"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยในปี พุทธศักราช 2559 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก 2559 ดังนี้

1.การกวาดล้างโปลิโอ โดยฉีดวัคซีน in Inactivated Polio Vaccine(IPV) ให้แก่เด็กอายุ 4 เดือน จำนวน 7 แสนคนทั่วประเทศ (เป้าหมาย 80%)

2. Long Term Care(LTC)มีเป้าหมายดูแล
- สุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปติดบ้านติดเตียง 1 แสนคน
- มอบชุดของขวัญยาสามัญประจำบ้านและแว่นสายตา

3. มอบแขนขาเทียม โดย
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ 1,500 ราย
- พัฒนาทักษะบุคลากรจดทะเบียนและผู้ดูแลผู้พิการ 1,000 คน

4. ดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร โดยมีเป้าหมาย
- จัดทำระบบการดูแลและหอผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธเขตละ 1 โรงพยาบาล
- ตรวจคัดกรองสุขภาพและจัดทำ temple Folder(แฟ้มวัดส่งเสริมสุขภาพ)
- เป้าหมายพระสงฆ์สามเณร จำนวน 3 แสนรูปทั่วประเทศ

5. เด็กไทยสายตาดี
- ตรวจวัดสายตานักเรียน ป. 1 ทั่วประเทศ
- มอบแว่นตามอบแว่นสายตากรณีสายตาผิดปกติ
หมายเหตุ รายละเอียดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก 2559