"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

War Room-การควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559

ข้อสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20.50 น.
                    เมื่อตอนเย็นของวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.50 น. นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีข้อสั่งการให้สาธารณสุขขุขันธ์ ดำเนินการควบคุมไข้เลือดออก โดยเร่งด่วน ดังนี้
นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
              1. ต้องมั่นใจว่าได้พ่นยาฆ่ายุงที่มีประสิทธิภาพทำลายยุงตัวแก่ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน
              2. ลดค่า HI. CI. ให้เป็น 0 ให้เร็วที่สุด
              3. ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จนครบ 28 วัน
              4. ให้ รพ. สต. เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่

รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
                วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ราย นั้น                 อำเภอขุขันธ์ นำโดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ และนายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ รพ.สต.นิคมซอยกลาง และหน่วยSRRT ระดับอำเภอ และคณะอาสาสมัครในตำบลหนองฉลอง จำนวน 75 ราย ได้ออกพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรค โดยได้เร่งรัดดำเนินการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้
                  1. เวลา 07.00 น. ประชุมประชาคมชาวบ้านนิคมซอย 3 และภาคีเครือข่าย เพื่อแจ้งชาวบ้านและภาคีทุกฝ่ายในตำบลหนองฉลอง ให้ได้ทราบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการควบคุมป้องกันโรค                2. พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่พื้นที่ภายในรัศมี 100 เมตรจากบ้านที่เกิดโรค และพ่นหมอกควันทุกหลังคาเรือน


                 3. สำรวจค่าความชุกลูกน้ำก่อนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน


                 ผลการออกสำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลายก่อนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ณ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
พื้นที่ออกสำรวจ
ค่า BI
ค่าHI
ค่าCI
หมู่บ้านนิคมซอย 3
41.66
18.33
16.33
โรงเรียนนิคม 3
20
วัดนิคมสายเอก
10            
4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
              5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางหอกระจายข่าวทั้งในหมู่บ้าน/ตำบลและโรงเรียน

              6. กิจกรรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำนันต์ ผิวละออง
สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์        สำหรับมาตรการสำคัญที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เพื่อเฝ้าระวังการระบาดระลอก
ที่สองของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ แผนปฏิบัติการ BI เป็นศูนย์ และควบคุมให้ค่า BI เป็นศูนย์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 14 วัน และรายงานค่า BI ให้ สสอ.ขุขันธ์ และนายอำเภอขุขันธ์ ทราบทุก 2 วันขอบคุณ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ทีมงานSRRT อสม.ทุกหมู่บ้าน
ในตำบลหนองฉลอง และภาคีเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยเร่งด่วน ในครั้งนี้...ครับ

ผู้รายงาน...นายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ข้อมูล...นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รพ.สต.นิคมซอยกลาง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ภาพถ่าย...นายสุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์
วันที่รายงาน 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559