"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 59 (สุพัฒน์ ในทอง )

งานทันตะ
-แจ้งแผนการออกหน่วยทันตกรรม และขอสนับสนุนทันตบุคลากรออกร่วมการปฎิบัติงานตามแผน

-อบรมให้ความรู้หญิงมีครรภ์ด้านทันตสุขภาพ ณ CMU ห้วยเหนือ

  >>โซน3 4 วันที่ 16 มิย 59
  
  >>โซน5 6 วันที่ 30 มิย 59


งาน สสม.

1. แจ้งเงินป่วยการเดือน เมษายน พฤษภาคม โอนเข้าบัญชีแล้ว


2. แจ้งตำบลจัดการสุขภาพและธรรมนูญ ตำบลตาอุด เข้าประชุมที่ สสจ ศก วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมประชุม สสอ. 2 คน(สมัยคำเหลือ, สุพัฒน์) และ จนท.รพ.สต.และเครือข่ายฯ 10 คน ในพื้นที่ตำบลจัดการฯ คือ รพ.สต.คลองกลาง


งานวัณโรค
1. สคร.10 และ สสจ.ศก จะออกประเมินงานวัณโรค ในวันที่ 27 พค 59 ภาคเช้า ลงที่ รพ .ขข และ สุ่ม รพ .สต . 1 แห่ง ผลการประเมิน ผ่านการประเมิน

2. แผนการออกเยี่ยม ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ออกเยี่ยม สสอและ รพ.ขข (แผนการเยี่ยมจะส่งให้ในกลุ่มไลน์ )

  >> วันที่ 15 มิย รพสต โคกโพน

  >> วันที่ 20 มิย ห้วยสำราญ

  >> วันที่ 21 ตะเคียนช่างเหล็ก

  >> วันที่ 22 รพ สต ปราสาทและบ่อทอง

  >> วันที่ 27 รพ สต สมบูรณ์

  >> วันที่ 29 รพ สต หนองลุง -

ขอให้ทุกแห่งที่เยี่ยมผู้ป่วย ขอความอนุเคราะห์ลงใน JHCIS ในเมนูการเยี่ยม พร้อมพิมพ์เป็นหลักฐานรอรับการประเมินด้วย

งานพยาธิ

-แจ้งแผนการดำเนินงานตรวจพยาธิของหมู่บ้านและ โรงเรียนเป้าหมาย และจะลงเยี่ยมหน่วยตามที่กำหนดการไว้ 

งานอุบัติเหตุ

1. ความคุ้มครองของ พรบ.ใหม่ เริ่ม ใช้ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ตามเอกสาร  ขอให้ทุกแห่งเคลมการรักษา ผป จาก พรบ.