"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒

 ไฟล์เอกสารการอบรมฯ
แบบประเมินการฝึกทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง
ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ (เขมจิรา วิลาวรรณ-25620620)
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์-25620620)
โรคตาในผู้สูงอายุ (รัฐนินทร์ บุญใส-25620620)
ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาล (สายยนต์ แหวนเพชร-25620621)
การดูแลผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน (เพ็ญทิวา สารบุตร-25620621)
ยาในผู้สูงอายุ (สิริพร  ศรีอินทร์-25620627)


 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง)  ต้นฉบับไฟล์เวิร์ด คลิก

 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) ต้นฉบับ กศน.อำเภอขุขันธ์ คลิก

 รายชื่อCare Giver(Cg) จำนวน 30 คน อบรมที่ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ กศน.อำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2562 คลิก

 กำหนดการและตารางอบรมโครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2562 ต้นฉบับPDF คลิก
 

 แบบกรอกรายชื่อวิทยากรการอบรมฯเพื่อจัดทำใบประกาศ/เกียรติบัตรฯ คลิก  ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกเข้ามาแล้ว คลิก

 คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง คลิก

25620620-หนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงาน LTC ทุกรพ.สต.ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ คลิก

 ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 24 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 25 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 คลิก

 ประมวลภาพกิจกรรมการออกฝึกงานฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  คลิก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  คลิก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คลิก แบบทดสอบออนไลน์ก่อน-หลังการอบรมฯ ตรวจคะแนน