"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สาธารณสุขเผยยอดการจมน้ำเสียชีวิต จากภัยน้ำท่วมสูงถึง 206 คน แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ชูชีพใกล้ตัว


ฉบับที่  1/2555                              วันที่  6  ตุลาคม  2554
สาธารณสุขเผยยอดการจมน้ำเสียชีวิต จากภัยน้ำท่วมสูงถึง 206 คน แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ชูชีพใกล้ตัว
           สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มผู้เสียชีวิตจำนวน 103 คน  ในระหว่างวันที่ 25 ก.ค.- 14 ก.ย. 54 พบว่า เป็นผู้ชายประมาณร้อยละ70 อายุต่ำสุด 3 ปี สูงสุด 82 ปี  โดยพบในกลุ่มอายุ 40-59 ปี มากที่สุด  รองลงมาคืออายุ 10- 19 ปี  สาเหตุการเสียชีวิตเกือบร้อยละ 80 เกิดจากการจมน้ำ ขณะออกไปหาปลา ร้อยละ 30 หรือประมาณ 1 ใน 3  รองลงมาคือ การเล่นน้ำ ร้อยละ 14   ซึ่งมีข้อมูลการสำรวจเด็กไทยอายุช่วง 5-14 ปี  ว่ายน้ำไม่เป็นมากถึง 11 ล้านคน จึงขอแนะนำให้ประชาชนที่ใช้เรือหรือผู้ที่ทำกิจกรรมทางน้ำให้ติดอุปกรณ์ชูชีพประจำเรือตลอดเวลา  โดยจัดหาอุปกรณ์เหลือใช้ง่ายๆเป็นเครื่องชูชีพ เช่น แกลลอนน้ำเปล่าปิดฝาสนิท  ยางในรถยนต์  ผลมะพร้าวแห้งมัดผูกติดกัน เป็นต้น

 
 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหัวดอุบลราชธานี  ได้เปิดเผยว่า ยอดการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั้งประเทศ จากเดือนกรกฎาคมถึง 30  กันยายน 54  จำนวน 206 คน ส่วนในเขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด มีประชาชนเสียชีวิตจำนวน 4 ราย คือจังหวัดนครพนม จำนวน 2 คน จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดละ 1 คน สาเหตุเกิดจากการพลัดตกลงไปโดยไม่ตั้งใจ 3  ราย และเกิดจากการเดินข้ามลำน้ำโดยประเมินระดับน้ำและการไหลแรงของน้ำผิดไป จึงถูกน้ำพลัดพาไป  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังบุตรหลานอย่าให้ลงเล่นน้ำ งดการออกหาปลาในลำน้ำลึก และอย่าลืมใช้อุปกรณ์ชูชีพ จากอุปกรณ์เหลือใช้ง่ายๆในบ้าน เช่น แกลลอนน้ำ ยางในรถยนต์ และมะพร้าวแห้ง
     ข้อความสำคัญ: งดลงเล่นน้ำ ประมาณอันตราย(การไหลเชี่ยว-ความลึก) ให้ใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งที่ลงเรือและข้ามลำน้ำ
        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
        นางศศิธร   จันทร์ขอนแก่น  ข่าว / มือถือ  084-8325953