"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

กลุ่มงานบริหาร สสอ.ขุขันธ์

งานบริหาร
OKแผนจัดตั้ง PCC จังหวัดศรีสะเกษ 18 มี.ค.2560 คลิกที่นี่

OKขอความร่วมมือคณะ จนท.ทุก รพ.สต.ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมงาน OD สสอ.ขุขันธ์ (ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2560)  คลิก 

      # ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 
OK# แบบสำรวจประชามติงานเกษียณและOD สสอ.ขุขันธ์ 2559 https://docs.google.com/forms/d/179VuLpzSHqhPk5Bt-XrbFXjeaAXveLofL9bgCqgMGbk/viewform (ปิดการลงมติแล้วครับ)
กฏหมาย /ระเบียบ
ข้อสั่งการนพ.สสจ.ศรีสะเกษเดือนเมษายน 2559
พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคุณ พ.ศ.2534-2543
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

งานวินัยและองค์กรคุณธรรม
 >> แบบประเมินตนเองงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x3TdOVN639BAlTfRM-ICkxJEOZ8P3bBspENne3ctff4/edit?usp=sharing
 >> กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5  ออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขที่ลิงก์  http://core.sila5.com/sila/web/index
 >> ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์  http://core.sila5.com/report/web/getSilaReport11/project_type/9
 >> ดาว โหลดไฟล์ใบสมัครฯเพื่อพิมพ์ให้จนท.และบุคลากรทุกคนในรพ.สต.กรอกด้วยลายมือตน เองแล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรับแรงกิ้ง 1/2559 โดยคลิกขวาที่กลางภาพใบสมัครด้านล่างนี้ แล้วคลิก Save image as เพื่อนำไฟล์ที่ Saveเรียบร้อยแล้วนำไปพิมพ์ที่เครื่องปรินท์ต่อไป

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร ปีงบประมาณ 2559
>>> มุมมอง สสอ.ขุขันธ์ ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร ปีงบประมาณ 2559
>>> มุมมอง สสจ.ศก ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
>>> มุมมอง สสอ.ขุขันธ์ ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4