"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562

 ไฟล์นำเสนอLTCอำเภอขุขันธ์(21ม.ค. 2562) จาก ศสม.ห้วยเหนือ คลิก

 ไฟล์นำเสนอจาก อบต.ห้วยเหนือ2562 คลิก

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) และ อปท./อบต.เข้าไปยืนยันสิทธิ์รับเงิน LTC คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้

หมายเหตุ
         หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591 ต่อ 5216 โทรสาร 045-255393 หรือติดต่อ นายศรชัย  ผลจันทร์  โทร.098-2797699 อีเมล : sornchai.p@nhso.go.th 

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) เข้าไปเขียน Care Plan ออนไลน์  คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
 เข้าไลน์กลุ่ม LTCอำเภอขุขันธ์  
เอกสารดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลLTCพร้อมใช้จาก ต.ห้วยเหนือ

 ขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)เบื้องต้น  คลิก

 ชุดเอกสารที่ 1- ตั้งอนุกรรมการLTCและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 ชุดเอกสารที่ 2 - ตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 คู่มือ LTC2559  คลิก

 แนวทางดำเนินการLTC 2559  คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  คลิก

 ประกาศ สปสช หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและพิการ 2560 คลิก

 ตัวอย่างรูปภาพประกอบกิจกรรมการเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 คลิก

 ตัวอย่างภาพนำเสนอLTC-ผู้สูงอายุต้นแบบ  คลิก