"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สถานการณ์โรคไข้เลือด

สถานการณ์โรคไข้เลือดอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2562