"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC
คุณสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพ / CMอำเภอขุขันธ์ ฝากเรียนแจ้งมา...
1. แจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่ ซึ่งมีงบฯ LTC เงินเหลือปีงบประมาณเดิม (ที่เน้นสีชมพู) ให้เร่งทำ Care Plan นำเสนอภายในปีงบประมาณ 2563นี้ต่อคณะอนุกรรมการLTCเพื่อจะได้โอนงบประมาณ ไปที่ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯต่อไป  
     ถ้าข้ามปีไป จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการเบิกจ่าย และเรื่องระบบบัญชี   หาก  ถ้าหาก รพ.สต.ของท่านมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ หรือจะให้ช่วยอย่างไร ? สอบถามได้  
รายงาน Statement จาก ธ.ก.ส. (กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)
ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 03/08/2563)
ลำดับกองทุนยอดเงินคงเหลือยกมารายรับรายจ่ายเงินคงเหลือหมายเหตุ
1กองทุนผู้สูงอายุ(กฤษณา)240,243.770.000.00240,243.77
2กองทุนผู้สูงอายุ(โคกเพชร)1,063.56225,000.000.00226,063.56นำเสนอ Care Plan แล้วยังไม่โอนเงินไปศูนย์
3กองทุนผู้สูงอายุ(จะกง)2,443.970.000.002,443.97นำเสนอ Care plan โอนเงินแล้ว 25/6/63
4กองทุนผู้สูงอายุ(ใจดี)108,389.140.000.00108,389.14เงินเหลือปีงบประมาณเดิม
5กองทุนผู้สูงอายุ(ดองกำเม็ด)269.920.000.00269.92
6กองทุนผู้สูงอายุ(ตะเคียน)6,009.4645,000.000.0051,009.46
7กองทุนผู้สูงอายุ(ตาอุด)2,188.660.000.002,188.66
8กองทุนผู้สูงอายุ(นิคมพัฒนา)567.58425,000.000.00425,567.58
9กองทุนผู้สูงอายุ(ปราสาท)166,134.580.000.00166,134.58
10กองทุนผู้สูงอายุ(ปรือใหญ่)13,855.130.000.0013,855.13นำเสนอ Care Planปีงบประมาณ 63 แล้ว โอนวันที่ 27/5/63
11กองทุนผู้สูงอายุ(ลมศักดิ์)904.620.000.00904.62
12กองทุนผู้สูงอายุ(ศรีตระกูล)493.82100,000.000.00100,493.82
13กองทุนผู้สูงอายุ(ศรีสะอาด)11,720.97140,000.000.00151,720.97
14กองทุนผู้สูงอายุ(สะเดาใหญ่)269,179.790.000.00269,179.79เงินเหลือปีงบประมาณเดิมเดิม CM คีย์ไม่ขอรับงบในระบบแล้ว
15กองทุนผู้สูงอายุ(สำโรงตาเจ็น)39,205.16345,000.000.00384,205.16
16กองทุนผู้สูงอายุ(โสน)138,652.430.000.00138,652.43เงินเหลือปีงบประมาณเดิม
17กองทุนผู้สูงอายุ(หนองฉลอง)150,886.5035,000.000.00185,886.50
18กองทุนผู้สูงอายุ(ห้วยใต้)1,874.660.000.001,874.66
19กองทุนผู้สูงอายุ(ห้วยสำราญ)0.000.000.000.00
20กองทุนผู้สูงอายุ(หัวเสือ)309,189.880.00305,000.004,189.88
21กองทุนผู้สูงอายุ(กันทรารมย์)361,714.760.000.00361,714.76นำเสนอแล้วยังไม่โอนเงินไปศูนย์สอบถามแล้วกำลังดำเนินการ
22กองทุนผู้สูงอายุ(ขุขันธ์)52,255.16115,000.000.00167,255.16
23กองทุนผู้สูงอายุ(ห้วยเหนือ)10,271.350.000.0010,271.35

2.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เห็น Time Line โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านล่างนี้ และมีข้อสงสัยได้สอบถามเรื่องนี้ และได้ประสาน สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อขอทราบแนวทางการทำงาน LTC ในพื้นที่แล้ว
          ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ที่มีการดำเนินการแล้ว ฝากเรียนแจ้ง อปท./อบต.ทำหนังสือ แจ้งประสานการดำเนินงานให้ อบจ.ศรีสะเกษ ทราบด้วย  มี 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ห้วยเหนือ , ทต.เมืองขุขันธ์ , อบต.ศรีตระกูล และอบต.ตะเคียน
            ● ส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอท่านให้ได้ดำเนินการ 
            Care Giver : CG.  ที่มีอยู่และปฏิบัติงานในพื้นที่ มีคุณสมบัติ ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชม. ของกรมอนามัย ทุกคน : โดยมีการคัดเลือกจาก Cg.เดิม แล้วแจ้งรายชื่อไปที่ อบจ. ได้เลย และไม่ต้องส่งอบรมฯ
            ●ถ้า อปท./อบต.ใด ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม ก็ให้พิจารณา เลือกบุคคล แล้ว ดำเนินงานตามTime Line นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

