"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559

งานทันตะ

-แจ้งแผนการออกหน่วยสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย

7 กค 59 ห้วยเหนือ 8 กค 59 ศรีตระกูล 13 กค 59 โคกเพชร

14 กค 59 หนองคล้า 15 กค 59 ตาอุด

งานวัณโรค

- ติดตามผู้ป่วยวัณโรคขาดยา จำนวน 17 ราย (รายละเอียดในไลท์กลุ่ม ทีบี srrt บริหาร)

แผนการออกเยี่ยม ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ออกเยี่ยม สสอ.และ รพ.ขข (แผนการเยี่ยมจะส่งให้ในกลุ่มไลน์ )

>> วันที่ 7 กค 59 รพ.สต สมบูรณ์
>> วันที่ 8 กค 59 รพ สต ปราสาทและบ่อทอง
>> วันที่ 21 กค 59 รพ สต กฤษณา จะกง
>> วันที่ 22 กค 59 รพ สต ปรือคัน
>> วันที่ 29 กค 59 รพ สต ปรือใหญ่และทับทิมสยาม06

- ขอให้ทุกแห่งที่เยี่ยมผู้ป่วย ขอความอนุเคราะห์ลงใน JHCIS ในเมนูการเยี่ยม พร้อมพิมพ์เป็นหลักฐานรอรับการประเมินด้วย

โรคเรื้อน
ขอให้พื้นที่ได้ติดตามผู้ป่วยและประเมินความพิการ ส่ง สสอ 

งานพยาธิ

-สสจ.ศก ลงประเมินการดำเนินงานตรวจพยาธิของหมู่บ้านและ โรงเรียนเป้าหมาย ประเมินวันที่ 13 กค 2559

บ้านอังกุล ตำบลใจดี

โรงเรียนบ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ

-ผลการดำเนินงานตรวจพยาธิในเดือน มิถุนายน 2559