"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต./PMทุก รพ.สต. ที่รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือCMทุก รพ.สต. รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้กรอกส่งทุก รพ.สต.ภายในวันที่​ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 
        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ที่รายงานข้อมูล โดยเฉพาะ รพ.สต.บ้านกฤษณา ,รพ.สต.บ้านดองกำเม็ด และ ศสม.ห้วยเหนือ ที่ได้ดำเนินงานสนับสนุนแว่นสายตาตามนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
จำนวนแว่นตาที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน สปสช.ในพื้นที่(กปท.) รวมทั้งสิ้น 747 อัน และจำนวนแว่นตาที่กำลังดำเนินการร่วมกับกองทุน สปสช.ในพื้นที่(กปท.) รวมทั้งสิ้น 50 อัน
      ตรวจสอบรายงานฯ คลิก https://shorturl.at/horAU

ที่มา : Lineกลุ่ม PM Ageing@Sisaket,256609251108.

2.การประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)  ประจำปี พ.ศ. 2566

          ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (ส่วนกลาง) ขอความอนุเคราะห์ จนท.ผู้รับผิดชอบทุก รพ.สต. ให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง
          ตามลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduusaN8w3nLyjhDA0o75lVrmm0Hizz_PkXLS9cJSVkS0CLlw/viewform  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น 
         สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบพระคุณ ผอ.รพ.สต./CMทุก รพ.สต. ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี

ที่มา : เยี่ยม อุบลฯ.กลุ่มไลน์ CMศรีสะเกษ, 25660911.


3. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี กรมอนามัยจะจัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง
            ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี กรมอนามัย จะจัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง  สำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง
กําหนดการอบรม
  1. เรียนทฤษฎี 20 ชั่วโมง วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ณ แหล่งฝึกในพื้นที่หน่วยงานต้นสังกัด
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2566 รับจํานวน จํากัด เพียง 90 ที่นั่ง (ขั้นต่ำ จำนวน 60 คน)
ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท รวมค่าที่พัก อาหารกลางวัน อาหารเย็น
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถสแกน OR Code เพื่อลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตามป้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง  ณ วัดเสลานาก๊อก 
         เมื่อภาคเช้าวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566  นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ใส่บาตร  ทำความดีวิถีพอเพียง  ณ วัดเสลานาก๊อก โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฯ , นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งอำเภอขุขันธ์ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ  ดร.สจ.สุริยนต์ น้อยสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๔ , หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลห้วยสำราญ มาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง               
        วัดเสลานาก๊อก เป็น วัดราษฎรษ์เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอขุขันธ์ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2470 ในยุคจังหวัดขุขันธ์  ตั้งอยู่บ้านเสลา เลขที่  183 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาค 10 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 18 ไร่ 54 ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2517 ปัจจุบันมี พระครูปลัดณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสวัด  
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว873 ลว 6 ก.ย. 2566  เรื่อง เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนว ทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.งานไอที ทุก รพ.สต.
          - เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
          - 
ด้วยปัจจุบันพบเหตุการณ์และความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการบุกรุกโจมตีผ่านอินเตอร์เน็ต การเรียกค่าไถ่ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การลบฐานข้อมูลผู้ป่วย สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
        1. ให้ทำการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกวัน อย่างน้อย ๒ ชุด และจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ในที่ปลอดภัยจากการเข้าถึงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกช่องทาง
        2. 
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงานต่างๆ เปลี่ยนรหัสผ่านของฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย
        3. ห
ากมีระบบงานที่ต้อง Online ต้องมีระบบความปลอดภัยระดับสูง เพื่อป้องกันการบุกรุกเช่น อุปกรณ์ Firewall
        4. 
ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงบประมาณ บุคลากร และ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘
ที่มา : ที่ ศก 0033.001/ว5700 ลว 5 ก.ย. 2566 เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร  คำวงศ์ ผช.หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ (ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน คปสอ.ขุขันธ์ ได้แก่ จนท.สสอ.ขข. 1 ท่าน , ตัวแทน จนท.รพ.สต. 2 ท่าน และ จนท.งานควบคุมโรค จากร.พ.ขุขันธ์ 2 ท่าน รวม 5 ท่าน) ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 วัน ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อ ประจำโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทบทวนแนวทางการส่งข้อมูลรายงานโรคติดต่อที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา และเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบโต้สถานการณ์การระบาด ได้อย่างทันเวลา

เก็บตก KMการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา บรรยายเรื่องการเปลี่ยนผ่านการส่งข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ทางระบาดวิทยา #R506 สู่ #D506

เอกสารประกอบการอบรม คลิก
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก0033.006/ว5782 ลว 11 ก.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.๕๐๖) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566


2. การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)
        กองระบาดวิทยา โดยกลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา ได้เชิญผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live 
ลำดับเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้
00:46 เนื้อหาการประชุม
07:10 การรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังโรค
10:43 Timeline ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital 506
16:12 เปลี่ยนผ่านการส่งรายงานเฝ้าระวังโรค (Digital
21:42 ประเด็นการปรับเปลี่ยน
29:36 รหัสโรคที่ตัดออกยังต้องเฝ้าระวัง
34:32 การพัฒนาD506
38:23 การจัดการข้อมูลD506
46:59 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
52:03 Web application : D506 portal
01:07:49 การส่งข้อมูลจากโปรแกรม HOSxP
01:36:20 การเตรียมServer และพัฒนาAPIโดยกองระบาดวิทยา 02:07:56 ลักษณะข้อมูลการรายงานข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มอาการ 02:23:29 การนำเสนอรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาแบบดิจิตอล(Dashboard & Report)
03:03:29 สรุปทางเลือกระบบส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลมายังD506
03:14:30 สิ่งที่กองระบาดวิทยาจะดำเนินการต่อ
เอกสารประกอบการประชุม คลิก https://shorturl.at/dfin9 
ที่มา : ไลน์กลุ่มPinoy EOC SSK,256609121215.

3. การประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
        เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง  รวมทั้งสิ้น 110 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 660,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายทองสา อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ,  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด , นางสุกัญญา คำศรี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลตาอุด  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก (สปสข.อบต.)83001/ว5 ลว 21 ก.ย. 2566  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่ 1/2566