"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมเดือน ธันวาคม 2559 (สุพัฒน์ ในทอง)

งานทันตสาธารณสุข
แผนการออกหน่วยทันตกรรมใน รพ .สต 

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ รพ.สต.นาก๊อก
  • วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ รพ.สต.หนองคล้า
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ รพ.สต.วิทย์
  • วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ รพ.สต.หัวเสือ


งาน สสม.
1.  ขอรายชื่อประธาน ชมรม อสม ระดับตำบล/ รพ สต   พร้อมเบอร์โทรศัพท์
2. แจ้งประธาน อสม อำเภอขุขันธ์  เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา   ในวันที่ 4 ธันวาคม เวลา 15.00 น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  การแต่งกายเสื้อสีเหลือง และชุดขาวเพื่อปฏิบัติธรรม


งานกีฬาสาธารณสุขปี 2558
ขอรายชื่อ บุคลากรสาธารณสุขทุก รพ สต ทีมีความสามารถในด้านกรีฑา  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยครับ