"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รวมรายงานสำคัญสำหรับ Ranking1/2562 คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562

สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ จนท. ทุก รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ รายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 คัดกรองรพ.สต.ละ 5รูป เฉพาะในวัดส่งเสริมสุขภาพที่จับคู่กับ รพ.สต.ของท่าน ให้เสร็จสิ้นและรายงานฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามลิงก์รายงานด้านล่างนี้

  รายงานการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ส่งภายใน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  คลิก
  สํารวจข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ในวัด/สํานักสงฆ์ทุกแห่ง
         ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
คลิก

ที่มา : ที่ ศก0032.007/ว1284 ลง  8 มี.ค. 2562  เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์"ปี 2562 
หมายเหตุ

OK_รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต.    คลิก

OK_แบบคัดกรองสำหรับพระอายุ 18-59 ปี ดาวน์โหลด

OK_แบบคัดกรองสำหรับพระอายุ 18-60 ปี ดาวน์โหลด


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ภาพรวมอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 (วัลภาคลิกสำรวจการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วย สู่การปรับระบบบริการ (patient Experience program: PEP) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (นพพร)  คลิก