"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การตรวจสอบพิกัดหน่วยบริการผ่านGoogle Eart หรือ Google Map



1.กรอกข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ 

  ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานฯที่กรอกแล้ว

2.กรอกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ


หมายเหตุ
          ให้ จนท.รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าเวปไซต์ที่ Google Map ซูมลงจนเห็นที่ตั้งหน่วยบริการชัดเจนแล้วใช้เมาส์ชี้จุดที่ตั้งบนแผนที่ แล้วคลิกขวา เลือกตัวเลือก นี่คืออะไร 
          เมื่อคลิกแล้ว ที่บริเวณมุมบนซ้าย จะปรากฏตัวเลขขึ้นมา 2 ชุด
เช่น 14.713667,104.1978 ให้นำเลขชุดแรกที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมาย , (คอมมา)กรอกในช่องแกน X  และให้
นำเลขชุดที่สองซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่องหมาย , (คอมมา)กรอกในช่องแกน Y
           กรณีที่ภาพมีเมฆบังไม่สามารถระบุที่ตั้งหน่วยบริการได้ ให้แจ้งงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ โทร.081-0751512 หรือที่พี่สมศักดิ์ ทวีพันธ์ โทร.045-630699