"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่เตรียมข้อมูลรับRanking กับ อ.สุเพียร 1/2560


การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
กรอกแบบรายงาน LTC กระทรวงกรอกส่งทุกเดือน(เฉพาะตำบลLTC59+60) คลิกกรอก ตรวจสอบรายงาน
OK รายงานสถานการณ์สุขภาพและการพัฒนา Setting ผู้สูงอายุ (ส่งภายใน 28 ก.พ. 2560 / 31 กรกฎาคม 2560) คลิกกรอกและตรวจสอบรายงาน

OK  ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ เร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด ...ภายในวันนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยให้เข้าไปบันทึกข้อมุลการสำรวจฯที่  http://122.155.197.36 (u: SSK002 p: Ssk@756ssk) แล้วCaptureภาพการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมLineส่งตรงให้ อ.สุเพียร คำวงศ์ หากมีปัญหาสอบถามได้ผ่านทางไลน์ได้เลย ครับ
           <<< 03348  49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>>

OK
 งานไอที สสจ.ศรีสะเกษ (วีระวุธ เพ็งชัย)​ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานไอที รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลCCTVเพิ่มเติมจากเดิมที่เรากรอกให้กระทรวงฯไปแล้ว แต่ สสจ.ศรีสะเกษ ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในตอนนี้ จึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเร่งรัดกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของ สสจ.ศรีสะเกษ ด้วยครับ กรอกผ่านโทรศัพท์ภายในวันนี้เลย นะครับ


>>>ตรวจสอบที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexv2ZEhb_QJIeAV3kf7QYjwRQ5DrZUfPPYCAfqJIsRpVbvIQ/viewanalytics

 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
สสอ.ขุขันธ์              # 56 ปรือใหญ่                  # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์           # 57 ปรือคันตะวันออก    67 บ่อทอง
48 โคกโพน             58 ทับทิมฯ 06              68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง     # 59 หนองลุง                  69 นาก๊อก
# 50 จะกง                  # 60 สมบูรณ์                    70 กฤษณา
51 ใจดี                    # 61 หัวเสือ                     # 71 วิทย์
52 กันจาน               # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก    # 72 ตรอย
53 อาวอย               # 63 กวางขาว                # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า         # 64 คลองกลาง              # 74 โนน
55 ขนุน                 65 โคกเพชร  


OK  ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาเรื่อง การจัดการมุลฝอยติดเชื้อ และปัจจัยที่มีผลต่อการปกิบัติด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัดศรีสะเกษ  ส่งให้ อ.สุเพียร หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมส่ง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป ...ขอขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งแล้วทุกแห่ง


  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทฯ ปีงบฯ2560 คลิกที่นี่ 
หมายเหตุ - หนังสือสสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ส่งภายใน23-2/2560นี้   คลิกที่นี่ 
OK กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ คลิกที่นี่
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 ล่าสุด คลิก


 แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม  จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ 


OK ตัวชี้วัดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก  

OK ตัวชี้วัดงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก  และแจ้งด่วนจากคุณ โสพิณ พิมเทพา ผู้รับผิดชอบงานฯสสจ.ศก. คลิก


OK # ดาวน์โหลดแบบประเมินในsetting งานผู้สูงอายุ (เกณฑ์ประเมินตำบล LTC , แบบประเมินชมรมผู้สูงอายุ ,แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ2560) คลิก