"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก

จังหวัดศรีสะเกษ    อำเภอขุขันธ์


มาตรการควบคุมป้องกันโรค โควิด-19 อำเภอขุขันธ์
นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ 
ร่วมออกอากาศในรายการ เกาะติด โควิด- 19 จ.ศรีสะเกษ ทาง สวท.ศรีสะเกษ 100.25 มฮ. 
และ Facebook live เพจ สวท.ศรีสะเกษ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 18.25 น.


ผลการสำรวจข้อมูลประชาชนรายตำบล หมู่บ้าน อำเภอขุขันธ์ เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่เดินทางเข้า-ออกต่างประเทศ และในประเทศไทย คลิก

******************************************
แนวทางการออกติดตาม และให้คำแนะนำ แก่ผู้กักกัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ติดโรค โควิด 19
01_แนวทางการQuarantine คลิก
02_แนวทางการจัดการด้าน อวล กรมอนามัย คลิก
03_แนวทางการจัดระบบ อสมและภาคประชาชน คลิก
04_แนวทางการดูแลสุขภาพจิต คลิก


สปอตCOVID-2019 EOCอำเภอขุขันธ์
โดยทีมสื่อสารความเสี่ยงอำเภอขุขันธ์ คลิกเดียวเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว และรถโมบายประชาสัมพันธ์ได้เลย...ครับ