"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในความรับผิดชอบของครรชิต

วาระการประชุมปีงบฯ 2564

# เดือนตุลาคม 2563# เดือนกุมภาพันธ์ 2564# เดือนมิถุนายน 2564
# เดือนพฤศจิกายน 2563# เดือนมีนาคม 2564​​​# เดือนกรกฎาคม 2564
# เดือนธันวาคม 2563# เดือนเมษายน 2564# เดือนสิงหาคม 2564
# เดือนมกราคม 2564# เดือนพฤษภาคม 2564# เดือนกันยายน 2564

งานสุขภาพภาคประชาชน
# รายงานอสม.เคาะประตูบ้านCo-vid19คลิ๊กที่นี้
# กรอกข้อมูลรับเข็มเชิดชูเกียรติอสมปี63คลิ๊กที่นี้
# ..........
งานอุบัติเหตุ
*** รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์ปี 2562 คลิ๊กที่นี้

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
# พื้นทีเป้าหมาย คลิ๊กที่นี้..........
 สื่อและเอกสารประกอบการประชุม "อสม. พร้อม บอกต่อเรื่องวัคซีนโควิด 19(25640225) คลิก