง ค้นหา พระภิกษุ แม่ชี นักบวช ที่ด้อยโอกาสที่มีปีญหาเกี่ยวกับต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อนํ้าตาอุดตัน โรคเกี่ยวกับเปลือกตา โดย จนท.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์  คลิกที่นี่