"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (นายครรชิต ชูกลิ่น)

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (นายครรชิต  ชูกลิ่น)
4.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
       4.1 งานสาธารณสุขภาคประชาชน
              4.1.1 การเพิ่มเงินค่าป่วยการ อสม.
              4.1.2 การอบรม อสม.ทดแทน
              4.1.3 การอบรมนักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย
              4.1.4 การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด อสม.