"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานควบคุมโรคติดต่อ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

  สำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ อสม.

  อัตราป่วยด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับ อำเภอขุขันธ์ ปี 2563

  สถานการณ์โรคติดต่อของอำเภอขุขันธ์
                      1. โรคไข้เลือดออก  Median
                      2. โรคเลปโตสไปโรซิส
                      3. โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
                      4. โรคพิษสุนัขบ้าในคน
                      5. โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
                      10. โรคอื่นๆ
  การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์
                  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก

           งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
  
คลิก

วาระการประชุมปีงบฯ 2563


# เดือนตุลาคม 2562          # เดือนกุมภาพันธ์ 2563  # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2562   # เดือนมีนาคม 2563 ​​​     # เดือนกรกฎาคม 2562
# เดือนธันวาคม 2562        # เดือนเมษายน 2563     # เดือนสิงหาคม 2562
# เดือนมกราคม 2563        # เดือนพฤษภาคม 2563  # เดือนกันยายน 2562


วาระการประชุมปีงบฯ 2562     


# เดือน ตุลาคม 2561                # เดือน กุมภาพันธ์ 2562           # เดือน มิถุนายน 2562
# เดือน พฤศจิกายน 2561          # เดือน มีนาคม 2562               เดือน กรกฎาคม 2562  
    # เดือน ธันวาคม 2561               # เดือน เมษายน 2562              เดือน สิงหาคม 2562  
    # เดือน มกราคม 2562               # เดือน พฤษภาคม 2562          เดือน กันยายน 2562