"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม รพ.สต.ในสังกัดสสอ.ขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554


รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ 
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554


ปิ่น  นันทะเสน...รายงาน
สุเพียร  คำวงศ์...วีดีโอและตัดต่อ