"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ออนไลน์(อ.ธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและงานควบคุมโรคติดต่อ
(นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

1. ไข้เลือดออก อำเภอขุขันธ์ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 22 ราย อัตราป่วย 14.73 ต่อแสนประชากร ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 มกราคม2567 ถึง 4 มีนาคม 2567 ขุขันธ์ มีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม  4 ราย ดังนี้2. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอขุขันธ์ แนวโน้มพบ ผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีส ทุกวัน ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567  อำเภอขุขันธ์จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 6.09 ต่อแสนประชากร

3. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง อำเภอขุขันธ์ ปี่ 2567 จะดำเนินการใน 31 มีนาคม  2567 ประชากรกลุ่มเสี่ยงทุกเพศ อายุ 50 -70 ปี โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการ
     3.1 งบประมาณโอนสนับสนุนแล้วแห่งละ 2000 บาท
     3.2จัดทำโครงการรองรับและขออนุมัติจัดประชุม แนบระเบียบวาระการประชุมด้วย
     3.3 เบิกสิ่งสนับสนุนการตรวจที่ รพ ขุขันธ์
     3.4 ดำเนินการตรวจ หากพบผลตรวจผิดปกติ ให้กรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและส่งกล้องที่ รพขุขันธ์
    3.5 บันทึกการตรวจคัดกรองโปรแกรม JHIS เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าบริการจาก สปสช
    3.6 ทำหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่าย 
หมายเหตุ  ไฟล์ตัวอย่างส่งให้ในไลน์กลุ่ม ...ครับ