"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ประกาศ

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยาบาลวิชาชีพ1อัตรา ตำแหน่ง นว.สาธารณสุข 2 อัตรา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-8 เมษายน  2565 ในวันและเวลาราชการ สน ใจดูรายละเอียดที่ลิงค์ นี้ https://drive.google.com/file/d/1hyOJj9keb32S9RD7C1EM6oBF14lZqZ0J/view?usp=sharing

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ)  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3-7 พฤษภาคม  2564 ในวันและเวลาราชการ สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/14Ltkde1Qj-uRoa2W9gugp4ttA7btai1S/view?usp=sharing


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ((ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9ZFFycEhlTnhjX3c/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) คลิกที่นี้https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9X1BZVlB4TFU2OHc/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9M0hScGtrRFpibkE?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  1 ตำแหน่ง   เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2560 สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9ZU1FYzY0QUp0VGc/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นลูกจ้างเลือกสรรชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  2 ตำแหน่ง   เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11-24 มกรคม 2560 สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9VHc3QXZjSm9Sdmc?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นลูกจ้างเลือกสรรชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  3 ตำแหน่ง   เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 -18 พฤศจิกายน 2559 สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9YkFxZU00dHVJTXc?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ) คลิกที่นี้  https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9ZFJVdHE3bGprX3M/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ) ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้  https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9UUtpRWVsX1BZNjA/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ) คลิกที่นี้https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9WnV5QjBPUXdHb0k?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ) สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9blQ2eDY2ZTVSWEU?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้  https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9V2RybUg4LXp0Mnc/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คลิกที่นี้ https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9N1FMUUQwUWVhTzA/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นลูกจ้างเลือกสรรชั่วคราว สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/folderview?id=0B6lT-4zvtYI9d1lMWDJnaTZhZmM&usp=sharing