3. สปสช.เขต10 และสสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ จนท.ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ADLในโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. หรือที่ลิงก์ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login ทำให้  KPI : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการตาม Care plan (เป้าหมายร้อยละ 100) ในโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช.
อำเภอขุขันธ์ ครบ 100% 

ผลการดำเนินงานตาม KPI : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการตาม Care plan
(เป้าหมายร้อยละ 100) แสดงผลระดับจังหวัด แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับที่
อำเภอ
ดูแลตาม CP ครบ 9 เดือนขึ้นไป (คน)
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการตาม Care plan (%)
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คะแนน ADL ดีขึ้น
ไม่มีการบันทึก ADL (A)มีการบันทึก ADL (B)รวม
(C)
จำนวน
(คน)
%
1เมืองศรีสะเกษ124824999.64819.35
2ยางชุมน้อย03253251006319.38
3กันทรารมย์047547510012726.74
4กันทรลักษ์3737941691.117519.79
5ขุขันธ์067767710015623.04
6ไพรบึง081811001720.99
7ปรางค์กู่071711001622.54
8ขุนหาญ01511511003221.19
9ราษีไศล04794791008818.37
10อุทุมพรพิสัย02802801006222.14
11บึงบูรพ์063631001625.4
12ห้วยทับทัน01221221001713.93
13โนนคูณ01991991004623.12
14ศรีรัตนะ02012011003617.91
15น้ำเกลี้ยง01931931004824.87
16วังหิน01471471001912.93
17ภูสิงห์091911001920.88
18เมืองจันทร์02322321004921.12
19เบญจลักษ์0545410011.85
20พยุห์056561001730.36
21โพธิ์ศรีสุวรรณ059591001728.81
22ศิลาลาด04324321008820.37
ภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษ
385015505399.25105721.08
ที่มา : โปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. 

4. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ บุคลากรในสังกัดทุก รพ.สต.ซึ่งเป็นรับผิดชอบงานการดูแลผู้ป้วยที่บ้าน ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน ประจําปี ๒๕๖๓

           ตามที่ ร.พ.ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน ประจําปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ การเก็บรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด การส่งเยี่ยมการตอบกลับ ตามโปรแกรม Thai COC เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองศรีสะเกษ นั้น 

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และโปรแกรม Thai COC ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้ไปเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมฯ ครบทุกท่าน
ที่มา : ที่ ศก 0032.008/ว3064 ลว 26 มิ.ย. 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม

5. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ประจำ รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ , รพ.สต.บ้านปรือคัน และ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06ที่เข้าร่วมอบรมHealth Coach
         ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทําโครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจําปี ๒๕๖๓ และได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพ (Health Coach) ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมและหกล้มในผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ประจำ รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ , รพ.สต.บ้านปรือคัน และ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 ที่แจ้ง จนทผู้รับผิดชอบ และตัวแทนจากแกนนําชมรมผู้สูงอายุของท่าน เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบการอบรมฯ คลิก
ที่มา : ที่ ศก 032.007/ว3254 ลว 8 ก.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพ (Health Coach)

6. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องประจำ รพ.สต.ทุกแห่งที่ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมโครงการเพื่อน ช่วยเพื่อน เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2563
          ตามที่ เครือข่ายสุขภาพอําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการอบรม ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล และ รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยญาติผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ของ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รพ.สต.ละ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพ/ผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน รพ.สต.ละ ๑ คน โดยจัดเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
          รุ่นที่ ๑ โซน ๑,๒,๓  อบรมวันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
          รุ่นที่ ๒ โซนที่ ๔,๕,๖,๗ อบรมวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
          ในการนี้ เครือข่ายสุขภาพอําเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องประจำ รพ.สต.ทุกแห่งที่ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมฯ  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (โรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม) ตาม วัน เวลา ดังกล่าว 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
เอกสารประกอบการอบรมฯ : 
              การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง คลิก

              การดูแลผู้ป่วยCOC&TTM คลิก

              การดูแลผู้ป่วยที่มีแผล คลิก

              ยาในผู้ป่วยติดเตียง คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0032.305/748 ลว 2 ก.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. การติดตามการกระจายสื่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคและการนำส่งสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. ทั่วประเทศ

             ตามที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อ สื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และ โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผ่านกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือองค์ความรู้ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค เพื่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ กระจายสื่อไปยังหน่วยบริการในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ กรอกแบบตอบกลับการได้รับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ภายใต้โครงการ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. ผ่านQR-Code ด้านล่างนี้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ รายละเอียดตามQR-Codeที่แนบมาพร้อมนี้


หมายเหตุ  
 รายชื่อ 1 วัด 1 รพ.รพ.สต.อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
 สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.
     เวปไซต์  
www.sonkthaiglairok.com
                      เพจสงฆ์ไทยไกลโรค 
                      โครงการสื่อสารฯโภชนปัญญาสงฆ์ไทยไกลโรค

 สื่อสำหรับพระสงฆ์ประกอบไปด้วย

              1. โปสเตอร์สงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             2. คู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              3. สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              4. สายวัดเอว คลิก  , ประคดเอวรอบรู้ คลิก 

             5. คลิปสื่อสู่สงฆ์ เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค คลิก


 สื่อสำหรับฆราวาสประกอบไปด้วย

             1. โปสเตอร์บาตรไทยไกลโรค 4.0  คลิก

             2. โปสเตอร์สูตรปานะหวานน้อย  คลิก

             3. โปสเตอร์ครัวไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             4. แผ่นพับบาตรไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             5. แผ่นพับครัวไทยไกลโรค 4.0  คลิก


ที่มา : 
-  ที่ ศก ๐๔๓๒/ ว 672 ลง ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามการกระจายสื่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคและนำส่งสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ๔.๐ เพื่อสนับสนุนโครงการ ๑ วัด ๑ รพ/รพ.สต. ทั่วประเทศ

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลแบบมีส่วนร่วม ณ อบต.สำโรงตาเจ็น
         ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาฯ ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลแบบมีส่วนร่วม Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอําเภอขุขันธ์เป็นประธานในพิธีฯ ขอชื่นชม #ทีมงานองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงตาเจ็น และ #ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชุมชน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ทัศนคติและพฤติกรรมของคน และองค์กรหลักในชุมชนคือ อบต. องค์กรศาสนา องค์กรพัฒนา และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน หันมาเรียนรู้และร่วมกันจัดการตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าถึงด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองตามศาสตร์พระราชาได้จริง....สุดยอด ครับ

หลักการสั้นๆ #เก็บเอง #วิเคราะห์เอง #ใช้เอง #เป็นเจ้าของ


ระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
- ระดับบุคคลและครอบครัว 
- ข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชน 
โดยแต่ละระดับจะประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน
        ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ
                - ระดับบุคคลและครอบครัว 
                      1) ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครัวเรือน
                      2) ข้อมูลภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพฯ
                      3) ข้อมูลผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือฯ
                      4) ข้อมูลภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา
                      5) ข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรัง ฯ
                      6) ข้อมูลปัญหาและสภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน
                      7) ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการการรักษาพยาบาล
                - ข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชน
                      1) ข้อมูลปัญหาโรคติดต่อ/โรคระบาด ฯ
                      2) ข้อมูลสถิติชีพ           
        ส่วนที่ 3 ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน 
        ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมครัวเรือน 
                - ระดับบุคคลและครอบครัว ประกอบด้วย การถ่ายเท อากาศ/แสงสว่างภายในบ้าน ความสะอาดภายในบ้าน ความปลอดภัย/มั่นคง ของบ้านเรือน การจัดการขยะภายในครัวเรือน การดูแลรักษาบริเวณภายนอก บ้าน การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ การจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและ บริโภค การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ ต่อครัวเรือน และการจัดการปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน
                - ข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชน
                   1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วยการจัดการขยะ การจัดการมลภาวะหรือมลพิษ การจัดการจุดอันตราย/พื้นที่เสี่ยง การจัดการน้ำอุปโภค/บริโภค การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการคุณภาพดิน
                   2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
                  3) การจัดการใช้พลังงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
        ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านฯครัวเรือนกับการเมืองการปกครอง 
        ส่วนที่ 6 ด้านการสื่อสารครัวเรือน

เครื่องมือสนับสนุน/สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
        1.เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program) ในการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
            • กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน  ที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชน 
            • เน้นการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายในชุมชน
            • เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม
                (๑) ระดับบุคคลครอบครัว
                (๒) ระดับกลุ่มและชุมชน
              บันทึกในฐานข้อมูลตำบล (Online)
        2. พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยใช้กระบวนการ RECAP (Rapid  Ethnographic  Community Assessment Process) พูดง่ายๆคือ การวิจัยชุมชน
            - กระบวนการรวบรวมข้อมูล และเรียนรู้ข้อมูลชุมชนตนเอง โดยนักวิจัยชุมชน
            - เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
            - ใช้กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน

REFERENCE :
ขนิษฐา  นันทบุตรและคณะ.คู่มือ การพัฒนาระบบข้อมุลตำบลโดยการสำรวจ.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3),2561.