"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน.สมัย จำปา

 วาระการประชุม(หน.สมัย) ปีงบฯ 256ุ

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2566# เดือนมิถุนายน 2566
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 256​​6# เดือนกรกฎาคม 2566
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2566# เดือนสิงหาคม 2566
# เดือนมกราคม 2566# เดือนพฤษภาคม 2566# เดือนกันยายน 2566

1.  งาน คบส.
2. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
3.งานควบคุมแอลกอฮอล์และบุหรี่
4.งานรณรงค์ไม่กินปลาร้าดิบ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย